Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce:

archiv úřední desky 2013
archiv úřední desky 2012
archiv úřední desky 2011

archiv úřední desky 2010

archiv úřední desky 2009

archiv úřední desky 2008

archiv úřední desky 2007

archiv úřední desky 2006

 
Archív úřední desky 2014 Datum zveřejnění: Zveřejnění do data:
18.12.2014
Základní škola a mateřská škola Úžice přijme pedagoga pro 1. stupeň.
Podmínkou znalost AJ, hra na klávesy, nástup 1. 1. 2015, Stručný životopis posílejte na zs.uzice@seznam.cz
18.12.2014 18.2.2015
Státní pozemkový úřad - Oznámení k vyložení soupisů nároků vlastníků pozemků a lhůta pro uplatnění námitek v KoPÚ Obříství. 10.12.2014 6.1.2015
Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat 18.12.2014 9.12.2014 6.1.2015
Návrh rozpočtu obce Libiš na rok 2015 2.12.2014 11.2. 2015
Výzva k vyzvednutí zásilky - Bartošová Zlatuška MUDr. 12.11.2014 24.11.2014
Výzva k vyzvednutí zásilky - Karlovský Milan 10.11.2014 24.11.2014
Výzva k vyzvednutí dokumentu - Červenka Antonín 10.11.2014 24.11.2014
Výzva k vyzvednutí zásilky - doporučené psaní - Bastado s.r.o. Kulič Jiří 7.11.2014 25.11.2014
Výzva k vyzvednutí zásilky - doporučené psaní - pro adresáta Maňkoš Milan 7.11.2014 19.11.2014
Výzva k vyzvednutí zásilky - doporučené psaní - pro adresáta Šebestová Magdaléna 6.11.2014 24.11.2014
Výzva k vyzvednutí zásilky - doporučené psaní - pro adresáta Frk Jaroslav, 1968  6.11.2014 24.11.2014
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě - aktualizovaný k 1.10.2014
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam
Informace pro veřejnost

Dopis
5.11.2014 18.2.2015
Veřejná výzva na obsazení místa na úseku matriční agendy v Byšicích. 3.11.2014 8.12.2014
Výzva k vyzvednutí zásilky - doporučené psaní
Zrušení zveřejnění výzvy – po dohodě s KÚ Jihočeského kraje.
3.11.2014 6.11.2014
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Libiš 6.11.2014 27.10.2014 7.11.2014
Oznámení záměru pronájmu části pozemku p.č.409-2 dílu 27. 21.10.2014 10.11.2014
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti pro pana Pavla Červeného.
Vydal: Obecní úřad Libiš
20.10.2014 24.11.2014
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu stavebních prací spojených s opravou železničního přejezdu
Vydal: MĚÚ Neratovice, odbor správních činností a dopravy
14.10.2014 23.10.2014
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce konaných ve dnech 10. - 11.10.2014 11.10.2014 13.11.2014
Záměr pronájmu části pozemku p.č.409-2 dílu 12 8.10.2014 27.10.2014
Stručné shrnutí údajů ze žádosti Spolana, a.s. 6.10.2014 7.11.2014
Oznámení o prodeji silničních betonových panelů.
Vydal: Obec Libiš
24.9.2014 2.6.2015
Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce Libiš,
Vydal: Obec Libiš
24.9.2014 13.10.2014
Pozvánka na 30. jednání Zastupitelstva obce Libiš dne 29.9.2014
Vydal. Obec Libiš
17.9.2014 2.10.2014
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v období vegetačního klidu do 15. listopadu
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
10.9.2014 19.11.2014
ÚR - Rozhodnutí o změně vlivu užívání "Výroba polyvinylchloridu (PVC) bez provozu Elektrolýza", stavebník SPOLANA a.s., IČ 45147787, Práce 657, 277 11 Neratovice
Č.j.: MěÚN/41414/2014
8.9.2014 24.9.2014
Pozvánka na 29. jednání Zastupitelstva obce Libiš dne 25.8.2014
Vydal. Obec Libiš
14.8.2014 26.8.2014
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 19.8.2014, přílohou jsou 3 situace se zakreslením ulic. 4.8.2014 25.8.2014
Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce - pozemek p.č. 409/2 - zahrada
Vydal. Obec Libiš
22.7.2014 11.8.2014
Veřejná vyhláška k rozšíření obvodu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Obříství a v k.ú. Úpor o části katastrálního území Chlumín a Libiš.
Vydal: Státní pozemkový úřad
17.7.2014 4.8.2014
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ o změně vlivu užívání stavby na území: Výroba polyvinylchloridu (PVC) bez provozu Elektrolýza Libiš, stavebník SPOLANA a.s.,
Vydal. MĚÚ Neratovice, stavební odbor, Č.j.: MěÚN/34552/2014
17.7.2014 26.8.2014
Oznámení o zahájení řízení a zaslání Zprávy u posouzení bezpečnostní zprávy k vyjádření
Zpráva o posouzení Bezpečnostní zprávy SPOLANA a.s., Neratovice
Příloha : Dodatek č. 1 k selekci zdrojů rizika závažné havárie v objektu SPOLANA, a.s.
14.7.2014 25.8.2014
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 10. a 11. října 2014
Informace o počtu a sídle volebních okrsků.pdf
14.7.2014 13.10.2014
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 10. a 11. října 2014
Oznámení o době a místě konání voleb.pdf (28 kB)
14.7.2014 13.10.2014
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 10. a 11. října 2014
Vyhrazení ploch pro vylepení plakátů.pdf (11 kB)
14.7.2014 13.10.2014
Volby do zastupitelstev měst a obcí 10.10. - 11.10.2014
Informace města Neratovice k registracím kandidátních listin
 
3.7.2014 13.10.2014
Základní škola a Mateřská škola Panenské Břežany, příspěvková organizace přijme kvalifikovanou učitelku mateřské školy.
 
3.7.2014 8.9.2014
Veřejná výzva na obsazení pracovního místa úředníka ÚSC na stavebním úřadu v Byšicích. 3.7.2014 29.7.2014
Veřejná výzva k přihlášení zájemců na obsazení pracovního místa - účetní obce Malý Újezd 13.6.2014 29.7.2014
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 10. a 11. října 2014
Stanovení 15-ti členů zastupitelstva obce pro volební období 2014-2018.pdf (14 kB)
11.6.2014 13.10.2014
STAVEBNÍ POVOLENÍ - na stavbu: Rekonstrukce ulice Hraniční, ulice B. Němcové a ulice Ke Spolaně Libiš
Vydal: MěÚ Neratovice, odbor správy majetku, Č.j.: MěÚN/24304/2014
5.6.2014 24.6.2014
Oznámení ke zjišťování průběhu hranic obvodu komplexní pozemkové úpravy zpracovávané v k.ú.Obříství a v části k.ú.Úpor 2.6.2014 24.6.2014
Pozvánka na 28. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat 9.6 2014 od 18,00 hodin
Vydal: Obec Libiš
28.5.2014 10.06.2014
Návrh Závěrečného účtu obce Libiš za rok 2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Libiš za rok 2013
21.5.2014 10.06.2014

Stručné shrnutí údajů ze žádosti
Vydal: SPOLANA, a.s.
20.5.2014 23.6.2014
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věci na rok 2014 od 30.4. do 2.6.2014
Vydal: Finanční úřad pro Středočeský kraj
30.4.2014 2.6.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014:
Telefonní spojení do volebních místností v Neratovicích a spádových obcí
28.4.2014 2.6.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014:
Vymezení ploch pro vylepení volebních plakátů
28.4.2014 2.6.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014:
Oznámení o době a místě konání voleb
28.4.2014 2.6.2014
Dražební vyhláška 067 EX 3642/09-120 proti povinnému Tomáši Strnadovi.
Vydal: Soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický
25.4.2014 16.5.2014
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, Rekonstrukce ulice Hraniční, ulice B. Němcové a ulice Ke Spolaně
Libiš
Vydal: MĚÚ Neratovice, odbor správy majetku Č.j.: MěÚN/19258/2014
25.4.2014 15.5.2014
Dražební vyhláška 067 EX 212/11-94 proti povinnému: Dagmar Čermáková
 
14.4.2014 5.5.2014
Dražební vyhláška 067 EX 2388/11-88 proti povinnému: Jaroslav Parus
 
14.4.2014 5.5.2014
Oznámení města Neratovice o vyhlášení výběrového řízení Referent územního plánování a stavebního řádu
 
9.4.2014 15.5.2014
09042014 - 30 - Záměr obce pronajmout část pozemku 409-2 9.4.2014 28.4.2014
Stručné shrnutí údajů ze žádosti společnosti SPOLANA a.s.. 7.4.2014 14.5.2014
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva ÚZSVM(hVbkfL)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam
Informace pro veřejnost
2.4.2014 29.7.2014
Dražební vyhláška č.j. 214DD2014 o konání opakované dražby dobrovolné.
Vydal: MAXIM REALITY, s.r.o.
26.3.2014 16.4.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014:
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
24.3.2014 2.6.2014
VV - oznámení o místě uložení písemností vydaných Obecním úřadem v Libiši pro účastníka řízení Davida Sterna (vydání rozhodnutí).
Vydal: Obecní úřad Libiš
19.3.2014 4.4.2014
Pozvánka na 27. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat 31.3 2014 od 18,00 hodin
Vydal: Obec Libiš
18.3.2014 2.4.2014
Konkurs na obsazení funkce ředitele/ ředitelky Základní školy a Mateřské školy Nedomice
Vydal: Obec Nedomice
17.3.2014 22.4.2014
Veřejná vyhláška - Oznámení o místě uložení písemností pro Petera Rostaše
Vydal: Obecní úřad Libiš
13.3.2014 15.4.2014
Veřejná vyhláška - Oznámení o místě uložení písemností pro Ivana Rostaše
Vydal: Obecní úřad Libiš
13.3.2014 15.4.2014
Závěrka Svazku měst a obcí VKM k 31.12.2013.doc
Výkaz zisku a ztrát vkm 2013.doc
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  vkm 2013.doc
Závěrečná inventarizační zpráva vkm 2013.doc

Návrh rozpočtu VKM na rok 2014.pfd
Rozvaha vkm 2013.doc
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2013.doc
Závěrečný účet vkm 2013.doc
 
13.3.2014 16.4.2014
Oznámení o výběrovém řízení č. SHMS/018/2014 na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v k.ú. Libiš
Vydal: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
4.3.2014 2.4.2014
Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření - varoázza včel ve Středočeském kraji
Vydal. Státní veterinární správa, čj. SVS/2014/015659-S
4.3.2014 24.3.2014
Záměr pronájmu - pozemek p-č-409-2-díl-38.
Vydal: Obec Libiš
3.3.2014 24.3.2014
VV - oznámení o místě uložení písemností vydaných Obecním úřadem v Libiši pro účastníka řízení Davida Sterna.
Vydal: Obecní úřad Libiš
3.3.2014 19.3.2014
Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce Libiš - část pozemku 409/2 (zahrada)
Vydal: Obec Libiš
28.1.2014 19.2.2014
Pozvánka na 26. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat v pondělí 10. února 2014 od 18,00 hodin
Vydal: Obec Libiš
28.1.2014 12.2.2014
Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání o provedení elektronické dražby nemovitostí 150 EX 2868/11-106 proti povinnému Janu Sebechlebskému
Vydal: Soudní exekutor JUDr. Ing. Petr Kučera
20.1.2014 31.3.2014
Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje - závěr zjišťovacího řízení,
vydalo Ministerstvo životního prostředí
17.1.2014 19.2.2014
Oznámení záměru posuzování vlivů na životní prostředí - Výroba PVC bez provozu Elektrolýzy
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
15.1.2014 17.2.2014
Pozvánka na 25. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat v pondělí 20. ledna 2014 od 18,00 hodin
Vydal: Obec Libiš
9.1.2014 20.1.2014
Oznámení o zahájení řízení a zaslání Zprávy u posouzení bezpečnostní zprávy k vyjádření
Vydal: Krajský úřad Středočerského kraje , č.j. 001174/2014/KUSK OŽP/Dvk
Příloha:

Zpráva o posouzení Bezpečnostní zprávyUNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., Provozní oblast Západ, Závod vlečka Neratovice
Vydal: UNIPETROL SERVICES, s.r.o., se sídlem Záluží 1, Litvínov
7.1.2014 12.2.2014
Oznámení - záměr pronájmu části pozemku p.č. 409/2 v k.ú. Libiš
Vydal: Obec Libiš
23.12.2013 13.1.2014
Vyhlášení popisu věci - výzva poškozeným
SLOŽKA : Bébr Kostelec nL
SLOŽKA: Novák Libiš (Mělník)
SLOŽKA: Volšička Mlékojedy
Vydal: Policie České republiky, krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Mělník, č.j.KRPS-97805-151/TČ-2013-010671

 
18.9.2013 24.3.2014

Nařízení Státní veterinární správy, č.j. SVS/2013/033429-S Mimořádné veterinární opatření - varroáza včel
Vydal: Státní veterinární správa
6.6.2013 4.3.2014