Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce:

archiv úřední desky 2017
archiv úřední desky 2016
archiv úřední desky 2015
archiv úřední desky 2014
archiv úřední desky 2013
archiv úřední desky 2012
archiv úřední desky 2011

archiv úřední desky 2010

archiv úřední desky 2009

archiv úřední desky 2008

archiv úřední desky 2007

archiv úřední desky 2006

 
Archív úřední desky 2017 Datum zveřejnění: Zveřejněno do data:
Rozpočtové opatření č. 14/2017 28.12.2017

 

30.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta.
19.12.2017 30.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o svolání prvního zasedání OVK.
19.12.2017 30.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů.
19.12.2017 30.1.2018
Rozpočtové opatření č. 10/2017
Rozpočtové opatření č. 11/2017
Rozpočtové opatření č. 12/2017
Rozpočtové opatření č. 13/2017
 
7.12.2017 30.1.2018
Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat 18.12.2017 1.12.2017 20.12.2017
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na místní komunikaci. 1.12.2017 18.12.2017
Návrhu rozpočtu obce Libiš na rok 2018 29.11.2017 28.12.2017
Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce Libiš - jednotlivé díly č. 6, 12, 27 z pozemku p.č. 409/2 zahrada. 16.11.2017 4.12.2017
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
13.11.2017 30.1.2018
Svazek měst a obcí VKM - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 -2020, Rozpočet na rok 2018 13.11.2017

 

18.12.2017
Rozpočtové opatření č. 9/2017 8.11.2017 30.1.2018
MZE - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, zpracování těžeb nahodilých. 8.11.2017 11.1.2018
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se stanovuje přechodná úprava provozu na místní komunikaci ulice Dlouhá v Libiši. 8.11.2017 5.12.2017
Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu. 1.11.2017

 

5.12.2017
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu " Stavební úpravy místní komunikace ul. V Zahradách, Libiš. 26.10.2017

 

13.11.2017
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Rozhodnutí
SPÚ - Rozhodnutí o pozemkových úpravách
16.10.2017

 

13.11.2017 
Veřejná vyhláška - stavební povolení na stavbu Kominukace ul. U Zahrádek, Libiš. 16.10.2017

 

1.11.2017
Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení "PPO Neratovicko-protipovodňová ochrana" 6.10.2017 25.10.2017 
Rozpočtové opatření č. 8/2017 4.10.2017 30.1.2018
Oznámení o vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů 4.10.2017 23.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Oznámení o době a místě konání voleb do PS PČR
4.10.2017 23.10.2017
Informace k doplněné aktualizaci bezpečnostní zprávy železniční vlečky Neratovice k vyjádření.
Do doplněné aktualizace bezpečnostní zprávy železniční vlečky Neratovice lze nahlížet , činit si výpisky a opisy, popř. kopie po dobu 30 dnů ode dne oznámení na OÚ Libiš.
 
26.9.2017 1.11.2017
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (pdf)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků, aktualizovaný k 1.8.2017 (xlsx)
25.9.2017 13.4.2018
Veřejná vyhláška, změna průběhu katastrální hranice k.ú. Obříství - Úpor, k.ú. Obříství - Libiš. 25.9.2017

 

11.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Svolání prvního zasedání OVK pro volby do PS PČR
21.9.2017 4.10.2017
Rozpočtové opatření č. 7/2017
 
20.9.2017 30.1.2018
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na ulici Dlouhá 20.9.2017 6.10.2017
MZE, Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, zastavení těžby smrk, borovice. 18.9.2017 11.1.2018
ČEZ - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. 18.9.2017 21.11.2017
Oznámení Obecního úřadu Libiš o vyhlášení veřejné výzvy na obsazení funkce úředníka ÚSC OÚ Libiš. 18.9.2017 12.10.2017
Veřejná vyhláška - úprava provozu - ul.J.Haška 13.9.2017 17.10.2017
Rozpočtové opatření č. 6/2017
 
6.9.2017 30.1.2018
Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat 18.9.2017 od 18,00 hodin 6.9.2017 20.9.2017
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení stavebního řízení "Komunikace ul. U Zahrádek" 31.8.2017

 

18.9.2017
Veřejná výzva na obsazení funkce úředníka územně samosprávného celku Obecního úřadu Libiš  17.8.2017 18.9.2017
 Posuzování vlivů na životní prostředí - oznámení záměru "PPO Neratovicko - protipovodňová ochrana"
 
14.8.2017 6.9.2017
Nabídka pozemků k pronájmu, Státní pozemkový úřad.   10.8.2017 6.9.2017
Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu v ul. Vojtěšská 7.8.2017 17.10.2017
Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu v ul. Budovatelů 7.8.2017 3.10.2017 
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 27.7.2017 23.10.2017
Dražební vyhláška elektronické veřejné dražby č.j. 136/2017-N 24.7.2017

 

7.9.2017

Oznámení o zahájení řízení „Výroba chloru a louhu sodného amalgamovou elektrolýzou“
Stručné shrnutí údajů ze žádosti

20.7.2017

 

28.8.2017

 

 VV o možnosti převzetí písemnosti pro pana Antonína Loužila.  
 
10.8.2017 24.8.2017
VV - Opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na místní komunikaci.   10.8.2017 24.8.2017
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro panu Jaroslava Loužila. 27.7.2017 10.8.2017

Posuzování vlivů na ŽP na záměr „Navýšení výrobní kapacity ve společnosti TIÚ-PLAST a.s.“
ROZHODNUTÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - „Navýšení výrobní kapacity ve společnosti TIÚ-PLAST a.s.“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

 

20.7.2017

 

7.8.2017

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu ulice Železniční, Libiš.

20.7.2017

 

7.8.2017
Oznámení k Závěrečnému účtu obce Libiš za rok 2016 a ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIBIŠ za rok 2016 14.7.2017

 

27.6.2018
Závěrečný účet obce Libiš za rok 2016 - schválený
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Libiš za rok 2016.  (vyvěšeno 25.5.2017)
14.7.2017 27.6.2018
Oznámení k střednědobému výhledu rozpočtu na léta 2018-2019 (docx) 13.7.2017 27.2.2018
Střednědobý výhled rozpočtu obce Libiš na léta 2018-2019 (doc) 13.7.2017 27.2.2018
Rozpočtové opatření č. 5/2017
 
10.7.2017  30.1.2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LIBIŠ K VEŘEJNÉMU NAHLÉDNUTÍ
Přílohy:
ÚP_Libiš_návrh_zadaní-k-projednání.doc
ÚP_Libiš_návrh_zadaní-k-projednání.pdf
 
5.7.2017 

 

4.8.2017 
Veřejná vyhláška - oznámení o místě uložení písemností pro paní Pavlínu Šohajovou. 19.6.2017 

 

28.6.2017 
Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce Libiš - díl z pozemku p.č. 409/2 8.6.2017 

 

22.6.2017 

 

Veřejná vyhláška - oznámení o místě uložení písemností vydaných OÚ v Libiši pro paní Danu Čepelákovou. 1.6.2017 8.6.2017
Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat 19.6.2017 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Libiš. 31.5.2017 20.6.2017 
Informace - Zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Navvýšení výrobní kapacity ve společnosti TIÚ-PLAST a.s." 29.5.2017 18.6.2017 

Návrh Závěrečného účtu obce Libiš za rok 2016.
25.5.2017 14.7.2017
Veřejná vyhláška - oznámení o místě uložení písemností vydaných Obecním úřadem v Libiši, adresát Pavlína Šohajová. 23.5.2017 1.6.2017
Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce Libiš 22.5.2017 5.6.2017
Rozpočtové opatření č. 4/2017 15.5.2017 30.1.2018
Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - ulici Vojtěšská, Libiš. 3.5.2017 17.5.2017
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na silnici II/244
Příloha - schématický plánek DO
3.5.2017 17.5.2017
Informace o vydané změně č. 13 ÚP Neratovice 3.5.2017 17.5.2017
Veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam "Daň z nemovitých věcí na rok 2017",
vydal FÚ pro Středočeský kraj,
2.5.2017 29.5.2017
2017 - návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Libiš na léta 2018-2019 25.4.2017 19.6.2017 

Informace - uzavírky Mělník I/16
uzavírka 1
uzavírka 2
uzavírka 3
uzavírka 4

21.4.2017 25.4.2017
Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 24.4.2017 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš.
 
12.4.2017 25.4.2017
OČKOVÁNÍ PSŮ 15. 4. 2016 5.4.2017 25.4.2017
Dražební vyhláška č.j. 203 Ex 27942/10-57   24.3.2017 25.4.2017
Rozpočtové opatření č. 3/2017  21.3.2017 30.1.2018
Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce Libiš - zahrada, pozemek p.č. 409/2
Příloha: Grafická příloha
15.3.2017 3.4.2017
Závěrečný účet Svazku měst a obcí VKM za rok 2016 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. 8.3.2017

 

24.3.2017
Závěrka Svazku měst a obcí VKM k 31.12.2016 včetně příloh. 8.3.2017 24.3.2017
Nařízení obce Libiš č. 1/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Libiš. 7.3.2017 22.3.2017
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (pdf)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků, aktualizovaný k 1.2.2017 (xlsx)
2.3.2017 25.9.2017
OZNÁMENÍ FINANČNÍHO ÚŘADU PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ, ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ V NERATOVICÍCHv 1.3.2017

 

4.5.2017
Rozpočtové opatření č. 2/2017 28.2.2017 30.1.2018
Rozpočtové opatření č. 1/2017 24.2.2017 30.1.2018
Oznámení o zahájení řízení a rozeslání žádosti k vyjádření o integrované prevenci pro zařízení: „Výroba chloru a louhu sodného amalgamovou elektrolýzou“,  č.j. 021810/2017/KUSK OŽP/Kra
Stručné shrnutí údajů ze žádosti - SPOLANA_a.s.
22.2.2017 24.3.2017
Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 27.2.2017 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš.
 
16.2.2017 28.2.2017

Oznámení k rozpočtu na rok 2017

13.2.2017 28.12.2017
Oznámení k střednědobému výhledu rozpočtu ÚSC na léta 2017-2018 13.2.2017 13.7.2017
MŽP,č.j. 7149/ENV/17 - 416/630/17 - Veřejná vyhláška - OOP stanovuje odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Středočeského kraje.

Opatření obecné povahy
Příloha - Přehled o usmrcených jedincích kormorána velkého.

 
13.2.2017 28.2.2017
SPU č.j. 063983/2017 - Veřejná vyhláška oznamuje vydání rozhodnutí o schválení návrhu komplexní
pozemkové úpravy v katastrálním území Obříství a v navazujících částech k.ú. Úpor a Libiš
.

Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Obříství a navazujících částech k.ú. Úpor a Libiš

 
10.2.2017 27.2.2017

Dražební vyhláška č.j. 4 E 2/2015-450
 

7.2.2017 29.3.2017

Dražební vyhláška č.j.4 E 2/2015-447  

7.2.2017 29.3.2017
Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS 2017/017199-S,  mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy.  7.2.2017 16.3.2017
Veřejná vyhláška - Aktualizace bezpečenostního pogramu Lach - Ner, s.r.o. k vyjádření.
Celý dokument je k nahlédnutí na Obecním úřadu Libiš.
Příloha - Zaslání aktualizace bezpečnostního programu Lach-Ner, s.r.o. k vyjádření
30.1.2017 2.3.2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O MÍSTĚ ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ VYDANÝCH OBECNÍM ÚŘADEM V LIBIŠI ve věci: Oznámení ve věci rušení trvalého pobytu
Účastníci řízení:
Pavlína Dudy Koťová
Samuel Petrik Gabčo
Melisa Marie Gabčová
Laura Eva Gabčová
11.1.2017 23.1.2017
Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2017 14.12.2016 25.1.2017
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (pdf)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků, aktualizovaný k 1.8.2016 (xlsx)
20.9.2016  2.3.2017
 
 

INFORMACE
Ú
řední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).