Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce:

archiv úřední desky 2012
archiv úřední desky 2011

archiv úřední desky 2010

archiv úřední desky 2009

archiv úřední desky 2008

archiv úřední desky 2007

archiv úřední desky 2006

 
Archív úřední desky 2008 Datum zveřejnění: Zveřejnění do data:
  VV - oznámení o uložení písemnosti - Tigris, spol. s r.o. 22.12.2008 12.1.2009
  Rozhodnutí o umístění stavby - p. Ležal 16.12.2008 7.1.2009
  Oznámení o uložení písemnosti - Viktor Holec 12.12.2008 7.1.2009
  Pozvánka - 19. zasedání ZO Libiš se koná 15.12.2008 od 18.00 hodin,
program v příloze
2.12.2008 16.12.2008
  Oznámení o zahájení řízení - Spolana, a.s. - Energetika a skládka toxického odpadu 28.11.2008 7.1.2009
  Návrh rozpočtu obce na rok 2009 26.11.2008 18.12.2008
  Cayman Pharma, s.r.o. - Výroba léčivých látek 25.11.2008 7.1.2009
  Územní rozhodnutí - Pavel Šebesta, Zuzana Šebestová 25.11.2008 12.12.2008
  Územní rozhodnutí - ČEZ Distribuce, a.s. 12.11.2008 28.11.2008
  Pozvánka - 18. zasedání ZO Libiš 11.11.2008 20.11.2008
  Oznámení o uložení písemnosti - Radek Kostka 11.11.2008 28.11.2008
  Rozhodnutí o umístění stavby - p.Hradečný 11.11.2008 28.11.2008
  Usnesení o prodeji mimo dražbu 27.10.2008 25.11.2008
  Zahájení územního a stavebního řízení - Markéta Ležalová, Dobroslav Ležal 24.10.2008 11.11.2008
  Oznámení zahájení územního řízení (Šebestovi) 20.10.2008 6.11.2008
  0známení o obnově katastrálního operátu 20.10.2008 25.11.2008
Pronájem pozemku PK 173 (orná půda) k.ú. Libiš o výměře 10.556 m2 2.10.2008 20.10.2008
  ČEZ – okleštění dřevin 1.10.2008 15.11.2008
  Oznámení o uložení písemnosti - Katka Vobořilová 30.9.2008 20.10.2008
  Pozvánka na 17. veřejné zasedání zastupitelstva obce
dne 8.10.2008 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Libiši
29.9.2008 9.10.2008
  Oznámení o uložení písemnosti - Viktor Frk 29.9.2008 20.10.2008
  Oznámení o době a místě konání voleb 2008 17.9.2008 20.10.2008
  Pozvání k ústnímu jednání - Ladislav Sládek 11.9.2008 29.9.2008
  Zahájení územního řízení - L.Liebezeit, J.Liebezeitová 10.9.2008 25.9.2008
  Oznámení o uložení písemnosti - Jan Hájek 10.9.2008 25.9.2008
- Jan Hercík -oznámení o spojení územního a stavebního řízení 0001 26.8.2008 15.9.2008
Robin Berger, Zuzana Snížková - rozhodnutí o umístění stavby 16.7.2008 4.8.2008
- OBECNE ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA c.1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 11.7.2008 28.07.2008
- Dražební vyhláška 7.7.2008 28.7:2008
- Celní úřad Kladno - Veřejná vyhláška Viktor Holec 7.7.2008 28.7:2008
- Veřejná vyhláška - Tomáš Novák 4.7.2008 28.7:2008
- Pozvánka na 16. verejné zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat
dne 10.7. 2008 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úradu Libiš.
2.7.2008 15.07.2008
- Oznámení  o spojení územního a stavebního řízení - Roman Karvan, Zuzana Karvanová 1.7.2008 28.7:2008
-  Modernizace výroby PVC 27.6.2008 28.7:2008
-  Živnostenský odbor 23.6.2008 2.7.2008
-  Rozhodnutí - Pavel Šmíd 23.6.2008 8.7.2008
-  Bezpečnostní zpráva Spolana 19.6.2008 4.7.2008
-  OÚ Libiš - záměr zápůjčky žacího travního traktoru 17.6.2008 3.7.2008
-  FÚ pro Prahu 10 - doručení veřejnou vyhláškou - Lenka Sternová 10.6.2008 25.6.2008
-  Zlatuška Bartošová - oznámení o uložení písemnosti
10.6.2008 25.6.2008
-  ČEZ distribuce - spojení územního a stavebního řízení 9.6.2008 24.6.2008
-  Robin Berger, Zuzana Snížková - oznámení o zahájení územního řízení
6.6.2008 23.6.2008
-  Zdeněk Mráz - rozhodnutí o umístění stavby 5.6.2008 23.6.2008
 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 26.5.2008 13.5.2008 27.05.2008

Odbor dopravy MěÚ Neratovice, registr řidičů oznamuje všem držitelům osvědčení profesní způsobilosti řidiče, že je dle zákona 374/2007 Sb., třeba podat žádost o nový průkaz profesní způsobilosti řidiče a to do 1.10.2008. Po tomto datu již nebude  výměna možná.5.5.2008


1.10.2008
OZNÁMENÍ O MÍSTĚ ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ VYDANÝCH OBECNÍM ÚŘADEM V LIBIŠI - Účastník řízení: Petra Mášová

5.5.2008
21.05.2008
Rozhodnutí o umístění stavby - Petra Jílková, Ing. Vlastimil Jílek 25.4.2008 12.5.2008
Oznámení - stavební řízení p. Zdeněk Mráz 24.4.2008 12.5.2008
Obec Libiš vyhlašuje záměr pronajmout 2 sloupy veřejného osvětlení pro umístění reklamy. 21.4.2008 15.05.2008
Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni za rok 2007 18.4.2008 27.05.2008
2. úprava rozpočtu Obce Libiš na rok 2008 18.4.2008 27.05.2008
Závěrečný účet obce Libiš za rok 2007 18.4.2008 27.05.2008
Verejna vyhlaska o zprave o zahajeni rizeni. 17.4.2008 5.5.2008
Celní úřad úřad Mělník - oznámení o uložení písemnosti - Jan Hájek 14.4.2008 5.5.2008
Celní úřad úřad Mělník - oznámení o uložení písemnosti - MUDr. Zlatuška Bartošová
10.4.2008 5.5.2008
FÚ Kladno - veřejná vyhláška o uložení písemnosti - ASO Centrum, spol. s. r. o.
10.4.2008 5.5.2008
Rozhodnutí o umístění stavby liniová stavba komunikačního vedení - Libiš, Pražská 636 - pro Telefonika 9.4.2008 28.4.2008
MŠ Libiš oznamuje, že 15. května 2008 se uskuteční zápis dětí na šk. rok 2008/09
v době od 8.00 do 15.00 hodin. K zápisu  s sebou přineste rodný list dítěte.
9.4.2008 16.5.2008
O Z N Á M E N Í
Oznamujeme občanům, že v úterý dne 8.4. 2008 se v době od 15.00 hod. do 16,30 hod. koná před OÚ v Libiši očkování psů.
cenová relace: očkování proti vzteklině 90,- Kč
kompletní vakcinace 230,- Kč
27.3.2008 8.4.2008
Veřejná vyhláška - Oznámení možnosti smluvní ochrany evropsky významné lokality 27.3.2008 24.4.2008
Nařízení Krajské veterinární správy pro Stř. kraj č. 6/2008 o mimořádných veter. opatř. k zamezení šíření nebezpečné nákazy - katarální horečky ovcí 26.3.2008 18.4.2008
Svazek obcí VKM - Výsledek hospodaření za rok 2007 18.3.2008 9.4.2008
3.3.2008 19.3.008
I. rozpočtové opatření r. 2008 29.2.2008 19.3.2008

17.1.2008 7.2.2008
Záměr pronájmu obecního majetku 17.1.2008 5.2.2008
Pozvánka na 13. veřejnézasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 17.1.2008 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ Libiš 10.1.2008 21.1.2008
Vyvěšeny přílohy s daty:
rozpočtové opatření: 21.12.2007
rozpočtový výhled: 20.12.2007
21.12.2007 21.1.2008
OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 20.12.2007  
Pozvánka
na 12. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat
dne 17.12. 2007 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš.
7.12.2007 20.12.2007
Nařízení KVS pro Stř.kraj - č.17/2007 - o mimořádných veterinárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy - katarální horečky ovcí 4.12.2007  
Posouzení "Bezpečnostní Zprávy Spolana a.s." 4.12.2007  
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - R. Kostka 4.12.2007 20.12.2007
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - J. Dvorožňák 4.12.2007 20.12.2007
Záměr prodat vodohospodářský majetek obce Libiš 30.11.2007 20.12.2007
NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2008 30.11.2007

20.12.2007

Veřejná vyhláška - stavební povolení - komunikace 19.11.2007

4.12.2007

Dražební vyhláška - soudní exekuce, A. Brabcová 13.11.2007

30.11.2007

Pozvánka na 11. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 19.11.2007 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ Libiš 9.11.2007

20.11.2007

Nařízení krajské veter. správy 9.11.2007  
Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Libiš 9.11.2007

7.12.2007

X. rozpočtové opatření rozpočtu r. 2007 30.10.2007

20.11.2007

Nařízení Krajské veterinářní správy prostř.krajč. 11/2007 - katarární horečka ovcí 19.10.2007

9.11.2007

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení stavebního řízení 19.10.2007

9.11.2007

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Libiš 26.9.2007

11.10.2007

VII. rozpočtové opatření rozpočtu r. 2007 19.9.2007

11.10.2007

Dioxiny Spolana - odstranění starých ekologických zátěží ... 18.9.2007 9.11.2007
Výběrové řízení "Správce obce" - Česká pojišťovna a.s. 23.8.2007 9.11.2007
Oznámení - na OÚ v Libiši je k nahlédnutí znalecký posudek o vlivech záměru "DIOXINY SPOLANA ...." 23.8.2007 9.11.2007
Oznámení - na OÚ v Libiči je k nahlédnutí aktualizovaná bezpečnostní zpráva na provozování drážní dopravy ... 23.8.2007 9.11.2007
VI. rozpočtové opatření rozpočtu v r. 2007 8.8.2007 28.8.2007
Pozvánka na 9. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 27.8.2007 od 18.00 hod- v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš. 3.8.2007 28.8.2007
Rozhodnutí o umístění stavby - Jan Žáček 3.8.2007 28.8.2007
Rozhodnutí o umístění stavby - Jílková-Jílek 3.8.2007 28.8.2007
Rozhodnutí o umístění stavby - Fajt-Fajtová 3.8.2007 28.8.2007
Veřejná vyhláška - Oznámení o spojení územního  a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu projednání - kabelové vedení na Libiš 26.7.2007 28.8.2007
Veřejná vyhláška - Oznámení o spojení územního  a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu projednání - kabelové vedení VN, TS a knn pro RD Libiš, Budovatelů 26.7.2007 28.8.2007
Veřejná vyhláška - Oznámení o spojení územního  a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu projednání - přeložka kVN  Libiš, Budovatelů 26.7.2007 28.8.2007
Oznámení záměru pronájmu pozemku p.č. 549 o výměře 564 m2 18.7.2007 7.8.2007
FÚ Kolín - uložení daňové písemnosti (V. Holec) 20.6.2007 13.8.2007
Veřejná vyhláška - veřejné projednávání zadání úpravy ÚP Kly 19.6.2007 24.7.2007
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení- RD Libiš (p. Žáček) 19.6.2007 24.7.2007
Pozvánka na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 20.6.2007 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ Libiš 12.6.2007 22.6.2007
Pozemkový fond ČR - nabídka pozemků určených k převodu 11.6.2007 24.7.2007
OZNÁMENÍ záměru pronajmout část prostor na střeše ZŠ 6.6.2007 26.6.2007
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - výzva vyjádření k podanému odvolání 6.6.2007 26.6.2007
OZNÁMENÍ o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 4.6.2007 22.6.2007
ZÁMĚR pronajmout prostory zdravotního střediska LIBIŠ 1.6.2007 19.6.2007
ROZHODNUTÍ o umístění stavby - rodinný dům a garáž 31.5.2007 19.6.2007
OZNÁMENÍ

Obec Libiš v souladu s ustanovením § 39, zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění předpisů pozdějších vyhlašuje
  z á m ě r  pronajmout pozemky p.č. 335/2 o výměře 3 709 m² , p.č. 329 o výměře 3 492 m2 a p.č. 339 o výměře 6 819 m2.

Pozemky jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Mělník, na listu vlastnictví č. 10001 jako vlastnictví obce Libiš.

22.5.2007

11.6.2007
IV. rozpočtové opatření rozpočtu r. 2007

27.4.2007

29.5.2007

Návrh závěrečného účtu obce Libiš za rok 2006

23.4.2007

29.5.2007

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Libiš za rok 2006

23.4.2007

29.5.2007

OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

[

11.4.2007

 
Pozvánka na 6. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 23.4.2007 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ Libiš

3.4.2007

29.5.2007

Oznámení o očkování psů,
které proběhne dne 12.4.2007 před budovou Obecního úřadu v Libiši od 15,30 hod - 16,30 hod. Cena vakcín: proti vzteklině 80 Kč a kompletní vakcinace 210 Kč

3.4.2007

29.5.2007

Posuzování vlivů na životní prostředí - Dioxiny Spolana
 

26.3.2007

 
Záměr prodat pozemky

26.3.2007

28.8.2007
Veřejná výzva - stavební povolení

9.3.2007

11.4.2007
Svazek měst a obcí - výsledek hospodaření za rok 2006

9.3.2007

11.4.2007
Finanční úřad Neratovice - Uložení písemnosti

5.3.2007

11.4.2007
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O MÍSTĚ ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ VYDANÝCH OBECNÍM ÚŘADEM V LIBIŠI

23.2.2007

11.4.2007
Záměr pronajmout pozemky Mysliveckému združení

21.2.2007

11.4.2007
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O MÍSTĚ ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ VYDANÝCH OBECNÍM ÚŘADEM V LIBIŠI

16.2.2007

11.4.2007
Pozvánka
na 5. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 26.2.2007 od 18,00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš.

14.2.2007

27.2.2007

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O MÍSTĚ ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ VYDANÝCH
OBECNÍM ÚŘADEM V LIBIŠI

13.2.2007

11.4.2007

II. rozpočtové opatření rozpočtu r. 2007

9.2.2007

  28.2.2007

Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče

7.2.2007

11.4.2007

Nabídka pozemků určených k převodu podle zák. 95/1999 Sb. uveřejněná Pozemkovým fondem ČR

5.2.2007

11.4.2007

Rozpočtový výhled na rok 2008-2009

26.1.2007

 28.2.2007

Pozvánka na 4. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 17.1.2007 od 18,00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš. 9.1.2007 13.2.2007
Finanční úřad v Neratovicích informuje veřejnost 9.1.2007 13.2.2007
Oznámení záměru pronajmout nebytové prostory vhrazené pro provozování praxe soukromého lékaře 9.1.2007 13.2.2007
VI. návrh úpravy rozpočtu r. 2006

2.1.2007

18.1.2007

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení

21.12.2006

18.1.2007

  2006     
OZNÁMENÍ
Obec Libiš v souladu s ustanovením § 39, zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění předpisů pozdějších vyhlašuje
  z á m ě r   prodat část pozemku p.č. 571/27 o výměře 20 m2 panu Martinu Dvořákovi za cenu v místě obvyklou.
Pozemek p.č.571/27 je zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Mělník, na listu vlastnictví č. 10001, jako vlastnictví obce Libiš.

21.12.2006

18.1.2007

Návrh rozpočtu r.2007 pro veřejné jednání ZO dne 18.12.2006

30.11.2006

19.12.2006

Záměr prodeje pozemku

10.11.2006

  18.1.2007

V. úprava rozpočtu r. 2006

8.11.2006

8.12.2006 

Záměr prodeje pozemku

2.11.2006

  18.1.2007

Pozemkový fond ČR - veřejná nabídka pozemků

27.10.2006

  18.1.2007
Pozvánka
Na ustavující veřejné zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat
dne 1.11.2006 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš.

24.10.2006

18.1.2007
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Libiš

23.10.2006

18.1.2007
Upozornění vlastníkům a uživatelům nemovitostí

23.10.2006

18.1.2007
Vyhlášení záměru požádat o zpracování změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Libiš

23.10.2006

18.1.2007
JMENOVÁNÍ zapisovatele okrskové volební komise
Starosta obce Libiš podle § 17, odst. 6, zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
jmenuje
zapisovatelku okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí, konané dne 20 a 21. října 2006, paní Marcelu Molzerovou.

9.10.2006

8.10.2006

OZNÁMENÍ z úřední desky
Obecní úřad v Libiši oznamuje konání dražby konané na základě Dražební vyhlášky vyhotovené dle par. 20 zák. č. 26/200 Sb.

5.10.2006

18.1.2007

Veřejná vyhláška - Uložení písemnosti - Celní úřad

5.10.2006

  2.11.2006

Finanční úřad Neratovice - Uložení písemnosti

3.10.2006

 30.10.2006

Oznámení o době a místě konání voleb + vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů

21.9.2006

22.10.2006
Zastupujícím lékařem MUDr.Bartošové po dobu její nepřítomnosti je MUDr. Staněk, Kojetická 1028, Neratovice.

13.9.2006

18.1.2007
Oznámení o zahájení řízení a rozeslání žádosti ve věci integrovaného povolení

7.9.2006

18.1.2007
Veřejná vyhláška čj. TP 04/06 Petr Vojtěch - Výzva k uplatnění práv účastníků řízení

28.8.2006

5.9.2006
OZNÁMENÍ o počtu a sídle volebních okrsků při volbách do zastupitelstva obce
Starosta obce Libiš podle § 15, písm. g, zákona 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
oznamuje:
1. Počet volebních okrsků: 1
2. Sídlo volebního okrsku: Obecní úřad Libiš, Mělnická 579, 277 17 Libiš

28.8.2006

22.10.2006
JMENOVÁNÍ zapisovatele okrskové volební komise
Starosta obce Libiš podle § 17, odst. 6, zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
jmenuje zapisovatelku okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí, konané dne 20 a 21. října 2006, paní Liu Křtěnovou.

28.8.2006

10.8.2006
MěÚ Neratovice - registrace volebních stran

23.8.2006

  22.10.2006
Základní škola - záměr pronájmu části střechy

22.8.2006

7.9.2006

Stručné netechnické shrnutí údajů

21.8.2006

18.1.2007

Pozvánka
Na 38. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 6.9.2006 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš.

16.8.2006

7.9.2006

IV. návrh úpravy rozpočtu r.2006

18.8.2006

7.9.2006

Stanovení počtu členů okrskové volební komise

18.8.2006

  22.10.2006

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O MÍSTĚ ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ VYDANÝCH OBECNÍM ÚŘADEM V LIBIŠI

10.8.2006

28.8.2006

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O MÍSTĚ ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ VYDANÝCH OBECNÍM ÚŘADEM V LIBIŠI

10.8.2006

28.8.2006

Záměr prodeje pozemku

9.8.2006

 5.9.2006

Město Neratovice - Volby do zastupitelstev měst a obcí

26.7.2006

22.10.2006
Město Neratovice - Volby do zastupitelstev měst a obcí

21.7.2006

26.7.2006
Záměr pronajmout obecní majetek - pozemek v KÚ Libiš

20.7.2006

18.8.2006 
Veřejná vyhláška - zahájení projednávání návrhu územního plánu velkého územního celku Pražského regionu

11.7.2006

21.8.2006

III. návrh úpravy rozpočtu r.2006

13.6.2006

3.7.2006

Spolana, a.s. - stručné netechnické shrnutí údajů

13.6.2006

 21.8.2006

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O MÍSTĚ ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ VYDANÝCH OBECNÍM ÚŘADEM V LIBIŠI

6.6.2006

3.7.2006

Odvolání kandidátů strany Česká pravice

1.6.2006

5.6.2006

Oznámení - Vyhrazení ploch pro vylepování volebních plakátů

17.5.2006

5.6.2006

OZNÁMENÍ O MÍSTĚ ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ VYDANÝCH OBECNÍM ÚŘADEM V LIBIŠI

12.05.2006

1.6.2006

Návrh závěrečného účtu obce Libiš za rok 2005

25.04.2006

17.5.2006

Pozvánka
Na 36. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 15.5.2006 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš.

25.04.2006

17.5.2006

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O MÍSTĚ ULOŽENÍ PÍSEMNOSTÍ VYDANÝCH OBECNÍM ÚŘADEM V LIBIŠI

21.04.2006

5.6.2006

II. úprava rozpočtu r. 2006

19.04.2006

17.5.2006

Veřejná vyhláška -  Radek Kostka - Rozhodnutí o zrušení...

10.04.2006

5.6.2006

Veřejná nabídka pozemků určených k prodeji podle zákona O prodeji půdy 3.4.2006

1.6.2006

Rozhodnutí hejtmana Středočeského kraje č.2 - Stav nouze

3.4.2006

17.5.2006

VolbyPS - jmenování zapisovatele

3.4.2006

5.6.2006

VolbyPS - oznámení odobě a místě konání voleb

3.4.2006

5.6.2006

VolbyPS - oznámení o počtu a sídle okrsku

3.4.2006

5.6.2006

VolbyPS - stanovení minimálního počtu členů OVK

3.4.2006

5.6.2006

Rozhodnutí hejtmana Středočeského kraje č.1

2.4.2006

17.5.2006

Oznámení veřejného projednání posudku - Dobývací prostor Tišice I

31.3.2006

18.4.2006

Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti

24.3.2006

 10.04.2006

Městský úřad Neratovice - rozhodnutí

15.3.2006

3.4.2006

Finanční úřad Neratovice - Uložení písemnosti

27.2.2006

15.3.2006

Žádost o změnu provozu zařízení

2.3.2006

3.4.2006

Finanční úřad Neratovice - Uložení písemnosti

27.2.2006

15.3.2006

Pozvánka
Na 35. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 6.3.2006 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš.

24.2.2006

7.3.2006

Mimořádná veterinární opatření

24.2.2006

18.8.2006

Omezení provozu živnostenského odboru MěÚ Neratovice

14.2.2006

4.4.2006

I. návrh úpravy rozpočtu r.2006

13.2.2006

7.3.2006

z á m ě r prodat část pozemku p.č. 27/1  p. Michalu Hohausovi

13.2.2006

2.3.2006

Z á m ě r  pronajmout část pozemku p.č. 27/1  p. Petrovi Jurčovskému

13.2.2006

2.3.2006

Obec Libiš nabízí k pronájmu nebytové prostory v 1.patře Zdravotního střediska v Libiši, Štechova čp.602. Jedná se o nebytové prostory po dětské lékařce.

27.1.2006

14.2.2006

Pozvánka na 34. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 17.1.2006 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš.

11.1.2006

18.1.2006

V. návrh úpravy rozpočtu r.2005

2.1.2006

18.1.2006

Oznámení Obecního úřadu Libiš 
Vedoucí OÚ Libiš v souladu s § 6 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků v platném znění, vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení funkce úředníka územně samosprávního celku: referent státní správy a samosprávy OÚ Libiš.

5.12.2005

18.1.2006