Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce:

archiv úřední desky 2018
archiv úřední desky 2017
archiv úřední desky 2016
archiv úřední desky 2015
archiv úřední desky 2014
archiv úřední desky 2013
archiv úřední desky 2012
archiv úřední desky 2011

archiv úřední desky 2010

archiv úřední desky 2009

archiv úřední desky 2008

archiv úřední desky 2007

archiv úřední desky 2006

 
Archív úřední desky 2018 Datum zveřejnění: Zveřejněno do data:
Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat 26.2.2018 16.2.2018 1.3.2018
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na místní komunikaci ulice V Tůnich , Libiš.

 

13.2.2018 12.3.2018
KÚSK - Zpráva Spolana, a.s., doplněné aktualizace bezpečnostní zprávy svého výrobního objektu 24.1.2018 1.3.2018
Výsledky voleb "Volba prezidenta ČR" ve dnech 26. - 27. 1. 2018 v obci Libiš 27.1.2018 30.1.2018
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Libiš na léta 2019 - 2020 19.1.2018 27.2.2018
VV - Stavební povolení "Stavení úpravy místní komunikace ul. V Zahradách" 17.1.2018 7.2.2018
Rozpočtové opatření č. 15/2017 17.1.2018 30.1.2018
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky
 
15.1.2018

 

30.1.2018
Výsledky voleb "Volba prezidenta ČR" ve dnech 12. - 13. 1. 2018 v obci Libiš 13.1.2018 30.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Přehled o telefonním spojení do volební místnosti v Neratovicích a spádových obcí
4.1.2018 30.1.2018
KÚ Středočeského kraje - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích I. třídy pro rok 2018 2.1.2018 18.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta.
19.12.2017 30.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o svolání prvního zasedání OVK.
19.12.2017 30.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů.
19.12.2017 30.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
13.11.2017 30.1.2018
Oznámení k střednědobému výhledu rozpočtu na léta 2018-2019 (docx) 13.7.2017 27.2.2018
Střednědobý výhled rozpočtu obce Libiš na léta 2018-2019 (doc) 13.7.2017 27.2.2018
 
 

INFORMACE
Ú
řední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).