Archív úřední desky 2018 Datum zveřejnění: Zveřejněno do data:
Oznámení Obecního úřadu Libiš o vyhlášení veřejné výzvy na obsazení funkce úředníka územně samosprávného celku -referent státní správy a samosprávy – úředník územně samosprávného celku, místo výkonu práce: Obecní úřad Libiš 20.11.2018 13.12.2018
Pozvánka na 1. ustavující zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 31.10.2018 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš. 23.10.2018

 

1.11.2018

 

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na ulici Dlouhá, Libiš. 15.10.2018

 

20.11.2018
HVeřejná vyhláška – opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci, místní komunikace p.č.430/2 ul. Boženy Němcové, Libiš. 10.10.2018 20.11.2018
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu, ulice Budovatelů 26.9.2018 22.10.2018
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu, ulice Za Kralupkou 21.9.2018 22.10.2018
Pozvánka na 27. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 24.9.2018
 
14.9.2018 25.9.2018
ČEZ Distribuce, a.s.   Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 10.9.2018 20.11.2018
Veřejná vyhláška - OOP, přechodná úprava provozu 17.9. - 23.9.2018 místní komunikace ul. Vojtěšská, kulturní akce "Lidová slavnost" 10.9.2018 25.9.2018
Volby do Zastupitelstva obce Libiš, konané ve dnech 5. a 6. října 2018 - Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
 
6.9.2018 10.10.2018
Nařízení Středočeského kraje, kterým se stanovují maxímální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících na území Středočeského kraje. 30.8.2018 17.9.2018
OZNÁMENÍ - Vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů 27.8.2018 10.10.2018

Volby do Zastupitelstva obce Libiš, konané ve dnech 5. a 6. října 2018
Oznámení o době a místě konání voleb
 
16.8.2018 10.10.2018
Dražební vyhláška č. 101 EX 06215/14-073 14.8.2018 21.9.2018
MĚÚ Neratovice - výběrové řízení na obsazení volného pracovního místa "Referent územního plánování a stavebního řádu" 14.8.2018 7.9.2018
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - přechodná úprava provozuna ulici Za Kralupkou. 20.7.2018 10.9.2018

Volby do Zastupitelstva obce Libiš, konané ve dnech 5. a 6. října 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
 
17.7.2018 10.10.2018

Pozvánka na 26. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 25.7.2018
 
17.7.2018 26.7.2018

MŽP - Odstranění kovové rtuti ve Spolana a.s..
16.7.2018 3.8.2018
Veřejná vyhláška V Zahradách.pdf 29.6.2018 7.9.2018
Oznámení záměru obce prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce - pozemek stp. č. 620.pdf 29.6.2018 16.7.2018
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018.pdf
 
28.6.2018 10.9.2018
VV- Oznámení veřejné projednání návrhu změny č. 1 ÚP Tuháň.pdf
Oznámení - veřejné projednání návrhu ÚP.pdf
28.6.2018 16.7.2018
Město Neratovice - Volby do zastupitelstev měst a obcí.pdf 21.6.2018 6.8.2018
Dražební vyhláška č.j. 129 EX 3272/11--176 19.6.2018 7.9.2018
Návrh Závěrečného účtu obce Libiš za rok 2017.doc
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Libiš za rok 2017.pdf
31.5.2018 27.6.2018
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2018 - Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na další volební období. (docx) 22.5.2018 10.10.2018 
Návrh nového Územního plánu Libiš
Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu územního plánu.
Opatření obecné povahy - návrh.pdf
01_základní_členění_území.pdf
02_hlavní_výkres.pdf
03_VPS.pdf
04_Koordinační_výkres.pdf
05_ZPF.pdf
06_širší_vztahy.pdf
 
21.5.2018 16.7.2018
Pozvánka na 25. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 25.6.2018.   15.6.2018 26.6.2018
Veřejná vyhláška - přechodná prava provozu ul. Pod Silnicí.pdf 30.5.2018 18.6.2018
Oznámení o záměru obce prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce Libiš - pozemek stp. č. 1852, zastavěná plocha. 28.5.2018 13.6.2018
Rozhodnutí KÚSK.- závěr zjišťovacího řízení "Rozšíření skladovací kapacity taveného kaprolaktamu". 10.5.2018 29.5.2018
Pozvánka na 24. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat 21.5.2018. 3.5.2018 22.5.2018
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2018.pdf 26.4.2018 29.5.2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se stanovuje přehodná úprava provozu na ulici Za Kralupkou. 25.4.2018 21.5.2018
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (pdf)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků, aktualizovaný k 1.2.2018
12.4.2018 12.10.2018
Finanční úřad pro Středočeský kraj - Veřejná vyhláška, zpřistupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCI NA ROK 2018. 11.4.2018 21.5.2018
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017 6.4.2018 29.5.2018
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Nertovice a Libiš. 4.4.2018 23.4.2018
Návrh Závěrečného účtu Svazku měst a obcí VKM za rok 2017 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. 26.3.2018 24.5.2018
Krajský úřad Středočeského kraje - Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru "Rozšíření skladovací kapacity taveného kaprolaktamu" v k.ú. Libiš. 26.3.2018 13.4.2018
Dražební vyhláška č.j. 4E 2/2015-493
 
9.3.2018 10.4.2018
Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat 26.2.2018 16.2.2018 1.3.2018
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na místní komunikaci ulice V Tůnich , Libiš.

 

13.2.2018 12.3.2018
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Libiš.pdf 9.2.2018 26.7.2018
KÚSK - Zpráva Spolana, a.s., doplněné aktualizace bezpečnostní zprávy svého výrobního objektu 24.1.2018 1.3.2018
Výsledky voleb "Volba prezidenta ČR" ve dnech 26. - 27. 1. 2018 v obci Libiš 27.1.2018 30.1.2018
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Libiš na léta 2019 - 2020 19.1.2018 27.2.2018
VV - Stavební povolení "Stavení úpravy místní komunikace ul. V Zahradách" 17.1.2018 7.2.2018
Rozpočtové opatření č. 15/2017 17.1.2018 30.1.2018
Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky
 
15.1.2018

 

30.1.2018
Výsledky voleb "Volba prezidenta ČR" ve dnech 12. - 13. 1. 2018 v obci Libiš 13.1.2018 30.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Přehled o telefonním spojení do volební místnosti v Neratovicích a spádových obcí
4.1.2018 30.1.2018
KÚ Středočeského kraje - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích I. třídy pro rok 2018 2.1.2018 18.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta.
19.12.2017 30.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o svolání prvního zasedání OVK.
19.12.2017 30.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámení o vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů.
19.12.2017 30.1.2018
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
13.11.2017 30.1.2018
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (pdf)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků, aktualizovaný k 1.8.2017 (xlsx)
25.9.2017 13.4.2018
Oznámení k střednědobému výhledu rozpočtu na léta 2018-2019 (docx) 13.7.2017 27.2.2018
Střednědobý výhled rozpočtu obce Libiš na léta 2018-2019 (doc) 13.7.2017 27.2.2018
 
 

INFORMACE
Ú
řední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).