Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce:

archiv úřední desky 2012
archiv úřední desky 2011

archiv úřední desky 2010

archiv úřední desky 2009

archiv úřední desky 2008

archiv úřední desky 2007

archiv úřední desky 2006

 
Archív úřední desky 2009 Datum zveřejnění: Zveřejnění do data:
28071-09, Prodloužení staveb. povoleni, Šťastný, komunik. R.D.,
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
16.12.2009 9.1.2010
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Jiří Šťastný
Vydal: Město Neratovice, Kojetická 1028, 27711 Neratovice, Česká Republika
14.12.2009 6.1.2010
Usnesení č. 109 z jednání Rady obce Libiš ze dne  7.12.2009
Zrušení nařízení č. 1/2003 „ Povinnost vlastníka nemovitosti zajistit schůdnost chodníku přilehlého k jeho nemovitosti“
Vydal: Obec Libiš
14.12.2009 5.1.2010
POZVÁNKA na 27. veřejné zasedání zastupitelstva obce Libiš dne 21.12.2009 v zasedací místnosti OÚ Libiš.
Vydal: Obec Libiš
11.12.2009 5.1.2010
Návrh rozpočtu na rok 2010
Vydal: Obec Libiš
2.12.2009 5.1.2010
Usnesení č. 26 ZO dne 30.11.2009
Vydal: Zastupitelstvo obce Libiš
2.12.2009 5.1.2010
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí
Vydal: Obec Libiš
30.11.2009 5.1.2010
Usnesení - přerušení řízení o odstranění stavby, č.p. 560 Libiš
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
23.11.2009 11.1.2010
Oznámení - zahájení kolaudačního řízení - Vojtěch Zan
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
23.11.2009 11.1.2010
Oznámení - zahájení územního řízení - Jiří Žáček
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
23.11.2009 9.12.2009
Kolaudační rozhodnutí - Berešovi
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
23.11.2009 11.1.2010
Územní souhlas - základnová stanice Telefonica O2
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
23.11.2009 23.12.2009
VV - Prodloužení stavebního povolení komunikace pro RD J. Šťastný
Vydal: MěÚ Neratovice, odbor dopravy
23.11.2009 9.12.2009
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ Zastupitelstva obce Libiš dne 30.11.2009
v 18,00 hod. v zasedací místnosti OÚ Libiš.
Vydal: Obec Libiš
16.11.2009 1.12.2009
Oznámení o místě uložení písemnosti - Lenka Štadlerová
Vydal: Obec Libiš
11.11.2009 2.12.2009
Usnesení č. 25 ZO dne 26.10.2009
Vydal: Zastupitelstvo obce Libiš
2.11.2009 2.12.2009
Rozhodnutí o umístění stavby - příštřešek na zahradní nářadí, Šebkovi
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
30.10.2009 18.11.2009
Pozvánka na 25. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat
dne 26.10. 2009 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš.
Vydal: Obecní úřad Libiš
16.10.2009 27.10.2009
Rozhodnutí ČEZ kNN pro p.č. 220 1
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
15.10.2009 11.11.2009
VV - Oznámení o uložení písemností - Radek Urban.
Vydal: Finanční úřad v Neratovicích
14.10.2009 30.10.2009
Oznámení o uložení písemnosti - Jan Hájek
Vydal: Celní úřad Mělník
13.10.2009 30.10.2009
Veřejná vyhláška oznámení o místě uložení písemností, Tigris, spol. s r.o.
Vydal: Finanční úřad v Neratovicích
12.10.2009 30.10.2009
Rozhodnutí o umístění stavby - studna, Stanislav Fogl
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
12.10.2009 30.10.2009
Oznámení o zahájení územního řízení - domovní ČOV - Marie a Pavel Ryšaví
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
5.10.2009 30.10.2009
VV - Oznámení o uložení písemností - Tigris, spol. s r.o.
Vydal: Finanční úřad v Neratovicích
5.10.2009 30.10.2009
Záměr obce pronajmout sloupy veřejného osvětlení č. 17 a 45 k umístění reklamy.
Vydal: Obecní úřad Libiš
15.9.2009 5.10.2009
Oznámení o zahájení územního řízení - Šebkovi
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
15.9.2009 5.10.2009
Zahájení územního řízení - Stanislav Fogl, studna
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
7.9.2009 1.10.2009
Usnesení č. 24 z řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libiš dne 31.8.2009
Vydal: Obec Libiš
7.9.2009 7.10.2009
Rozhodnutí o umístění stavby - I. Bilobram, RD
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
3.9.2009 1.10.2009
VV - Oznámení o uložení písemností - Pavel Hádek, 1970
Vydal: Finanční úřad v Neratovicích
2.9.2009 1.10.2009
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, pozvání k veřejnému ústnímu jednání 6.10.2009 - ČEZ Distribuce, a.s. kNN pro p.č.220/1
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
27.8.2009 1.10.2009
Parlamentní volby říjen 2009 - oznámení o době a místě konání voleb
Vydal: Obec Libiš
25.8.2009 14.9.2009
Parlamentní volby říjen 2009 - informace o počtu a sídle volebních okrsků
Vydal: Obec Libiš
25.8.2009 14.9.2009
Parlamentní volby říjen 2009 - vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů
Vydal: Obec Libiš
25.8.2009 14.9.2009
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, které se koná 31.8.2009 v 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Libiš.
Vydal: Obec Libiš
20.8.2009 31.8.2009
SO-11143-09-Ka0001 Oznámení - návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
-  Ihor Bilobram
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
7.8.2009 24.8.2009
Č-j-2009-13871-20001 Stavební povolení na novou účelovou komunikaci s vyhýbkou a obratištem
Vydal: MěÚ Neratovice, odbor dopravy
7.8.2009 24.8.2009
030809 - Čj-SO-17282-09-Čá Oznámení o zahájení územního řízení čistírna odpadních vod Libiš
Milan Pevný, Kateřina Pevná
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
3.8.2009 24.8.2009
Rozhodnutí o umístění stavby, garáž - Martin Hamrlík
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
20.7.2009 15.9.2009
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení - nová účelová komunikace
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
9.7.2009 27.7.2009
Rozhodnutí o umístění stavby - Drahomíra Zizlerová
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
7.7.2009 23.7.2009
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti - František Laurich
Vydal: MěÚ Benešov, odbor dopravy
7.7.2009 23.7.2009
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Michal Mařík
Vydal: Celní úřad Mělník
29.6.2009 23.7.2009
Výzva a rozhodnutí -  Ihor Bilobram, RD
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
25.6.2009 23.7.2009
Záměr obce pronajmout část střechy Základní školy Libiš.
Vydal: Obecní úřad Libiš
25.6.2009 27.7.2009
Záměr obce pronajmout sloupy veřejného osvětlení č. 9, 16, 53 k umístění reklamy.
Vydal: Obecní úřad Libiš
25.6.2009 27.7.2009
Pozvánka na 22. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat 22. 6. 2009 od 18,00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš. Program zasedání v příloze.
Vydal: Obec Libiš
12.6.2009 23.6.2009
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Jan Hájek
Vydal: Celní úřad Mělník
10.6.2009 29.6.2009
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - František Laurich
Vydal: MěÚ Benešov, odbor dopravy
5.6.2009 29.6.2009
Oznámení- zaháj.úz.říz.- Drahomíra Zizlerová
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
1.6.2009 23.7.2009
Oznámení o spojení úz. a staveb.říz. - M.Hamrlík
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
1.6.2009 23.7.2009
Rozhodnutí o umístění stavby - Libiš, Školní, Šťechova
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
1.6.2009 23.7.2009
Závěrečný účet a Zpráva o výsledku hospodaření za r. 2008
Vydal: Obec Libiš
29.5.2009 23.6.2009
Veřejná vyhláška o místě uložení písemností - David Hamrlík
Vydal: Obecní úřad Libiš
28.5.2009 29.6.2009
Oznámení o zahájení územního řízení -  Ihor Bilobram, RD
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
21.5.2009 8.6.2009
Rozhodnutí o změně využití území - V.Hladík, Ing. T. Krsek
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
20.5.2009 4.6.2009
Rozhodnutí o umístění stavby - domovní ČOV - V.Hladík, Ing. T. Krsek
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
20.5.2009 4.6.2009
Oznámení o uložení písemnosti - Tetyana Svoren
Vydal: Celní úřad Kladno
19.5.2009 3.6.2009
Záměr o pronájmu 2 sloupů veřejného osvětlení
Vydal: Obec Libiš
14.5.2009 1.6.2009
Rozhodnutí o umístění stavby - obousměrná komunikace
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
13.5.2009 29.5.2009
Oznámení o době a místě konání voleb do EP
Vydal: Obec Libiš
11.5.2009 8.6.2009
Oznámení - vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů
Vydal: Obec Libiš
11.5.2009 8.6.2009
Dražební vyhláška - Václav Pernica, dražba 14.5.2009
Vydal: Exekutorský úřad Praha 3
11.5.2009 29.5.2009
Zápis do MŠ Libiš na školní rok 2009/2010
Vydal: Mateřská škola Libiš
6.5.2009 15.5.2009
Rozhodnutí o umístění stavby - garáž č.p. 246
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
6.5.2009 29.5.2009
Záměr o pronájmu sloupů veřejného osvětlení
Vydal: Obec Libiš
30.4.2009 18.5.2009
Oznámení - výroba kaprolaktamu a kyseliny sírové
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
29.4.2009 1.6.2009
Mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu
Vydal: Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj
22.4.2009 7.5.2009
Změna č.2 územního plánu sídelního útvaru Libiš
Vydal: Obec Libiš
20.4.2009  5.5.2009
Oznámení – zahájení řízení – domovní ČOV
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
16.4.2009  4.5.2009
Oznámení- zahájení řízení – změna využití území, změna pozemku 426/16
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
16.4.2009  4.5.2009
Oznámení z úřední desky - 1. Aktualizace vnějšího havarijního plánu pro areál Spolana a.s.
Vydal: Obec Libiš
16.4.2009 18.5.2009
Rozhodnutí o umístění stavby – J.Kafka, L. Kafková
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
14.4.2009 29.4.2009
Vyhláška-vyměření daně z nemovitosti na r.2009
Vydal: Finanční úřad v Neratovicích
10.4.2009 11.5.2009
ČEZ Distribuce - oznámení o spojení územního a staveb.řízení
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
9.4.2009 28.4.2009
Pískovna Tišice I - rozšíření těžby
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
9.4.2009 28.4.2009
Záměr obce pronajmout sloupy veřejného osvětlení č. 5, 12,14, 43 a 59 k umístění reklamy.
Vydal: Obecní úřad Libiš
9.4.2009 28.4.2009
Oznámení - zahájení územního řízení - Jiří Pilař, Mgr. Kamila Nováková, Bc. Jan Novák
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
8.4.2009 23.4.2009
Veřejná vyhláška o místě uložení písemností - Milan Dvořák, 1972
Vydal: Finanční úřad v Neratovicích
3.4.2009 20.4.2009
Očkování psů 7.4.2009 od 15,00 do 16,30 hod.
Vydal: Obecní úřad Libiš
1.4.2009 8.4.2009
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu
Vydal: Obecní úřad Libiš
1.4.2009 8.6.2009
Rozhodnutí-stavební povolení - ul.Konečná
Vydal: MěÚ Neratovice, odbor dopravy
31.3.2009 15.4.2009
Rozhodnutí o umístění stavby - Jiří Šťastný, Lucie Danišová
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
30.3.2009 14.4.2009
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazku měst a obcí VKM za rok 2008
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
26.3.2009 14.4.2009
Závěrečný účet DSO Svazku měst a obcí VKM za rok 2008
Vydal: DSO Svazku měst a obcí VKM
26.3.2009 14.4.2009
Pozvánka na 21. veřejné zasedání ZO Libiš dne 6.4.2009 od 18,00 hodin
Vydal: Obec Libiš
26.3.2009 8.4.2009
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Viktor Holec
Vydal: Celní přad D8  Prahu Zdiby
13.3.2009 30.3.2009
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení - Ing. J.Michálek, M.Michálková
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
9.3.2009 30.3.2009
Nařízení SVS - očkování proti katarální horečce skotu, ovcí a koz. Platnost mimořádného veterinárního opatření : 13.3.2009
Vydal: Státní veterinární správa
9.3.2009 31.3.2009
Veřejná vyhláška o místě uložení  písemnosti - Mydvit Vasyl, nar. 1972
Vydal: Finanční úřad v Neratovicích
6.3.2009  23.3.2009
Záměr pronajmout pozemek p.č. 409/2 - druh pozemku zahrada
Vydal: Obec Libiš
4.3.2009 23.3.2009
Oznámení o zahájení stavebního  řízení - místní komunikace: ulice Konečná
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
2.3.2009 17.3.2009
Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení - RD Jiří Kafka, Leona Kafková
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
26.2.2009 13.3.2009
Záměr pronajmout 5 sloupů veřejného osvětlení pro umístění navigačních cedulí
Vydal: Obec Libiš
24.2.2009 13.3.2009
Určení pověřeného obecního úřadu k projednávání přestupků za obec patřící do jeho správního obvodu
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
18.2.2009 23.3.2009
Veřejná vyhláška - oznámení o místě uložení písemnosti - Viktor Holec
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 8
18.2.2009 9.3.2009
Oznámení o místě uložení písemnosti - Štěpánka Baranišinová
Vydal: Finanční úřad Neratovice
16.2.2009 9.3.2009
Zastavení stavebního řízení - Pneuservis Libiš, Břízová
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
16.2.2009 9.3.2009
Svazek měst a obcí VKM - rozpočet na rok 2009
Vydal: Svazek měst a obcí VKM
13.2.2009 11.3.2009
Nová právní úprava na úseku podnikání v zemědělství
Vydal: Městský úřad Neratovice
13.2.2009 20.4.2009
Veřejná vyhláška - oznámení o místě uložení písemnosti - Viktor Holec
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 8
13.2.2009 9.3.2009
Veřejná vyhláška - územní a stavební řízení - rodinný dům a garáž - Šťastný, Danišová
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
11.2.2009 9.3.2009
Informace veřejnosti k daňovému přiznání Daně z příjmů fyzických osob za rok 2008
Vydal: Finanční úřad Neratovice
10.2.2009 1.4.2009
Záměr pronajmout sloup veřejného osvětlení k umístění reklamy (Mělnická-Spojovací)
Vydal: Obec Libiš
9.2.2009 25.2.2009
Záměr pronajmout sloup veřejného osvětlení k umístění reklamy (u Dřevorexu)
Vydal: Obec Libiš
9.2.2009 25.2.2009
Zahájení zjišťovacího řízení : Pískovna Tišice - rozšíření těžby
Vydal: Ministerstvo ŽP
9.2.2009 9.3.2009
Oznámení o místě uložení  písemnosti - Radek Kostka
Vydal: Celní úřad Mělník
9.2.2009 9.3.2009
Oznámení - záměr pronajmout část střechy na budově ZŠ Libiš
Vydal: Obec Libiš
3.2.2009 23.2.2009
Oznámení o zahájení řízení o změně č. 3 územního plánu Libiš
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
27.1.2009 9.3. 2009
Oznámení o zahájení řízení o změně č. 2 územního plánu Libiš
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
19.1.2009 25.2.2009
Veřejná vyhláška o místě uložení  písemnosti - Mydvit Vasyl
Vydal: Finanční úřad v Mělníce
12.1.2009 28.1.2009
Veřejná vyhláška o místě uložení písemnosti - Milan Dvořák
Vydal: Finanční úřad v Neratovicích
9.1.2009 28.1.2009
Pozvánka na 20. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat
dne 19.01.2009 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš.
Vydal: Obecní úřad Libiš
9.1.2009 20.1.2009