V Libiši, kde měl mnoho let svůj letní domov spisovatel Václav Štech (1859 - 1947), zde prožil značnou část mládí i historik umění V.V. Štech (1885 - 1974).

PhDr. Václav Vilém Štech (1885 –1974), profesor Akademie výtvarných umění, byl od počátku své vědecké dráhy úzce spjat s uměleckými dějinami Prahy.

Český historik umění. Je autorem teoretických studií o pravěkém umění, historických prací ze všech období českého umění, zejm. baroka (Malířství a sochařství nové doby v Čechách a na Moravě) a 19. a 20. stol. (práce o M. Alšovi, A. Slavíčkovi, J. V. Myslbekovi, J. Štursovi). 

Zabýval se též světovým uměním (Michelangelo, Italská renesanční plastika, Rembrandt), pozornost věnoval minulosti Prahy (Krásy plná Praho) i otázkám z teorie umění (O projevu výtvarnou formou, Pod povrchem tvarů, Dohady a jistoty). 

V umělecko-historickém bádání zdůrazňoval úlohu intuice.

 Fotogalerie