Řešení krizových situací 
Krizové kontakty - Krizový štáb obce Libiš:  dokument
Záplavové území Libiš, Spolana:  mapa
Informace veřejnosti v zóně havarijního plánování: dokument
Příručka MV pro mimořádné události: dokument
Co vzít sebou při evakuaci: dokument
Jak poznáme varovný signál:  dokument
Co dělat když zazní varovný signál:  dokument
Krizové stavy:  dokument
  Důležitá telefonní čísla 

950 895 122

Hasičský záchranný sbor Mělník

602 263 788
974 876 740

Policie, ob. oddělení Neratovice

840 850 860

ČEZ

312 812 413,
840 121 121

Vodárny

1239

Plynárny

ČHMÚ: SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY (SIVS):
http://pocasi.chmi.cz

 

Evidence pálení prostřednictvím internetu
www.hzssck.cz
Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje