Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce:

archiv úřední desky 2012
archiv úřední desky 2011

archiv úřední desky 2010

archiv úřední desky 2009

archiv úřední desky 2008

archiv úřední desky 2007

archiv úřední desky 2006

 
Archív úřední desky 2011 Datum zveřejnění: Zveřejnění do data:
Návrh změny č. 4 ÚPSÚ Libiš :
Změna č. 4 územního plánu sídelního útvaru
Libiš - NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ
20.12.2011 13.2.2012
Stavební povolení na stavbu: Kabelové rozvody NN, Libiš, U Staré stanice
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
15.12.2011 5.1.2012
Záměr směny pozemků mezi obcí Libiš a panem Miroslavem Dvořákem
Vydal: Obec Libiš
14.12.2011 2.1.2012
Stavební povolení "Stavební úpravy místní komunikace Libiš, Osadní, Na Stráni"
Vydal: Obec Libiš
12.12.2011 2.1.2012
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Karel Horčík, STL plynovodní přípojka
  Libiš, Budovatelů na pozemku parc. č. 551/5 a 576/13 v katastrálním území Libiš.
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
7.12.2011 2.1.2012

 

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Michaela Horčíková,
STL plynovodní přípojka a venkovní rozvod NTL plynu Libiš, Budovatelů
na pozemku parc. č. 551/5, 576/13 a 576/4 v katastrálním území Libiš.
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
7.12.2011 2.1.2012

 

Rozhodnutí o umístění stavby "Kancelář a vzorkovna truhlářské dílny, Libiš, ul. Konečná", stavebník Jaroslav Hádek
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
6.12.2011 22.12.2011

 

Rozhodnutí - změna části odůvodnění rozhodnutí č.j. MěÚN/49975/2011
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
30.11.2011 19.12.2011
Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 12.12.2011 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš.
Vydal: Obecní úřad Libiš
30.11.2011 14.12.2011
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O MÍSTĚ ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ VYDANÝCH OBECNÍM ÚŘADEM V LIBIŠI - pro Lucie Mesarčová a Michaela Mesarčová
Vydal: Obecní úřad Libiš
24.11.2011 12.12.2011

 

Návrh rozpočtu obce Libiš na rok 2012
Vydal: Obec Libiš
22.11.2011 14.12.2011
Rozhodnutí o umístění stavby oplocení a vrata pro vjezd na pozemek rodinného domu Libiš, Dělnická č.p. 476, stavebník Mgr. Ívana Vávrová, Vladimír Vávra.
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
21.11.2011 7.12.2011

 

Oznámení o místě uložení písemnosti vydané finančním odborem MěÚ Neratovice pro příjemce Ladislava Bačkovského
Vydal: MěÚ Neratovice, finanční odbor
14.11.2011 30.11.2011
Záměr prodeje pozemku  v k.ú. Libiš
Vydal: Obec Libiš
10.11.2011 28.11.2011
Veřejná vyhláška - oznámení o místě uložení písemností vydaných Obecním úřadem v Libiši, účastníci řízení Lucie Mesarčová a Michaela Mesarčová, oznámení o rušení trvalého pobytu.
Vydal: Obecní úřad Libiš
8.11.2011 12.12.2011
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ na stavbu: Stavební úpravy místní komunikace
Libiš, Osadní, Na Stráni na pozemku parc. č. 551/11, 551/5, 569/9, 571/16, 571/23, 572/18, 799, 834 v katastrálním území Libiš.
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
3.11.2011 21.11.2011

 

Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 7.11.2011 od 18,00 v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš.
Vydal: Obec Libiš
27.10.2011 8.11.2011
OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ, stavebník Jaroslav Hádek
Kancelář a vzorkovna truhlářské dílny
Libiš, Konečnána pozemku parc. č. 410/1 v k.ú. Libiš.
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
13.10.2011 1.11.2011
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Umístění dopravního značení v ul. Mělnická v obci Libiš.
Vydal: MěÚ Neratovice, odbor správních činností a dopravy
13.10.2011 1.11.2011
Rozhodnutí o umístění stavby Labská cyklostezka na pozemcích parc. č. 854, 855, 778 v katastrálním území Libiš
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
6.10.2011 24.10.2011
Rozhodnutí o umístění stavby na stavbu: Přístavba zimní zahrady a přístřešku k rodinnému domu Libiš, Ovocná č.p. 715 na pozemku st. p. 1731, parc. č. 416/7 v katastrálním území Libiš, stavebník Jindřich Rinda, Eva Rindová
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
6.10.2011 24.10.2011
Pracovní nabídka Firma DAHLIA, zelen do A do Z, s."r.o.
Příjme ihned pracovníka na podzimní sezónu pro práci se sekačkou, křovinořezem, pilou a na hrabání listí. Tato pracovní nabídka pouze pro muže, jedná se o fyzicky náročné práce.
Vydal: Firma DAHLIA, zelen do A do Z, s."r.o.
24.8.2011 24.10.2011
Rozhodnutí o umístění stavby dřevěná demontovatelná stěnaLibiš, B.Němcové č.p. 319
na pozemku st.parc.č.336 a poz.parc. č. 452/3 v katastrálním území Libiš.kterou dne 3.5.2010 podali
Milan Mottl, aEva Mottlová,
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
3.10.2011 19.10.2011
OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Mgr. Ivana Vávrová, Vladimír Vávra,  žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
oplocení a vrata pro vjezd na pozemek rodinného domu
Libiš, Dělnická č.p. 476 na pozemku parc. č. 482/6 v katastrálním území Libiš.
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
26.9.2011 12.10.2011
Rozhodnutí o umístění stavby Chodník, ul. Mělnická - Břízová, Libiš na pozemku parc. č. 801/1 v katastrálním území Libiš, Obec Libiš
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
12.9.2011 6.10.2011
Oznámení o zahájení řízení a rozeslání žádosti k vyjádření - žádost provozovatele zařízení SPOLANA, a.s. o vydání změny integrovaného povolení pro provoz zařízení "Výroba chloru a louhu sodného amalgámovou elektrolýzou"
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
8.9.2011 11.10.2011
STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
SOUHLASNÉ STANOVISKO
k záměru „Pískovna Tišice - rozšíření těžby“
Vydal: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
5.9.2011 22.9.2011
VV - Návrh opatření obecné povahy - Návrh zóny s dopravním omezením - stanovení nejvyšší dovolené rychlosti 30 km pro nákladní automobily, jejichž hmotnost přesahuje 3,5t na silnici č.II/101 mezi křižovatkami ulic Spojovací/Mělnická a mezi křižovatkami ulic Hraniční/Mělnická.
Vydal: MěÚ Neratovice, odbor správních činností a dopravy
5.9.2011 22.9.2011
Prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby,stavebník Pavel Vondra, Hana Vondrová,  na stavbu Studna Libiš, Osadní a pozemku parc. č. 572/16 v katastrálním území Libiš
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
5.9.2011 22.9.2011
Rozhodnutí o umístění stavba - Rodinný dům Libiš, Příčná na pozemku parc. č. 276/8, 285/1 v katastrálním území Libiš, Ing Vít Řimsa, Ph.D.
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
31.8.2011 16.9.2011

 

Záměr prodeje části pozemku p.c. 539/5 -ostatni plocha 0 vymefe 18,3 m2.
Vydal: Obec Libiš
24.8.2011 12.9.2011

 

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU
JEDNÁNÍ
- stavebník Středočeský kraj, IČ 70891095, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Labská cyklostezka
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
17.8.2011 5.9.2011
OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - Jindřich Rinda, Eva Rindová
Přístavba zimní zahrady a přístřešku k rodinnému domu
Libiš, Ovocná č.p. 715 na pozemku st. p. 1731, parc. č. 416/7
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
16.8.2011 5.9.2011
Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 22.8.2011 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš.
Vydal: Obecní úřad Libiš
8.8.2011 24.8.2011
Rozhodnutí o umístění stavby Vrtaná studna na pozemku parc. č. 374/29 v katastrálním území Libiš, Lucie Plachá
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
5.8.2011 22.8.2011
Rozhodnutí o umístění stavby Vrtaná studna na pozemku parc. č. 374/44 v katastrálním území Libiš, Vladimír Vávra, Mgr. Ivana Vávrová,
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
5.8.2011 22.8.2011
OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Obec Libiš
, Chodník, ul. Mělnická - Břízová Libiš, na pozemku parc. č. 801/1 v k.ú. Libiš
5.8.2011 22.8.2011
Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: dřevěná demontovatelná stěna
Libiš, B.Němcové č.p. 319
na pozemku parc. č. 452/3 v katastrálním území Libiš, Jan Mottl, Eva Mottlová
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
22.7.2011 8.8.2011
Stavební povolení na stavbu: Rodinný dům Libiš na pozemku parc. č. 381/10 v katastrálním území Libiš, Helena Vydrová, Jan Vydra
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
22.7.2011 8.8.2011

 

Stavební povolení na stavbu: Kolna na nářadí Libiš, Konečná č.p. 685 na pozemku parc. č.410/1 v katastrálním území Libiš, Jaroslav Hádek
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
22.7.2011 9.8.2011

 

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI  - Pavel Vondra, Hana Vondrová,
Studna
Libiš, Osadní
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
18.7.2011 3.8.2011
OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - Ing. Vít Řimsa, Ph.D.,  podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby: Rodinný dům Libiš, Příčná na pozemku parc. č. 276/8, 285/1 v katastrálním území Libiš.
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
18.7.2011 3.8.2011

 

OZNÁMENÍ - volné pracovní místo - kuchařka do školní jídelny ZŠ Libiš.
Vydal: Obec Libiš
13.7.2011 29.7.2011
OZNÁMENÍ -  výběrové řízení na pozici strážník Městské policie Neratovice
Vydal: Město Neratovice
13.7.2011 29.7.2011
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Lucie Plachá,
- žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: vrtaná studna
Libiš
na pozemku parc. č. 374/29 v katastrálním území Libiš
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
27.6.2011 18.7.2011
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Vladimír Vávra, Mgr. Ivana Vávrová,
-  žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Vrtaná studna
Libiš na pozemku parc. č. 374/44 v katastrálním území Libiš.
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
27.6.2011 18.7.2011
Rozhodnutí o umístění stavby na stavbu: Rodinný dům, Libiš, Ve Slatinách na pozemku st. p. 421, parc. č. 419/13 v katastrálním území Libiš, Josef Pech, Jarmila Pechová
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
23.6.2011 13.7.2011
OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - Jaroslav Hádek
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
20.6.2011 13.7.2011
žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby: Rodinný dům Libiš na pozemku parc. č. 381/10 v katastrálním území Libiš, Helena Vydrová, Jan Vydra
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
13.6.2011 1.7.2011
Obecní úřad bude v týdnu od 13.6.2011 do 17.6.2011 z technických důvodů uzavřen.
Vydal: Obecní úřad Libiš
10.6.2011 20.6.2011
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení stavba Kabelové rozvody NN Libiš, U Staré Stanice, ČEZ Distribuce, a.s.
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
6.6.2011 27.6.2011

 

Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat 13.6.2011 od 18,00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš.
Vydal: Obecní úřad Libiš
1.6.2011 20.6.2011
Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95-1999 Sb. + informace pro zájemce
Vydal: Pozemkový fond ČR
27.5.2011 27.6.2011
Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2010
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
26.5.2011 20.6.2011
Návrh - Závěrečný účet obce Libiš za rok 2010
Vydal: Obec Libiš
26.5.2011 20.6.2011
Rozhodnutí na podkladě odvolání, které dne 16.3.2011 podal Josef Krbec k umístění stavba „Dřevěná demontovatelná stěna“ (dále jen „stavba“), na pozemku parc.č. 452/3 v k.ú. Libiš.
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
16.5.2011 6.6.2011

 

OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Josef Pech, Jarmila Pechová, o umístění a provedení stavby: RD, Ve Slatinách na pozemku st. p. 421, parc. č. 419/13
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
16.5.2011 6.6.2011

 

Obecně závazná vyhláška obce Libiš č. 1/2011 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí. Tato OZV nabývá účinnosti dnem 1.1.2012.
Vydal: Obec Libiš
12.5.2011 1.6.2011
Obecně závazná vyhláška obce Libiš č. 2/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Ustanovení čl4., 7 a 9 této OZV nabývají účinnosti dnem vyhlášení této OZV.'
Ustanovení čl1, 2, 3, 5, 6, a 8 nabývají účinnosti dnem 1.1.2012.
Vydal: Obec Libiš
12.5.2011 1.6.2011

 

Záměr směny pozemků v k.ú. Libiš
Vydal: Obec Libiš
11.5.2011 27.5.2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 23.5.2011 v době od 8,30 do 14,30, ulice Ovocná
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
4.5.2011 25.5.2011
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 18.5.2011 v době od 8,00 do 15,00, ulice Na Potoce, Štechova, Libušino náměstí, V Chaloupkách
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
4.5.2011 25.5.2011
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 2. 5. 2011 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš.
Vydal: Obecní úřad Libiš
21.4.2011 3.5.2011
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Jaroslav Fejfar, kopaná studna Libiš na pozemku parc.č. 283/35 v k.ú. Libiš
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
18.4.2011 4.5.2011
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O MÍSTĚ ULOžENÍ PÍSEMNOSTÍ VYDANÝCH
OBECNÍM ÚŘADEM V LIBIŠI - Účastník řízení: Viktor Frk
Vydal: Obecní úřad Libiš
28.3.2011 14.4.2011
Veřejná vyhláška, kterou se oznamuje zahájení řízení o  návrhu zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Vydal: Středočeský kraj
15.3.2011 3.5.2011

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM -Přístavba rodinného domu a garáže na pozemku st. p. 233, parc. č. 478/15 v katastrálním území Libiš, jejímž stavebníkem je Milan Čuba
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
15.3.2011 5.4.2011
ROZHODNUTÍ - ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM - povolení změny stavby
Přístavba rodinného domu a garáže Libiš, V Zahradách č.p. 222Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
15.3.2011

 

5.4.2011
Oznámení  - záměr směny pozemků p.č. 100/30 o výměře 577m2 a p.č. 100/26 o výměře 605 m2 ve vlastnictví Obce Libiš
Vydal: Obec Libiš
14.3.2011 12.4.2011
Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: kopaná studna Libiš na pozemku parc. č. 283/35, Jaroslav Fejfar
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
7.3.2011 23.3.2011

 

Rozhodnutí o umístění stavby - dřevěná demontovatelná stěna Libiš, B.Němcové č.p. 319, Milan Mottl,Eva Mottlová
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
7.3.2011 23.3.2011
Vymezení sčítacích obvodů
Vydal: ČSÚ
7.3.2011 15.4.2011
INFORMAČNÍ LETÁK ČSÚ KE SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2011 V ČR
Vydal: ČSÚ
4.3.2011 15.4.2011
Veřejná vyhláška - Oznámení:  Zahájení řízení o změně stavby před dokončením stavby: Přístavba rodinného domu a garáže Libiš, V Zahradách č.p. 222 Libiš, Milan Čuba
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
14.2.2011 3.3.2011
Oznámení - ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM
Přístavba rodinného domu a garáže Libiš, V Zahradách č.p. 222 Libiš, Milan Čuba
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
14.2.2011 3.3.2011
Oznámení záměru "Opatření vedoucí k nápravě staré ekologické zátěže v areálu Spolany, a.s. Neratovice, lokalita "Stará elektrolýza".
Záměr vydalo Ministerstvo pro ŽP ČR, do oznámení záměru lze nahlédnout na OÚ Libiš v pracovních dnech nebo na internetové adrese: http://tomcat.cenia.cz/eia , kód MPZ332
http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP332

Vydal: Obecní úřad Libiš
9.2.2011

 

1.3.2011

 

Pozvánka na 4. zasedání ZO Libiš dne 21.2.2011
Vydal: Obecní úřad Libiš
8.2.2011 1.3.2011
Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Dřevěné demontovatelné stěny
Libiš, B.Němcové č.p. 319, Milan Mottl, Eva Mottlová
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
14.1.2011 1.2.2011
Pozvánka na 3. zasedání ZO Libiš dne 19.1.2011
Vydal: Obecní úřad Libiš
11.1.2011 20.1.2011
Zápis dětí do 1.třídy ZŠ v Libiš se bude konat ve středu 2.2. od 13,00 do 16,00 hodin ve čtvrtek 3.2. od 13,00 do 16,00 hodin
Vydal: ZŠ Libiš
10.1.2011 9.2.2011
Nařízení Krajské veterinární správy č. 17/2010
k ukončení mimořádných veterinárních opatření k prevenci tlumení tularémie zajíců
Vydal: Krajská veterinární správa Sč kraje
10.1.2011 26.1.2011
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM - Přístavba rodinného domu a garáže Libiš, V Zahradách č.p. 222, Milan Čuba
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
10.1.2011 26.1.2011

ROZHODNUTÍ - ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM - p o v o l u j e změnu stavby Přístavba rodinného domu a garáže Libiš, V Zahradách č.p. 222, Milan Čuba
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor

10.1.2011 26.1.2011
Pozvánka na Den otevřených dveří v ZŠ Libiš v sobotu 15. ledna 2011 od 9.00 do 14,00 hodin v Základní škole Libiš
Vydal: ZŠ Libiš
10.1.2011 20.1.2011
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O MÍSTĚ ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ o rozhodnutí o zrušení údaje o místu TP - Mahmud Almaieni
Vydal: Obecní úřad Libiš
6.1.2011 24.1.2011
Stavební povolení na stavbu: Sklad č.1, přístřešek č.2 Libiš, Liebezeitovi
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
4.1.2011 20.1.2011