Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce:

archiv úřední desky 2014
archiv úřední desky 2013
archiv úřední desky 2012
archiv úřední desky 2011

archiv úřední desky 2010

archiv úřední desky 2009

archiv úřední desky 2008

archiv úřední desky 2007

archiv úřední desky 2006

 
Archív úřední desky 2012 Datum zveřejnění: Zveřejnění do data:
Oznámení o době a místě konání voleb - volba prezidenta 20.12.2012 16.1.2013
Volba prezidenta České republiky, konaná ve dnech 11. a 12. ledna 2013 - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise 14.12.2012 16.1.2013
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
Vydal: Obecní úřad Libiš
8.11.2012 16.1.2013

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Dělení pozemků pro plánovanou výstavbu "Lokalita Libiš"

20.12.2012 14.1.2013

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - Změna druhu pozemku parc. č. 351/6 a 395/16, k.ú. Libiš

20.12.2012 14.1.2013

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - Změna druhu pozemku parc. č. 1041, k.ú. Libiš

19.12.2012

 

7.1.2013
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - rozhodnutí o umístění stavby - Chodník ul. Vojtěšská - II. etapa - Libiš 19.12.2012 7.1.2013
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - Kanalizační a vodovodní řad včetně přípojek 19.12.2012 7.1.2013
Záměr směny pozemků 18.12.2012 7.1.2013
Dražební vyhláška - budova Libiš č.p. 94 (rod. dům)
Dražební vyhláška - budova Libiš č.p. 94 (rod. dům)
14.12.2012 7.1.2013

MÚ Neratovice, stavební odbor: rozhodnutí o umístění stavby Prodloužení vodovodního řadu a vodovodní přípojka Libiš

13.12.2012

 

2.1.2013
Krajský úřad Středočeského kraje - ROZHODNUTÍ - umístění stavby a stavba plynofikace farmy Libiš

 

10.12.2012 2.1.2013
Oznámení - záměr pronájmu pozemku č-409-2 v k.ú. Libiš
grafická příloha k pronájmu pozemku č-409-2
5.12.2012 2.1.2013

OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - Garáž s kolnou

4.12.2012 2.1.2013
Návrh rozpočtu obce Libiš na rok 2013 29.11.2012 18.12.2012
Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 17.12.2012 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Libiš.
Vydal: Obec Libiš
28.11.2012 18.12.2012
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Kanalizace Libiš - Čerpací stanice Libiš
27.11.2012 13.12.2012
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Hasičská zbrojnice, Libiš
22.11.2012 10.12.2012

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TIŠICE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TIŠICE - Upravený návrh Změny - Textová a grafická část

19.11.2012 7.12.2012
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ stavby: Chodník ul. Vojtěšská II. etapa - Libiš
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor, Č.j.: MěÚN/45054/2012
7.11.2012 26.11.2012
Posuzování vlivů na životní prostředí - „Stanovení dobývacího prostoru Tišice II pro dobývání výhradního ložiska štěrkopísku Tišice - Mlékojedy“
Předání závěru zjišťovacího řízení
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
31.10.2012 19.11.2012
Oznámení - Prodloužení vodovodního řadu a vodovodní přípojka, Libiš, stavebník Jindřich Rinda
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
31.10.2012 19.11.2012
Rozhodnutí o umístění stavby Prodloužení inženýrských sítí v ul. U Zahrádek, Libiš, stavebník Obec Libiš
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
31.10.2012 19.11.2012
VÝZVA - VYJÁDŘENÍ K PODANÉM ODVOLÁNÍ, odvolatel Daniel Konopáč, stavebník Vodňanské kuře s.r.o
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
24.10.2012 12.11.2012
Odvolání proti rozhodnutí odboru stavebního MěÚ Neratovice, odvolatel Daniel Konopáč, stavba Plynofikace farmy Libiš
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
24.10.2012 12.11.2012
Rozhodnutí o umístění stavby - přístavba, nástavba a stavební úpravy kolny se skladem zahradního nářadí, kterým vznikne RD. Libiš, Libušino náměstí, stavbníci Jana Cíglerová a Filip Procházka.
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
23.10.2012 9.11.2012
Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení "Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje"
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
Průvodní dopis
http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php
 
22.10.2012 9.11.2012
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
24.9.2012 19.11.2012
Posuzování vlivů na životní prostředí - informace o zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I, „Stanovení dobývacího prostoru Tišice II pro dobývání výhradního ložiska štěrkopísku Tišice-Mlékojedy“
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
24.9.2012 31.10.2012
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - Prodloužení Inženýrských sítí v ul. U Zahrádek
Libiš, stavebník Obec Libiš
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
19.9.2012 8.10.2012
Rozhodnutí o umístění stavby plynofikace farmy Libiš, stavebník Vodňanské kuře, s.r.o.
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
19.9.2012 8.10.2012
Prosím vyvarujte se požívání jakéhokoliv podezřelého alkoholu!
Vydal: Sdělení živnostenského úřadu MěÚ v Neratovicích
13.9.2012 16.10.2012
OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ - RD, Libiš, Libušino náměstí, stavebník Jana Cíglerová, Filip Procházka
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
11.9.2012 1.10.2012
Oznámení o zahájení řízení a rozeslání žádosti k vyjádření „Výroba chloru a louhu sodného amalgámovou elektrolýzou“, provozovatel zařízení SPOLANA, a.s.
STRUČNÉ SHRNUTÍ ÚDAJŮ UVEDENÝCH V ŽÁDOSTI
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
6.9.2012 8.10.2012
OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU LIBIŠ
Vydal: MěÚ Neratovice, úřad územního plánování
Příloha: ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU LIBIŠ ZMĚNA č. 5 - NÁVRH ZADÁNÍ
3.9.2012 5.10.2012
Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 17.9.2012 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Libiš.
Vydal: Obec Libiš
3.9.2012 19.9.2012
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci„Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na územíStředočeského kraje
http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/detail.php?id=MZP140K

Vydal: Ministerstvo životního prostředí
22.8.2012 22.9.2012
Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 951999 Sb. § 7 uveřejněných Pozemkovým fondem ČR
Vydal: Pozemkový fond ČR
10.8.2012 10.9.2012
Obchodní nabídka - odprodej pozemků v obci Libiš, odprodej mimo dražbu z konkursní podstaty
Vydal: Správce konkursní podstaty úpadce STOFANO, spol. s. r. o.
6.8.2012 3.9.2012
Informace o vydané změně č. 4 ÚP Libiš
Vydal: MěÚ Neratovice, úřad územního plánování
31.7.2012 22.8.2012
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje
Vydal: Obec Libiš
30.7.2012 16.10.2012
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení "Plynofikace farmy Libiš", stavebník Vodňanské kuře, s.r.o.
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
26.7.2012 13.8.2012
Změna č. 3 územního plánu obce Tišice
Vydal: Obec Tišice
26.7.2012 13.8.2012
Záměr pronajmout z pozemku p.č.409/2 o výměře 10103m2  v k.ú. Libiš jednotlivé díly pozemků.
Grafická příloha
Vydal: Obec Libiš
17.7.2012 2.8.2012
Oznámení o vypnutí el.energie 25.7.2012 od 8,00 do 15,00, ulice Za Kralupkou, Za Rybníčkem, U Staré Stanice
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
9.7.2012 1.8.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o místě uložení písemností, účastník řízení Květoslava Nouzáková
Vydal: Obecní úřad Libiš
9.7.2012 26.7.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o místě uložení písemností, účastník řízení Jan Nouzák
Vydal: Obecní úřad Libiš
9.7.2012 26.7.2012
Dražební vyhláška č.j.: 074 EX 03815/05-053 proti povinnému: VEKTA, spol. s r.o., 
IČ 45272956, V Chaloupkách 8, 27711 Libiš
Vydal: Exekutorský úřad Cheb
4.7.2012 13.9.2012
Oznámení - záměr prodeje pozemku KN482/16 - zahrada
Vydal: Obec Libiš
28.6.2012 16.7.2012
Veřená vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 4 ÚP sídelního útvaru Libiš
Opatření obecné povahy - Změna č. 4 ÚP Libiš (textová část)
Hlavní výkres [PDF, 545 kB]
Koordinační výkres
[PDF, 5,4 MB]
Výkres - základní členění území
[PDF, 478 kB]
Výkres - veřejně prospěšné stavby
[PDF, 551 kB]
Vydal: Obec LIbiš
27.6.2012 16.7.2012
OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚP NERATOVICE
Vydal: MěÚ Neratovice
11.6.2012 12.7.2012
ZMĚNA č. 10  územního plánu sídelního útvaru NERATOVICE, NÁVRH ZADÁNÍ
Vydal: MěÚ Neratovice
11.6.2012 12.7.2012

KONKURS NA ŘEDITELE/ŘEDITELKU Mateřské školy Chorušice, příspěvkové organizace
Vydal: Obec Chorušice
29.5.2012 12.7.2012
VV- oznámení o místě uložených písemností - Nouzák Jan
Vydal: Obecní úřad Libiš
6.6.2012 27.6.2012
VV - oznámení o místě uložení písemností - Nouzáková Květoslava
Vydal: Obecní úřad Libiš
6.6.2012 27.6.2012
Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 25.6.2012 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Libiš.
Vydal: Obec Libiš
15.6.2012 26.6.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o místě uložení písemností - Rozhodnutí: Švec Václav
Vydal: Obecní úřad Libiš
14.6.2012 3.7.2012
Stavební povolení na stavbu: Sklad zahradního nářadí Libiš, Pod Silnicí č.p. 730, stavebník Vladimír Šimon
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
11.6.2012 3.7.2012
Návrh Závěrečného účtu obce Libiš za rok 2011
Vydal: Obec Libiš
6.6.2012 26.6.2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Libiš za rok 2011
Vydal: Obec Libiš
6.6.2012 26.6.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o místě uložení písemností - Výzva k uplatnění práv: Švec Václav
Vydal: Obecní úřad Libiš
25.5.2012 14.6.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o místě uložení písemností pro Jana Nouzáka, bytem Libiš 697
Vydal: Obecní úřad Libiš
16.5.2012 4.6.2012
Veřejná vyhláška - oznámení o místě uložení písemností pro Květoslavu Nouzákovou, bytem Libiš 697
Vydal: Obecní úřad Libiš
16.5.2012 4.6.2012
Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95-1999 Sb. § 7
Nabídka pozemků - informace
Vydal: Pozemkový fond ČR
25.5.2012 Rozhodnutím ředitele Pozemkového fondu ČR Mgr. Radima Ziky se ruší veřejná nabídka podle §7 zákona č. 95/1999 Sb. s termínem vyhlášení 25. 5. 2012.
 
25.5.2012 25.5.2012
Nedejte se nalákat a napálit
Vybavení kuchyně 21. století
Vydal: Policie ČR, OO Horní Počaply
14.5.2012 3.7.2012
VV - Oznámení o uložení písemností vydaných obecním úřadem v Libiši pro:
účastník řízení Václav Švec
Vydal: Obecní úřad Libiš
9.5.2012 25.5.2012
OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - Vladimír Šimon, Sklad zahradního nářadí, Libiš, Pod Silnicí č.p. 730
Vydal: MěÚ Neratovice, územní plánování a řízení, stavební odbor
2.5.2012 21.5.2012
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje – aktualizace 2011 – závěr zjišťovacího řízení
Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí (http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php), kód koncepce MZP125K .
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
2.5.2012 21.5.2012
Veřejná vyhláška: Návrh opatření obecné povahy (ochranná pásma letiště Vodochody)
Vydal: Úřad pro civilní letectví, Web: http://www.caa.cz.
30.4.2012 21.5.2012

Daň z nemovitostí v roce 2012
Informace týkající se hromadného zasílání složenek a zpřístupnění hromadných předpisných seznamů daně z nemovitostí v roce 2012.

18.4.2012 21.5.2012
Výzkum veřejného mínění 2012 - tisková zpráva
Vydal: Krajské ředitelstvi policie Středočeskeho kraje
18.4.2012 11.5.2012
Evidence pálení prostřednictvím internetu
Vydal: HZS Středočeského kraje
13.4.2012 3.7.2012
Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITOSTI NA ROK 2012.
ode dne 16.04.2012 do dne 16.05.2012 je v budově Finančního úřadu v Neratovicích zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 25871/12/045960202050, kterým se stanovuje DAŇ Z NEMOVITOSTI NA ROK 2012.
Vydal: Finanční úřad v Neratovicích
5.4.2012 21.5.2012
Návrh změny č. 4 ÚPSÚ Libiš - NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Koordinační výkres
Vydal: MěÚ Neratovice, územní plánování a řízení, stavební odbor
29.3.2012 2.5.2012
Záměr prodeje pozemků
Vydal: Obec Libiš
28.3.2012 18.4.2012
Záměr pronájmu pozemků
Vydal: Obec Libiš
28.3.2012 18.4.2012
Úplná zavírka silnice II/101, Kostelec nad Labem od 16.4. do 23.5.2012 z důvodu výstavby tlakové kanalizace
Vydal: MěÚ Neratovice, odbor správních činností a dopravy
27.3.2012 24.5.2012
Vyhlášení konkurzu na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy LIbiš
Přihlášky zasílejte do 18. dubna 2012
Vydal: Obec Libiš
27.3.2012 11.5.2012
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ Č. 4 ÚZEMNÍM PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LIBIŠ
veřejné projednání návrhu změny č. 4 ÚPSÚ Libiš plánu se koná dne 9. 5. 2012
Vydal: MěÚ Neratovice, úřad územního plánování
15.3.2012 3.4.2012
Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 26. března 2012 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš.
Vydal: Obec Libiš
14.3.2012 27.3.2012
Závěrečný účet Svazku měst a obcí VKM za rok 2011
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2011
Návrh rozpočtu na r. 2012
Vydal: Svazek měst a obcí VKM
6.3.2012 27.3.2012
Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky MŠ v Čakovičkách
Vydal: Obec Čakovičky
28.2.2012 18.4.2012
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovující lhůtu pro předkládání jízdních řádů
Vydal: MěÚ Neratovice, odbor správních činností a dopravy
20.2.2012 7.3.2012
Výzva k podání cenové nabídky na akci „MŠ Libiš – přístavba a stavební úpravy objektu č.p. 113“
Vydal: Obecní úřad Libiš
10.2.2012 16.3.2012
Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti Spolana a.s
 Vydal: Spolana, a.s.
8.2.2012 13.3.2012
Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanovuje lhůta k předkládání jízdních řádů linek hromadné přepravy osob a jejich změn ke schválení dopravním úřadem
Vydal: MěÚ Neratovice, odbor správních činností a dopravy
20.1.2012 13.2.2012
Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím
Vydal: PF ČR
20.1.2012 20.2.2012
Stavební povolení STL plynovodní přípojka Libiš, Budovatelů  na pozemku parc. č. 551/5 a 576/13 v katastrálním území Libiš, Karel Horčík
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
19.1.2012 6.2.2012
Stavební povolení STL plynovodní přípojka a venkovní rozvod NTL plynu Libiš, Budovatelů
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 551/5, 576/13 a 576/4 v katastrálním území Libiš, Michaela Horčíková.
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
19.1.2012 6.2.2012

 

Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 23.1.2012 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš
Vydal: Obec Libiš
16.1.2012 26.1.2012
Upozornění k dani z nemovitostí pro rok 2012
Ceny pozemků a koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí
Vydal: Finanční úřad v Neratovicích
11.1.2012 4.6.2012
Vyhlášení popisu věci - čtyřkolka Linhai 260 E11 s tažným zařízením.
Vydal: Policie ČR
22.12.2011 3.7.2012
Návrh změny č. 4 ÚPSÚ Libiš :
Změna č. 4 územního plánu sídelního útvaru
Libiš - NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ
Vydal: MěÚ Neratovice, stavební odbor
20.12.2011 13.2.2012