Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce:

archiv úřední desky 2012
archiv úřední desky 2011

archiv úřední desky 2010

archiv úřední desky 2009

archiv úřední desky 2008

archiv úřední desky 2007

archiv úřední desky 2006

 
Archív úřední desky 2007 Datum zveřejnění: Zveřejnění do data:
Vyvěšeny přílohy s daty:
rozpočtové opatření: 21.12.2007
rozpočtový výhled: 20.12.2007
21.12.2007 21.1.2008
OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 20.12.2007  
Pozvánka
na 12. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat
dne 17.12. 2007 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš.
7.12.2007 20.12.2007
Nařízení KVS pro Stř.kraj - č.17/2007 - o mimořádných veterinárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy - katarální horečky ovcí 4.12.2007  
Posouzení "Bezpečnostní Zprávy Spolana a.s." 4.12.2007  
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - R. Kostka 4.12.2007 20.12.2007
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - J. Dvorožňák 4.12.2007 20.12.2007
Záměr prodat vodohospodářský majetek obce Libiš 30.11.2007 20.12.2007
NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2008 30.11.2007

20.12.2007

Veřejná vyhláška - stavební povolení - komunikace 19.11.2007

4.12.2007

Dražební vyhláška - soudní exekuce, A. Brabcová 13.11.2007

30.11.2007

Pozvánka na 11. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 19.11.2007 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ Libiš 9.11.2007

20.11.2007

Nařízení krajské veter. správy 9.11.2007  
Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Libiš 9.11.2007

7.12.2007

X. rozpočtové opatření rozpočtu r. 2007 30.10.2007

20.11.2007

Nařízení Krajské veterinářní správy prostř.krajč. 11/2007 - katarární horečka ovcí 19.10.2007

9.11.2007

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení stavebního řízení 19.10.2007

9.11.2007

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Libiš 26.9.2007

11.10.2007

VII. rozpočtové opatření rozpočtu r. 2007 19.9.2007

11.10.2007

Dioxiny Spolana - odstranění starých ekologických zátěží ... 18.9.2007 9.11.2007
Výběrové řízení "Správce obce" - Česká pojišťovna a.s. 23.8.2007 9.11.2007
Oznámení - na OÚ v Libiši je k nahlédnutí znalecký posudek o vlivech záměru "DIOXINY SPOLANA ...." 23.8.2007 9.11.2007
Oznámení - na OÚ v Libiči je k nahlédnutí aktualizovaná bezpečnostní zpráva na provozování drážní dopravy ... 23.8.2007 9.11.2007
VI. rozpočtové opatření rozpočtu v r. 2007 8.8.2007 28.8.2007
Pozvánka na 9. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 27.8.2007 od 18.00 hod- v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš. 3.8.2007 28.8.2007
Rozhodnutí o umístění stavby - Jan Žáček 3.8.2007 28.8.2007
Rozhodnutí o umístění stavby - Jílková-Jílek 3.8.2007 28.8.2007
Rozhodnutí o umístění stavby - Fajt-Fajtová 3.8.2007 28.8.2007
Veřejná vyhláška - Oznámení o spojení územního  a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu projednání - kabelové vedení na Libiš 26.7.2007 28.8.2007
Veřejná vyhláška - Oznámení o spojení územního  a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu projednání - kabelové vedení VN, TS a knn pro RD Libiš, Budovatelů 26.7.2007 28.8.2007
Veřejná vyhláška - Oznámení o spojení územního  a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu projednání - přeložka kVN  Libiš, Budovatelů 26.7.2007 28.8.2007
Oznámení záměru pronájmu pozemku p.č. 549 o výměře 564 m2 18.7.2007 7.8.2007
FÚ Kolín - uložení daňové písemnosti (V. Holec) 20.6.2007 13.8.2007
Veřejná vyhláška - veřejné projednávání zadání úpravy ÚP Kly 19.6.2007 24.7.2007
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení- RD Libiš (p. Žáček) 19.6.2007 24.7.2007
Pozvánka na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 20.6.2007 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ Libiš 12.6.2007 22.6.2007
Pozemkový fond ČR - nabídka pozemků určených k převodu 11.6.2007 24.7.2007
OZNÁMENÍ záměru pronajmout část prostor na střeše ZŠ 6.6.2007 26.6.2007
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - výzva vyjádření k podanému odvolání 6.6.2007 26.6.2007
OZNÁMENÍ o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 4.6.2007 22.6.2007
ZÁMĚR pronajmout prostory zdravotního střediska LIBIŠ 1.6.2007 19.6.2007
ROZHODNUTÍ o umístění stavby - rodinný dům a garáž 31.5.2007 19.6.2007
OZNÁMENÍ

Obec Libiš v souladu s ustanovením § 39, zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění předpisů pozdějších vyhlašuje
  z á m ě r  pronajmout pozemky p.č. 335/2 o výměře 3 709 m² , p.č. 329 o výměře 3 492 m2 a p.č. 339 o výměře 6 819 m2.

Pozemky jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Mělník, na listu vlastnictví č. 10001 jako vlastnictví obce Libiš.

22.5.2007

11.6.2007
IV. rozpočtové opatření rozpočtu r. 2007

27.4.2007

29.5.2007

Návrh závěrečného účtu obce Libiš za rok 2006

23.4.2007

29.5.2007

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Libiš za rok 2006

23.4.2007

29.5.2007

OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

[

11.4.2007

 
Pozvánka na 6. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 23.4.2007 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ Libiš

3.4.2007

29.5.2007

Oznámení o očkování psů,
které proběhne dne 12.4.2007 před budovou Obecního úřadu v Libiši od 15,30 hod - 16,30 hod. Cena vakcín: proti vzteklině 80 Kč a kompletní vakcinace 210 Kč

3.4.2007

29.5.2007

Posuzování vlivů na životní prostředí - Dioxiny Spolana
 

26.3.2007

 
Záměr prodat pozemky

26.3.2007

28.8.2007
Veřejná výzva - stavební povolení

9.3.2007

11.4.2007
Svazek měst a obcí - výsledek hospodaření za rok 2006

9.3.2007

11.4.2007
Finanční úřad Neratovice - Uložení písemnosti

5.3.2007

11.4.2007
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O MÍSTĚ ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ VYDANÝCH OBECNÍM ÚŘADEM V LIBIŠI

23.2.2007

11.4.2007
Záměr pronajmout pozemky Mysliveckému združení

21.2.2007

11.4.2007
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O MÍSTĚ ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ VYDANÝCH OBECNÍM ÚŘADEM V LIBIŠI

16.2.2007

11.4.2007
Pozvánka
na 5. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 26.2.2007 od 18,00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš.

14.2.2007

27.2.2007

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O MÍSTĚ ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ VYDANÝCH
OBECNÍM ÚŘADEM V LIBIŠI

13.2.2007

11.4.2007

II. rozpočtové opatření rozpočtu r. 2007

9.2.2007

  28.2.2007

Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče

7.2.2007

11.4.2007

Nabídka pozemků určených k převodu podle zák. 95/1999 Sb. uveřejněná Pozemkovým fondem ČR

5.2.2007

11.4.2007

Rozpočtový výhled na rok 2008-2009

26.1.2007

 28.2.2007

Pozvánka na 4. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 17.1.2007 od 18,00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš. 9.1.2007 13.2.2007
Finanční úřad v Neratovicích informuje veřejnost 9.1.2007 13.2.2007
Oznámení záměru pronajmout nebytové prostory vhrazené pro provozování praxe soukromého lékaře 9.1.2007 13.2.2007
VI. návrh úpravy rozpočtu r. 2006

2.1.2007

18.1.2007

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení

21.12.2006

18.1.2007