Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce:

archiv úřední desky 2012
archiv úřední desky 2011

archiv úřední desky 2010

archiv úřední desky 2009

archiv úřední desky 2008

archiv úřední desky 2007

archiv úřední desky 2006

 
Archív úřední desky 2006 Datum zveřejnění: Zveřejnění do data:
OZNÁMENÍ
Obec Libiš v souladu s ustanovením § 39, zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění předpisů pozdějších vyhlašuje
  z á m ě r   prodat část pozemku p.č. 571/27 o výměře 20 m2 panu Martinu Dvořákovi za cenu v místě obvyklou.
Pozemek p.č.571/27 je zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Mělník, na listu vlastnictví č. 10001, jako vlastnictví obce Libiš.

21.12.2006

18.1.2007

Návrh rozpočtu r.2007 pro veřejné jednání ZO dne 18.12.2006

30.11.2006

19.12.2006

Záměr prodeje pozemku

10.11.2006

  18.1.2007

V. úprava rozpočtu r. 2006

8.11.2006

8.12.2006 

Záměr prodeje pozemku

2.11.2006

  18.1.2007

Pozemkový fond ČR - veřejná nabídka pozemků

27.10.2006

  18.1.2007
Pozvánka
Na ustavující veřejné zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat
dne 1.11.2006 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš.

24.10.2006

18.1.2007
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Libiš

23.10.2006

18.1.2007
Upozornění vlastníkům a uživatelům nemovitostí

23.10.2006

18.1.2007
Vyhlášení záměru požádat o zpracování změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Libiš

23.10.2006

18.1.2007
JMENOVÁNÍ zapisovatele okrskové volební komise
Starosta obce Libiš podle § 17, odst. 6, zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
jmenuje
zapisovatelku okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí, konané dne 20 a 21. října 2006, paní Marcelu Molzerovou.

9.10.2006

8.10.2006

OZNÁMENÍ z úřední desky
Obecní úřad v Libiši oznamuje konání dražby konané na základě Dražební vyhlášky vyhotovené dle par. 20 zák. č. 26/200 Sb.

5.10.2006

18.1.2007

Veřejná vyhláška - Uložení písemnosti - Celní úřad

5.10.2006

  2.11.2006

Finanční úřad Neratovice - Uložení písemnosti

3.10.2006

 30.10.2006

Oznámení o době a místě konání voleb + vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů

21.9.2006

22.10.2006
Zastupujícím lékařem MUDr.Bartošové po dobu její nepřítomnosti je MUDr. Staněk, Kojetická 1028, Neratovice.

13.9.2006

18.1.2007
Oznámení o zahájení řízení a rozeslání žádosti ve věci integrovaného povolení

7.9.2006

18.1.2007
Veřejná vyhláška čj. TP 04/06 Petr Vojtěch - Výzva k uplatnění práv účastníků řízení

28.8.2006

5.9.2006
OZNÁMENÍ o počtu a sídle volebních okrsků při volbách do zastupitelstva obce
Starosta obce Libiš podle § 15, písm. g, zákona 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
oznamuje:
1. Počet volebních okrsků: 1
2. Sídlo volebního okrsku: Obecní úřad Libiš, Mělnická 579, 277 17 Libiš

28.8.2006

22.10.2006
JMENOVÁNÍ zapisovatele okrskové volební komise
Starosta obce Libiš podle § 17, odst. 6, zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
jmenuje zapisovatelku okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí, konané dne 20 a 21. října 2006, paní Liu Křtěnovou.

28.8.2006

10.8.2006
MěÚ Neratovice - registrace volebních stran

23.8.2006

  22.10.2006
Základní škola - záměr pronájmu části střechy

22.8.2006

7.9.2006

Stručné netechnické shrnutí údajů

21.8.2006

18.1.2007

Pozvánka
Na 38. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 6.9.2006 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš.

16.8.2006

7.9.2006

IV. návrh úpravy rozpočtu r.2006

18.8.2006

7.9.2006

Stanovení počtu členů okrskové volební komise

18.8.2006

  22.10.2006

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O MÍSTĚ ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ VYDANÝCH OBECNÍM ÚŘADEM V LIBIŠI

10.8.2006

28.8.2006

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O MÍSTĚ ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ VYDANÝCH OBECNÍM ÚŘADEM V LIBIŠI

10.8.2006

28.8.2006

Záměr prodeje pozemku

9.8.2006

 5.9.2006

Město Neratovice - Volby do zastupitelstev měst a obcí

26.7.2006

22.10.2006
Město Neratovice - Volby do zastupitelstev měst a obcí

21.7.2006

26.7.2006
Záměr pronajmout obecní majetek - pozemek v KÚ Libiš

20.7.2006

18.8.2006 
Veřejná vyhláška - zahájení projednávání návrhu územního plánu velkého územního celku Pražského regionu

11.7.2006

21.8.2006

III. návrh úpravy rozpočtu r.2006

13.6.2006

3.7.2006

Spolana, a.s. - stručné netechnické shrnutí údajů

13.6.2006

 21.8.2006

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O MÍSTĚ ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ VYDANÝCH OBECNÍM ÚŘADEM V LIBIŠI

6.6.2006

3.7.2006

Odvolání kandidátů strany Česká pravice

1.6.2006

5.6.2006

Oznámení - Vyhrazení ploch pro vylepování volebních plakátů

17.5.2006

5.6.2006

OZNÁMENÍ O MÍSTĚ ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ VYDANÝCH OBECNÍM ÚŘADEM V LIBIŠI

12.05.2006

1.6.2006

Návrh závěrečného účtu obce Libiš za rok 2005

25.04.2006

17.5.2006

Pozvánka
Na 36. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 15.5.2006 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš.

25.04.2006

17.5.2006

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O MÍSTĚ ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ VYDANÝCH OBECNÍM ÚŘADEM V LIBIŠI

21.04.2006

5.6.2006

II. úprava rozpočtu r. 2006

19.04.2006

17.5.2006

Veřejná vyhláška -  Radek Kostka - Rozhodnutí o zrušení...

10.04.2006

5.6.2006

Veřejná nabídka pozemků určených k prodeji podle zákona O prodeji půdy 3.4.2006

1.6.2006

Rozhodnutí hejtmana Středočeského kraje č.2 - Stav nouze

3.4.2006

17.5.2006

VolbyPS - jmenování zapisovatele

3.4.2006

5.6.2006

VolbyPS - oznámení odobě a místě konání voleb

3.4.2006

5.6.2006

VolbyPS - oznámení o počtu a sídle okrsku

3.4.2006

5.6.2006

VolbyPS - stanovení minimálního počtu členů OVK

3.4.2006

5.6.2006

Rozhodnutí hejtmana Středočeského kraje č.1

2.4.2006

17.5.2006

Oznámení veřejného projednání posudku - Dobývací prostor Tišice I

31.3.2006

18.4.2006

Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti

24.3.2006

 10.04.2006

Městský úřad Neratovice - rozhodnutí

15.3.2006

3.4.2006

Finanční úřad Neratovice - Uložení písemnosti

27.2.2006

15.3.2006

Žádost o změnu provozu zařízení

2.3.2006

3.4.2006

Finanční úřad Neratovice - Uložení písemnosti

27.2.2006

15.3.2006

Pozvánka
Na 35. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 6.3.2006 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš.

24.2.2006

7.3.2006

Mimořádná veterinární opatření

24.2.2006

18.8.2006

Omezení provozu živnostenského odboru MěÚ Neratovice

14.2.2006

4.4.2006

I. návrh úpravy rozpočtu r.2006

13.2.2006

7.3.2006

z á m ě r prodat část pozemku p.č. 27/1  p. Michalu Hohausovi

13.2.2006

2.3.2006

Z á m ě r  pronajmout část pozemku p.č. 27/1  p. Petrovi Jurčovskému

13.2.2006

2.3.2006

Obec Libiš nabízí k pronájmu nebytové prostory v 1.patře Zdravotního střediska v Libiši, Štechova čp.602. Jedná se o nebytové prostory po dětské lékařce.

27.1.2006

14.2.2006

Pozvánka na 34. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 17.1.2006 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš.

11.1.2006

18.1.2006

V. návrh úpravy rozpočtu r.2005

2.1.2006

18.1.2006

Oznámení Obecního úřadu Libiš 
Vedoucí OÚ Libiš v souladu s § 6 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků v platném znění, vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení funkce úředníka územně samosprávního celku: referent státní správy a samosprávy OÚ Libiš.

5.12.2005

18.1.2006