Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce:

archiv úřední desky 2016
archiv úřední desky 2015
archiv úřední desky 2014
archiv úřední desky 2013
archiv úřední desky 2012
archiv úřední desky 2011

archiv úřední desky 2010

archiv úřední desky 2009

archiv úřední desky 2008

archiv úřední desky 2007

archiv úřední desky 2006

 
Archív úřední desky 2016 Datum zveřejnění: Zveřejnění do data:
Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2017 14.12.2016 25.1.2017
Oznámení Obecního úřadu Libiš o vyhlášení veřejné výzvy na obsazení funkce úředníka ÚSC - referent státní správy a samosprávy.
Vydal: Obecní úřad Libiš
6.12.2016 6.1.2017
OZNÁMENÍ - závěrečné jednání komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Obříství a v částech k.ú. Úpor a Libiš
Vydal: SPÚ
2.12.2016 21.12.2016
Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 12.12.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš.
 
1.12.2016

 

15.12.2016
Návrh rozpočtu obce Libiš na rok 2017 24.11.2016 15.12.2016
Veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam - Vyměřen místní poplatek
Vydal: Magistrát města Kladna
23.11.2016

 

2.1.2017 
OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ o II. prodloužení vydaného povolení  63151-16, II. prodloužení uzavírky III-0099 ul. Vojtěšská, Neratovice 22.11.2016 21.12.2016
ROZHODNUTÍ o II. prodloužení vydaného povolení 63151-16, II. prodloužení uzavírky III-0099 ul. Vojtěšská, Neratovice 22.11.2016 21.12.2016
Oznámení o záměru obce propachtovat nemovitý majetek ve vlastnictví obce. 15.11.2016 2.12.2016
Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se koná 23. 11. 2016 15.11.2016

 

23.11.2016
Rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení  - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/0099, ulici Vojtěšská v Neratovicích od 1.11.2016 do 20.11.2016 26.10.2016 22.11.2016
Veřejná vyhláška: Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví postup pro usmrcování kormorána velkého
Návrh opatření obecné povahy
Příloha návrhu opatření obecné povahy
Vydal: MŽP
20.10.2016 29.11.2016
Dražební vyhláška č.j. 063 EX 2368/12-81/dr. 17.10.2016  7.12.2016 
Volby do Senátu Parlamentu ČR -  druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR pro volební obvod č. 28 Mělník se uskuteční 14. 10. 2016 od 14:00 – 22:00 hodin a 15. 10. 2016 od 8:00 – 14:00 hodin ve volební místnosti Obecní úřad Libiš, Mělnická 579, Libiš, 277 11
Hlasovací lístky postupujících kandidátů budou k dispozici ve volebních místnostech.
 
11.10.2016  17.10.2016 
63151-16Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/0099, ulici Vojtěšská v Neratovicích
Příloha: uzavírka ul. Vojtěšská a objížďka, Neratovice.pdf
6.10.2016  22.11.2016
Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce - 25, 30, 32, 33, 40, 41 4.10.2016 

 

31.10.2016
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (pdf)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků, aktualizovaný k 1.8.2016 (xlsx)
20.9.2016  2.3.2017
ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 8.9.2016 16.11.2016
Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 19.9.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš. 8.9.2016 20.9.2016

Dražební vyhláška č.j. 034Ex 996/11-166
24.8.2016

 

10.10.2016 

Volby do Senátu Parlamentu ČR  konané ve dnech 7. a 8. října 2016
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.pdf
27.7.2016

 

17.10.2016 
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 7. a 8. října 2016
Oznámení o době a místě konání voleb.pdf
27.7.2016

 

17.10.2016 
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v obci Libiš
Grafická příloha
14.7.2016

 

15.8.2016
Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat 18.7.2016
 
7.7.2016 27.7.2016
Zveřejnění Opravy textu v zaslání aktualizace bezpečnostní zprávy SPOLANA a.s. k vyjádření 7.7.2016

 

19.7.2016 
Zaslání aktualizace bezpečnostní zprávy železniční vlečky Neratovice k vyjádření, vydal Krajský úřad Středočeského kraje
Do bezpečnostní zprávy železniční vlečky Neratovice (uložené na CD) lze nahlížet, činit si výpisky a opisy, popřípadě kopie po dobu 30 dnů ode dne oznámení na OÚ Libiš.
 
7.7.2016 17.8.2016
Aktualizace bezpečnostní zprávy SPOLANA, a.s. k vyjádření
Do bezpečnostní zprávy (uložené na CD) lze nahlížet, činit si výpisky a opisy, popřípadě kopie po dobu 30 dnů ode dne oznámení na OÚ Libiš.
 
1.7.2016 17.8.2016
Oznámení o zahájení řízení a rozeslání žádosti k vyjádřenío vydání 18. změny integrovaného povolení pro zařízení:
„Výroba kaprolaktamu a kyseliny sírové“

Přílohy:
3a_stručné_shrnutí_údajů_ze_žádosti.pdf
žádost_IP_měření_sklady_S2.pdf
příloha_2_schéma.pdf
Dílčí_plán.pdf
 
29.6.2016 17.8.2016
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na místní komunikaci v ulici U Zahrádek, Libiš 16.6.2016 7.7.2016
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, přechodná úprava pro uzavírku MK ul. Dlouhá, Libiš, OK STAVBY
Situační mapka - uzavírka ul. Dlouhá, Libiš
16.6.2016

 

7.7.2016
Oznámení taktického cvičení JPO dne 14.6.2016 3.6.2016

 

15.6.2016
Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se koná dne 13.06.2016 2.6.2016

 

14.6.2016
Výběrové řízení na vedoucího stavebního odboru MěÚ Veltrusy 2.6.2016

 

10.6.2016
Návrh Závěrečného účtu obce Libiš za rok 2015
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2015
25.5.2016

 

14.6.2016
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci, ulici Za Rybníčkem, Libiš, a to pro úplnou uzavírku této komunikace.
Příloha:
mapka uzavírka ul. Za Rybníčkem, Libiš
5.5.2016 24.5.2016
Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2016 k nahlédnutí od 29.4.2016 do 30.5.2016 na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj. 2.5.2016 9.6.2016
Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se koná 16.5.2016 od 18,000 hodin v zasedací místnosti OÚ 27.4.2016 17.5.2016 
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici II/101 v k.ú. Libiš 6.4.2016 11.5.2016 
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (pdf)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2016 (xlsx)
14.3.2016 20.9.2016
Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 21.3.2016 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Libiš. 11.3.2016 22.3.2016
Svazek měst a obcí VKM - Návrh rozpočtu na rok 2016.pdf
Svazek měst a obcí VKM - Závěrka k 31.12.2015.pdf
Svazek měst a obcí VKM - Závěrečný účet za rok 2015 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015.pdf
Svazek měst a obcí VKM - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf
Svazek měst a obcí VKM - Rozvaha.pdf
Svazek měst a obcí VKM - Výkaz zisku a ztráty.pdf

 
9.3.2016 11.5.2016
Veřejná vyhláška -  OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY kterým se stanoví PŘECHODNÁ úprava provozu na místní komunikaci – ulici Za Rybníčkem v katastrálním území Libiš, obci Libiš
 
25.02.2016 14.3.2016
Veřejná vyhláška -  Oznámení čtvrté úplné aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Neratovice
Přílohy:
Formulář UAP_Pasport_Udaje_Uzemi
Příloha č. 1, podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

 
18.02.2016 9.6.2016
Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se koná 25.02.2016 17.02.2016 2.3.2016

Veřejnoprávní smlouva  o poskytnutí dotace č. 05/2016 - DKE - domov pro seniory - Neratovice
15.2.2016 14.2.2019 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 04/2016 - SH ČMS-SDH Libiš
15.2.2016 14.2.2019 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 03/2016 - Farní charita Neratovice
15.2.2016 14.2.2019 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 02/2016 - Tělovýchovná jednota Sokol Libiš z.s.
15.2.2016 14.2.2019 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 01/2016 - Tělovýchovná jednota Sokol Libiš z.s.
15.2.2016 14.2.2019 
Veřejná vyhláška - Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období (únor 2012 - leden 2016)
Přílohy:
Zprava_o_uplatnovani_ZUR_SK.pdf
Priloha_c_1.xlsx
Priloha_c_2.xlsx
Priloha_c_3.xlsx

 
29.1.2016 2.3.2016 
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy, č.j. 155_2016-MZE-15120
Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje.
Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe.
Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry.
 
18.1.2016 17.2.2016
Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se koná 25.1.2016   13.1.2016 26.1.2016
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.11.2015
16.12.2015 14.3.2016
Rozhodnutí o odvolání účastníků řízení k „Manipulační řád vodního díla Orlík na významném vodním toku Vltava v ř. km 144,650“   9.12.2015 18.1.2016
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2015
3.9.2015 4.1.2016
 
 

INFORMACE
Ú
řední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).