Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce:

archiv úřední desky 2014
archiv úřední desky 2013
archiv úřední desky 2012
archiv úřední desky 2011

archiv úřední desky 2010

archiv úřední desky 2009

archiv úřední desky 2008

archiv úřední desky 2007

archiv úřední desky 2006

 
Archív úřední desky 2013 Datum zveřejnění: Zveřejnění do data:
Oznámení - záměr pronájmu části pozemku p.č. 409/2 v k.ú. Libiš
Vydal: Obec Libiš
23.12.2013 13.1.2014
Pozvánka na 24. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 18.12.2013 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš.
Vydal: Obec Libiš
5.12.2013 .19.12.2013
Návrh rozpočtu obce na rok 2014
Vydal: Obec Libiš
29.11.2013 19.12.2013
ROZHODNUTÍ, STAVEBNÍ POVOLENÍ - na stavbu: Rekonstrukce komunikace ul. Na Pěšinách, Libiš, 1. a 2. etapa
Libiš, Na Pěšinách
Vydal: MěÚ Neratovice, úřad ÚP, č.j. MěÚN/49990/2013
20.11.2013 10.12.2013
Informace o vydané změně č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš
Vydal: MěÚ Neratovice, úřad ÚP, č.j. MěÚN/49906/2013
15.11.2013 10.12.2013
Dražební vyhláška č.j. 173DD2013 o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 262000 Sb.
Vydal: Maxim Reality, s.r.o.
14.11.2013 .19.12.2013
Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 27.11.2013 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš.
Vydal: Obec Libiš
13.11.2013 28.11.2013
Záměr prodeje pozemku 578-6, 578-7, 578-8
Vydal: Obec Libiš
31.10.2013 20.11.2013
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Rekonstrukce komunikace Na Pěšinách, 1. a 2. etapa Libiš,
Vydal: MěÚ Neratovice, odbor správy majetku, Č.j.: MěÚN/46750/2013
29.10.2013 20.11.2013
Opatření obecné povahy č. 1/2013 – Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš, Spis.zn.: SO/35368/2012/Ka
Vydal: Obec Libiš
15.10.2013 4.11.2013
Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 14.10.2013 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš.
Vydal: Obec Libiš
1.10.2013 15.10.2013
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
23.9.2013 20.11.2013
Vyhlášení popisu věci - výzva poškozeným
SLOŽKA : Bébr Kostelec nL
SLOŽKA: Novák Libiš (Mělník)
SLOŽKA: Volšička Mlékojedy
Vydal: Policie České republiky, krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Mělník, č.j.KRPS-97805-151/TČ-2013-010671

 
18.9.2013 24.3.2014

O Z N Á M E N Í  o výběrovém řízení čís. SHMS/097/2013 na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním území Libiš, RD č.p. 286 s pozemky.
Vydal: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

 
9.9.2013 8.10.2013
Volby do PS PČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013:
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Oznámení o době místě konání voleb
Oznámení vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů
Vydal: Obecní úřad Libiš

 
6.9.2013 29.10.2013
Oznámení - záměr prodeje části pozemku p. č. 837/2 v k.ú. Libiš
Příloha: GP 1293-435-2013 - Janda Jaroslav
Vydal: Obec Libiš
 
26.8.2013 18.9.2013
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro pana Tomáše Pecha
Vydal: MěÚ Neratovice, odbor správních činností a dopravy
 
22.8.2013 18.9.2013
Oznámení města Neratovice - Výběrové řízení - pracovník odboru ŽP Neratovice
Vydal: Město Neratovice
 
21.8.2013 18.9.2013
Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 22.8.2013 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš.
Vydal: Obec Libiš
 
15.8.2013
10.30h
26.8.2013
Opatření obecné povahy č. 1/2013 – Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš
Vydal: Obec Libiš, Mělnická 579, 277 11 Libiš

 
7.8.2013 23.9.2013
OZNÁMENÍ  O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ Č. 5 ÚZEMNÍM PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LIBIŠ - veřejné projednání návrhu změny č. 5 ÚPSÚ Libiš se koná dne 23.9.2013
Vydal: MěÚ Neratovice, úřad ÚP, č.j.MěÚN/32834/2013
 
7.8.2013 27.8.2013
Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 1.8.2013 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš.
Vydal: Obec Libiš
 
25.7.2013 2.8.2013
Oznámení o výběrovém řízení čís. SHMS/064/2013 na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním území Libiš - dům č.p. 286, pozemek st.p.č. 272, pozemek p.p.č. 571/8
Příloha: Situační mapa
Vydal: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

 
23.7.2013 27.8.2013
Úřad pro civilní letectví, Opatření obecné povahy – Veřejná vyhláška, ochranná pásma letiště Vodochody
Přílohy 1, 2, 3a, 3b, 3c, 4
 
21.6.2013 16.7.2013
Vážení spoluobčané,
Vývoj situace po povodni nás donutil k napsání přiložených dopisů:
Dopis pro hejtmana Středočeského kraje a dopis pro ministra financí ČR

Vydal: Obec Libiš
 
20.6.2013 18.9.2013
Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 24.6.2013 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš.
Vydal: Obec Libiš
 
14.6.2013 25.6.2013
Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 13.6.2013 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš.
Vydal: Obec Libiš
10.6.2013 14.6.2013
Nařízení Státní veterinární správy, č.j. SVS/2013/033429-S Mimořádné veterinární opatření - varroáza včel
Vydal: Státní veterinární správa
6.6.2013 4.3.2014
Návrh Závěrečného účtu obce Libiš za rok 2012
Vydal: Obec Libiš
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Libiš za rok 2012
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
 
4.6.2013 1.7.2013
Oznámení  - řízení o komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Obříství s částí Úpor
Pověření - povolení ke vstupu a vjíždění na pozemky v k.ú. Obříství s částí Úpor
Vydal: Státní pozemkový úřad
 
27.5.2013 25.6.2013
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr
Vydal: Státní pozemkový úřad
17.5.2013 25.6.2013
Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 27.5.2013 od 18.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš
Vydal: Obec Libiš
 
17.5.2013 29.5.2013
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č.j. 2590121/13/2000-1440-108973, ve kterém se stanovuje daňovým subjektům DAŃ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2013
Vydal: Finanční úřad pro Středočeský kraj
 
30.4.2013 31.5.2013
Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce
Vydal: Obec Libiš
24.4.2013 13.5.2013

Opatření obecné povahy č. 1/2013 – Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš

9.4.2013 27.5.2013
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - návrhu změny č. 5 ÚPSÚ Libiš 9.4.2013 29.4.2013
Záměr prodeje pozemku 26.3.2013 12.4.2013
Záměr směny 26.3.2013 12.4.2013
Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 25.3.2013 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš

14.3.2013

26.3.2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO svazek měst a obcí VKM za rok 2012

12.3.2013

2.4.2013
Závěrka Svazku měst a obcí VKM k 31.12.2012

12.3.2013

2.4.2013
Závěrečný účet Svazku měst a obcí VKM za rok 2012

12.3.2013

2.4.2013
Svazek měst a obcí VKM

12.3.2013

2.4.2013
Veřejná vyhláška - oznámení o místě uložení písemností - Jiří Kulič - ROZHODNUTÍ

7.3.2013

4.4.2013
Veřejná vyhláška - oznámení o místě uložení písemností - Jiří Kulič

7.3.2013

4.4.2013
Rozhodnutí o umístění stavby

21.2.2013

13.3.2013
ROZHODNUTÍ - ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Dělení pozemků pro plánovanou výstavbu "Lokalita Libiš"

13.2.2013

7.3.2013
ROZHODNUTÍ - ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Změna druhu pozemku parc. č. 351/4, 351/6 a 395/16, k.ú. Libiš

13.2.2013

7.3.2013
Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní rezervace Úpor - Černínovsko

30.1.2013

7.3.2013

Rozhodnutí o umístění stavby - Garáž s kolnou, Libiš, Na Potoce č.p. 754

1.2.2013

21.2.2013

26.1.2012 - Volba prezidenta ČR  - opis výsledků hlasování v obci Libiš

26.1.2013

14.2.2013
Obecně závazná vyhláška obce Libiš č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

24.1.2013

14.2.2013
Oznámení o době a místě konání voleb - volba prezidenta II. kolo

16.1.2013

14.2.2013

Volba prezidenta ČR - opis výsledků hlasování v obci Libiš

12.1.2013

14.2.2013
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ o umístění stavby Kanalizace Libiš - Čerpací stanice Libiš

23.1.2013

11.2.2013

OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

16.1.2013

4.2.2013
Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 21.1.2013 od 18.00 v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš

9.1.2013

23.1.2012

Upozornění   k  dani   z nemovitostí pro rok 2013
Vydal: Finančním úřadu pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Neratovicích

9.1.2013

25.6.2013

Ceny pozemků a koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí
Vydal: Finančním úřadu pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Neratovicích

9.1.2013

25.6.2013
Leták „Obnova katastrálního operátu a povinnosti vlastníků nemovitostí podle zákona o dani z nemovitostí“ vydaný ČÚZK
Vydal: ČÚZK

9.1.2013

25.6.2013
Oznámení výlepových ploch - volba prezidenta 20.12.2012 14.2.2013
Změny v daňové správě od 1.1.2013
Vydal: Finanční úřad v Neratovicích
10.12.2012 25.6.2013