Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce:

archiv úřední desky 2012
archiv úřední desky 2011

archiv úřední desky 2010

archiv úřední desky 2009

archiv úřední desky 2008

archiv úřední desky 2007

archiv úřední desky 2006

 
Archív úřední desky 2010 Datum zveřejnění: Zveřejnění do data:
Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti provozovatele SPOLANA a.s. o vydání změny integrovaného povolení pro zařízení
„Výroba chloru a louhu sodného amalgámovou elektrolýzou
22.12.2010 26.1.2011
Veřejná vyhláška - oznámení o místě uložení písemnosti - Lyubov_Kostiv
Vydal: Finanční úřad v Neratovicích
22.12.2010 10.1.2011
Rozšíření těžby - Pískovna Tišice
Vydal: Ministerstvo ŽP
20.12.2010 10.1.2011
Veřejná vyhláška - oznámení o místě uložení písemnosti - Radek Havel
Vydal: Finanční úřad v Neratovicích
20.12.2010 10.1.2011
Veřejná vyhláška - oznámení o místě uložení písemnosti - Pavel Hádek
Vydal: Finanční úřad v Neratovicích
20.12.2010 10.1.2011
Pozvánka na 2. veřejné zasedání ZO Libiš, které se koná 20.12.2010 od 18,00 hodin
Vydal: Obecní úřad Libiš
9.12.2010 3.1.2011
Oznámení - záměr pronajmout sloup veřejného osvětlení č. 60 pro umístění reklamy
Vydal: Obecní úřad Libiš
9.12.2010 3.1.2011
Oznámení - záměr pronajmout sloup veřejného osvětlení č. 61 pro umístění reklamy
Vydal: Obecní úřad Libiš
9.12.2010 3.1.2011
Oznámení - záměr pronajmout sloup veřejného osvětlení č. 70 pro umístění reklamy
Vydal: Obecní úřad Libiš
9.12.2010 3.1.2011
Rozhodnutí o umístění stavby ČEZ Distribuce, a.s., - na stavbu: kabelové vedení VN, NN a TS IV-12-600935 Libiš, Polní na pozemku parc. č. 360/1, 360/2, 870, p. p. k. 352 v k.ú. Libiš.
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
7.12.2010 3.1.2011
Návrh rozpočtu na rok 2011
Vydal: Obecní úřad Libiš
30.11.2010 3.1.2011
Posudek o vlivech záměru na životní prostředí "Pískovana Tišice - rozšíření těžby"
Vydal: Ministerstvo ŽP ČR
25.11.2010 15.12.2010
OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - Vladimír Liebezeit,  Jitka Liebezeitová
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
16.11.2010 15.12.2010
Rozhodnutí o umístění stavby - RD, prodloužení vodovodního, kanalizačního a plynového řadu
Libiš a pozemku parc. č. 569/3, 569/6, 569/7, 569/8, 571/16 v katastrálním území Libiš.
Roman Poborský, Tereza Krobotová
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
9.11.2010 26.11.2010
Pozvánka na 1. veřejné zasedání ZO Libiš, které se koná 10.11.2010 (po opravě)
Vydal: Obecní úřad Libiš
2.11.2010 11.11.2010
Pozvánka na 1. veřejné zasedání ZO Libiš, které se koná 10.11.2010
Vydal: Obecní úřad Libiš
1.11.2010 2.11.2010
Rozhodnutí o umístění stavby - RD na poz. parc. č. 360/2 a 360/4 v katastrálním území
Libiš. Anna Urbánková, Ing. Jaromír Urbánek
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
27.10.2010 18.11.2010
Opis výsledků voleb do Senátu PČR - 2 kolo
Vydal: Obecní úřad Libiš
23.10.2010 15.4.2011
Rozhodnutí o umístění stavby - Kopaná studna Libiš, Tichavovi
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
20.10.2010 8.11.2010
Oznámení o místě uložení písemností - Ivan Smozhanyk
Vydal: Finanční úřad v Neratovicích
19.10.2010 8.11.2010
PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE LIBIŠ
(16.10.2010, 19,05 hod.)
Vydal: Obecní úřad Libiš
16.10.2010 3.1.2011
OPIS VÝSLEDKŮ HLASOVÁNÍ DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
(16.10.2010, 19,05 hod.)
Vydal: Obecní úřad Libiš
16.10.2010 3.1.2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 27.10.2010, Libiš - vývod Libiš I.
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
14.10.2010 27.10.2010
Rozhodnutí o umístění stavby - Kanalizace v ulici Za Kralupkou Libiš
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
12.10.2010 1.11.2010
Usnesení č. 33 z veřejného zasedání ZO Libiš 4.10.2010
Vydal: Obecní úřad Libiš
11.10.2010 27.10.2010
Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
8.10.2010 18.11.2010
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 20.10.2010, ulice Osadní, Na stráni, Budovatelů
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
6.10.2010 27.10.2010
Rozhodnutí o umístění stavby vrtaná studna, Jiří Pilař
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
1.10.2010 20.10.2010
Záměr pronajmout sloup veřejného osvětlení č. 57 pro umístění reklamy
Vydal: Obecní úřad Libiš
29.09.2010 18.10.2010
Pozvánka na 33. veřejné zasedání ZO Libiš dne 4.10.2010 v 18,00 hodin
Vydal: Obecní úřad Libiš
21.9.2010 7.10.2010
OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ APOZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ČEZ Distribuce, a.s. - kabelové vedení VN, NN a TS
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
20.9.2010 7.10.2010

 

OZNÁMENÍ  O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A  POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - Roman Poborský, Tereza Krobotová
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
15.9.2010 4.10.2010
Oznámení o uložení písemnosti - Karas Richard
Vydal: Celní úřad Mělník
15.9.2010 4.10.2010
OZNÁMENÍ  ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Lucie Tichavová, David Tichava, o umístění stavby:
kopaná studna Libiš na pozemku p. č. 306/20
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
13.9.2010 30.9.2010
Změna č. 4 územního plánu sídelního útvaru LIBIŠ
Výkres lokality změny
Vydal: Obec Libiš
OZNÁMENÍ
  O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚNY č. 4 ÚP SÍDELNÍHO ÚTVARU LIBIŠ
Vydal: MěÚ Neratovice, úřad územního plánování
8.9.2010 30.9.2010
Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí a vrácení k dalšímu projednání  - účastníci: Josef Krbec, Milan Mottl, Eva Mottlová
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
3.9.2010 30.9.2010
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Obec Libiš - Kanalizace v ulici Za Kralupkou Libiš na pozemku parc. č. 398/1
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
3.9.2010 30.9.2010
OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ RD na pozemku parc. č. 360/2 Libiš Anna Urbánková, Ing. Jaromír Urbánek
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
3.9.2010 30.9.2010
Usnesení č. 32 z veřejného zasedání ZO Libiš
Vydal: Obecní úřad Libiš
3.9.2010 30.9.2010
Registrace kandidátních listin pro volby do komunálních voleb 2010 v Libiši
Vydal: MěÚ Neratovice
25.8.2010 19.10.2010
Pozvánka na 32. veřejné zasedání ZO Libiš
Vydal: Obecní úřad Libiš
19.8.2010 31.8.2010
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ,
Jiří Pilař, Vrtaná studna, Libiš na pozemku parc. č. 37/1
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
18.8.2010 6.9.2010
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Oznámení o době a místě konání voleb
Vydal: Obecní úřad Libiš
11.8.2010 25.10.2010
Vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů
Vydal: Obecní úřad Libiš
11.8.2010 19.10.2010
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí - Pískovna Tišice
Vydal: MŽP ČR
6.8.2010 3.9.2010
Rozhodnutí o umístění stavby: na stavbu Rodinný dům Libiš, Dlouhá (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 290/8, 291/11, 291/15, 291/17, Slavoj Kašpárek,
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
4.8.2010 31.8.2010
Nařízení Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj č. 2 ukonceni mimořádných veterinárních opatrenich k prevenci a tlumeni moru vceliho plodu
Vydal: Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj
27.7.2010 19.8.2010
Oznámení o místě uložení písemnosti - Jana Pazderová
Vydal: Finanční úřad v Neratovicích
21.7.2010 18.8.2010
Zamítnutí žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby kopaná studna Libiš, Za Váhou
na pozemku parc. č. 306/20
, Tichavovi, Č.j.: MěÚN/33976/2010
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
19.7.2010 5.8.2010
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Vydal: Katastrální úřad pro Sč kraj
19.7.2010 31.8.2010
Oznámení o konání voleb do zastupitelstev měst a obcí
Vydal:  Město Neratovice
8.7.2010 18.8.2010
Rozhodnutí o umístění stavby: na stavbu zahradní domek Libiš, B.Němcové č.p. 319
na pozemku parc. č. 452/3
, Milan Mottl, Eva Mottlová
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
7.7.2010 27.7.2010
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Vydal: Obecní úřad Libiš
2.7.2010 4.10.2010
Usnesení č. 31 z veřejného zasedání ZO Libiš
Vydal: Obecní úřad Libiš
29.6.2010 19.7.2010
R o z h o d n u t í  o  u m í s t ě n í s t a v b y - Oplocení Libiš, Mělnická na pozemku parc. č. 426/16, 426/17 v katastrálním území Libiš
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
22.6.2010 15.7.2010
VV - oznámení o místě uložení písemnosti - Ivan Smozhanyk
Vydal: Finanční úřad v Plzni
18.6.2010 15.7.2010
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby: Rodinný dům Libiš, Dlouhá
na pozemku parc. č. 290/8, 291/11, 291/15, 291/17 v katastrálním území Libiš. Slavoj Kašpárek
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
10.6.2010 29.6.2010
r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y na stavbu: Stavební úpravy a přístavba rodinného domu Libiš, U Studně č.p. 160 (dále jen "stavba") na pozemku st. p. 154, parc. č. 478/31, 478/33 v katastrálním území Libiš, Richard Tomášek,
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
 9.6.2010 29.6.2010
Pozvánka na 31. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Libiš dne 14.6.2010.
Vydal: Obecní úřad Libiš
4.6.2010 16.6.2010
VV - oznámení o uložení písemnosti - Radek Kostka
Vydal: Finanční úřad v Neratovicích
3.6.2010 22.6.2010
Stručné shrnutí údajů ze žádosti provozovatele Spolana a.s..
Výroba kaprolaktamu a kyseliny sírové
Vydal: Spolana a.s..
1.6.2010 19.7.2010
Oznámení o zahájení řízení - jednání oznámení kopaná studna Libiš, Za Váhou na pozemku parc. č. 306/20, čj.MěÚN/26106/2010, Tichavovi
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
31.5.2010 16.6.2010
Vyhláška - oznámení o místě uložení písejmnosti JOSEF ŠTĚPÁN
Vydal: Hlavní město Praha
27.5.2010 16.6.2010
Zaverecny ucet obce Libis
Vydal: Obec Libiš
26.5.2010 17.6.2010
Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni obce Libis za rok 2009
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
26.5.2010 17.6.2010
r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y na stavbu: kabelový rozvod NN IV-12-6008416
Libiš, Štechova, V Chaloupkách
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
25.5.2010 11.6.2010
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu
[  dokument]
18.5.2010 22.6.2010
Rozhodnutí o umístění stavby - kabel.rozvod NN  IV-12-6008101, IE-12-6002683 Libiš, Osadní, Na Stráni - ČEZ Distribuce, a.s.,
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
13.5.2010 31.5.2010
Rozhodnutí o umístění stavby - Vrtaná studna Libiš, Za Váhou č.p. 347- Segertovi
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
13.5.2010 31.5.2010
Rozhodnutí o umístění stavby - zahradní domek a dřevěná demontovatelná stěna Libiš, B.Němcové č.p. 319 - Mottlovi
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
13.5.2010 31.5.2010
Opatření obecné povahy č. 1-2010 - změna č. 3 ÚPSÚ Libiš
Vydal: Obec Libiš
5.5.2010 24.5.2010
OZV č. 1-2010 o místních poplatcích
Vydal: Obec Libiš
4.5.2010 24.5.2010
OZV č. 2-2010 o veřejném pořádku
Vydal: Obec Libiš
4.5.2010 24.5.2010
Rozhodnutí o umístění stavby - Petr a Lenka Lemarie - Kanalizační přípojka Libiš č.p. 425
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
3.5.2010 19.5.2010
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Ing. Tomáš Krsek
, V.Hladík - Oplocení na pozemku parc. č. 426/16, 426/17
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
3.5.2010 19.5.2010
Rozhodnutí o umístění stavby - RD na pozemku č. 365/19, 365/20, 374/30 - Součkovi, Č.j.: MěÚN/20756/2010
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
30.4.2010 19.5.2010
Rozhodnutí o umístění stavby - garáž na pozemku č. 285/45 - Surmajovi, Č.j.: MěÚN/20877/2010
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
30.4.2010 19.5.2010
Usnesení č. 30 z řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libiš dne 26.4.2010
Vydal: Zastupitelstvo obce Libiš
30.4.2010 19.5.2010
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení - přístavba RD, stavebník Richard Tomášek
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
26.4.2010 13.5.2010
VV - oznámení o místě uložení písemnosti - Lenka Štádlerová
Vydal: Finanční úřad v Neratovicích
19.4.2010 4.5.2010
Pozvánka na 30. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Libiš dne 26.04.2010.
Vydal: Obecní úřad Libiš
19.4.2010 3.5.2010
Rozhodnutí o umístění stavby - Rodinný dům a garáž s dílnou Libiš, Jiří Pilař
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
12.4.2010 3.5.2010
Rozhodnutí o umístění stavby kopaná studna - Josef Vaniš
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
12.4.2010 3.5.2010
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení - kabelový rozvod NN - ČEZ Distribuce,a.s.
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
7.4.2010 3.5.2010
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení - kabelový rozvod NN - ČEZ Distribuce,a.s.
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
7.4.2010 3.5.2010
Rozhodnutí o umístění stavby - vrtaná studna - Musilovi
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
7.4.2010 3.5.2010
Oznámení o uložení písemnosti - Pavel Hádek
Vydal
: Celní úřad Praha D5
7.4.2010 3.5.2010
Vyměření daně z nemovitosti pro rok 2010
Vydal: Finanční úřad v Neratovicích
7.4.2010 7.5.2010
Oznámení o zahájení územního řízení - Segertovi
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
1.4.2010 19.4.2010
Oznámení o zahájení řízení o změně č. 1 územního plánu obce Tišice
Vydal: MěÚ Neratovice, úřad územního plánování
1.4.2010 19.4.2010
OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ - David Surmaj, Vlasta Surmajová
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
22.3.2010 10.4.2010
Rozhodnutí o umístění stavby - Jaroslav Hádek
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
22.3.2010 12.4.2010
OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - Ondřej a Šárka Součkovi, RD na pozemku parc. č. 365/19, 365/20, 374/30
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
18.3.2010 8.4.2010
Veřejná výzva na obsazení funkce úředníka - referent státní správy a samosprávy
Vydal: Obecní úřad Libiš
16.3.2010 2.4.2010
Oznámení vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů
Vydal: Obecní úřad Libiš
11.3.2010 1.6.2010
Oznámení o době a místě konání voleb
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vydal: Obecní úřad Libiš
11.3.2010 1.6.2010
VV - oznámení o uložení písemnosti - Roman Peluch
Vydal: Celní úřad Mělník
11.3.2010 27.3.2010
Ro z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y na stavbu: Rodinný dům Libiš, Železniční (dále jen "stavba") na pozemku st. p. 612, parc. č. 374/29
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
8.3.2010 22.3.2010
Výzva pro Radek Kostka, 1969 - úřední  psaní Mělník1 
Vydal: Česká pošta, Neratovice 1
5.3.2010 22.3.2010
Výzva pro Jiří Sýkora, 1965 - úřední  psaní Přerov1 
Vydal: Česká pošta, Neratovice 1
5.3.2010 22.3.2010
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Josef Vaniš
, Kopaná studna
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
5.3.2010 22.3.2010
ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM - Přístavba rodinného domu a garáže
Libiš, V Zahradách č.p. 222
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
4.3.2010 22.3.2010
Oznámení o zahájení územního řízení - vrtaná studna, Ing. Musil
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
25.2.2010 16.3.2010
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení - RD a garáž s dílnou, Jiří Pilař
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
25.2.2010 16.3.2010
Záměr obce pronajmout pozemky 757, 756/1, 756/2 v k.ú. Libiš ve vlastnictví Obce Libiš
Vydal: Obec Libiš
25.2.2010 16.3.2010
Usnesení č. 29 z řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libiš dne 22.2.2010
Vydal: Obec Libiš
25.2.2010 18.3.2010
Informace Finančního úřadu v Neratovicích pro veřejnost k daňovému přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2009.
Vydal: Finanční úřad v Neratovicích
11.2.2010 8.3.2010
Oznámení o uložení písemnosti pro poplatníka Pavel Hádek
Vydal: Celní úřad Praha D5
11.2.2010 8.3.2010
POZVÁNKA na 29. veřejné zasedání zastupitelstva obce Libiš dne 22.2.2010 v 18.00 hod
 v zasedací místnosti OÚ Libiš.
Vydal: Obec Libiš
10.2.2010 24.2.2010
Schválený rozpočet na rok 2010
Vydal: Obec Libiš
5.2.2010 1.6.2010
Oznámení o zahájení řízení - jednání (Ú a S) MěÚN/04895/2010, Jaroslav Hádek Přístavba skl. řeziva
Vydal: Město Neratovice, stavební odbor
28.1.2010 24.2.2010
Oznámení o zahájení řízení - jednání (Ú a S) MěÚN/04669/2010, Milan Čuba
Vydal: Město Neratovice, stavební odbor
28.1.2010 24.2.2010
Oznámení o zahájení řízení - jednání (Ú a S) MěÚN/04381/2010, Plachý- Plachá
Vydal: Město Neratovice, stavební odbor
28.1.2010 24.2.2010
Usnesení Zastupitelstva obce Libiš č.28
Vydal: Obec Libiš
26.1.2010 24.2.2010
Rozpočtový výhled na léta 2011 - 2012
Vydal: Obec Libiš
26.1.2010 1.6.2010
Oznámení o uložení písemnosti pro poplatníka Viktor Holec
Vydal: Celní úřad Praha D5
18.1.2010 11.2.2010
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LIBIŠ
Vydal: MěÚ Neratovice, úřad územního plánování
14.1.2010 24.2.2010
Nařízení Města Neratovice č. 3 ze dne 16. prosince 2009 o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukcích budov
Vydal: MěÚ Neratovice, odbor ŽP
12.1.2010 28.1.2010
POZVÁNKA na 28. veřejné zasedání zastupitelstva obce Libiš dne 18.1.2010 v 18.00 hod
 v zasedací místnosti OÚ Libiš.
Vydal: Obec Libiš
11.1.2010 19.1.2010
Usnesení č. 27 z řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libiš dne 21.12.2009
Vydal: Obec Libiš
4.1.2010 28.1.2010