Zápisy  Rady obce Libiš  (Krátké shrnutí pro potřeby Web- stránek)
 
Krátké shrnutí z 143. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 142. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 141. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 140. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 139. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 138. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 137. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 136. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 135. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 134. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 133. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 132. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 131. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 130. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 129. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 128. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 127. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 126. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 125. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 124. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 123. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 122. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 121. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 120. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 119. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 118. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 117. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 116. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 115. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 114. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 113. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 112. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 111. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 110. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 109. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 108. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 107. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 106. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 105. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 104. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 103. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 102. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 101. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 100. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 99. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 98. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 97. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 96. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek
 
Krátké shrnutí z 95. jednání RO Libiš pro potřeby Web- stránek
 
Krátké shrnutí z 94. jednání RO Libiš pro potřeby Web- stránek
 
Krátké shrnutí z 93. jednání Rady obce Libiš pro potřeby web. stránek

1. Rada obce Libiš bere na vědomí sdělení k žádosti Spolku Libiš z.s., o zahajovaných správních řízeních
a spolku posílá písemné vyjádření
2. Rada obce Libiš bere na vědomí nařízení KVS SVS pro Středočeský kraj o ukončení AI v Kostelci n/Labem
3. Rada obce Libiš souhlasí s umístěním 3 ks reklamních zařízení na sloupy veřejného osvětlení č. 9, 19 a 48 v ulici Mělnická
4. Rada obce Libiš bere na vědomí žádost p. J. Červinky o stavu komunikace Za Kralupkou
5. Rada obce Libiš schvaluje prodloužení nájmu bytu č. 6 v Libiši , ul. Budovatelů
6. Rada obce Libiš schvaluje prodloužení nájmu bytu č. 10 v Libiši , ul. Švýcarská
7. Rada obce Libiš schvaluje prodloužení nájmu bytu č. 12 v Libiši , ul. Budovatelů
8. Rada obce Libiš schvaluje prodloužení nájmu bytu č. 1 v Libiši ,ul. Štechova
9. Rada obce Libiš schvaluje poskytnutí prostor zasedací místnosti
10. Rada obce Libiš schvaluje příspěvkové organizaci ZŠ Libiš , okr. Mělník zapojení se do Operačního programu vyhlášeného MŠMT
11. Rada obce Libiš bere na vědomí projekt „Obnova kulturních a historických míst obce Libiš
12. Rada obce Libiš schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 409/2, díl 38
 
 
Krátké shrnutí z 92. jednání RO Libiš pro potřeby web- stránek


1/ Rada obce Libiš schvaluje Nařízení obce č.1/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Libiš
2/ Rada obce Libiš nesouhlasí s připojením se k akci „Vlajka pro Tibet“ na žádost Spolku Lungta,
3/ Rada obce Libiš bere na vědomí oznámení Krajského úřadu Stř. kraje o zahájení řízení k žádosti o vyjádření „ Výroba chloru a louhu sodného amalgamovou elektrolýzou“
4/ Rada obce Libiš bere na vědomí aktualizaci bezpečnostního programu Lach-Ner, s.r.o.
5/ Rada obce Libiš bere na vědomí usnesení Krajského úřadu Stř. kraje
o přihlášení účastníka řízení , a to Arnika-program Toxické látky a odpady k řízení „ Výroba chloru a louhu sodného amalgamovou elektrolýzou“
6/ Rada obce Libiš bere na vědomí oznámení o zahájení řízení - žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných organizmů - monitoring, povodí Labe, Středočeský kraj
7/ Rada obce Libiš bere na vědomí žádost Spolku Libiš z.s. - informace o zahájení správních řízení
8/ Rada obce Libiš nedoporučuje samotěžbu dřeva na lesním pozemku p.č. 436 - podléhá povolení Lesů ČR.
 
 
Krátké shrnutí z 91. Jednání RO Libiš pro potřeby web. stránek

1/ Rada obce Libiš schvaluje na základě poptávky cenovou nabídku fa AREA G.K. spol. s r.o., na zaměření hřbitovů v obci Libiš (systém MISYS)
2/ Rada obce Libiš schvaluje ukončení smlouvy o dílo č. 01/2016 dohodou ke dni 28.2.2017 s p. M. Trédlem
3/ Rada obce Libiš schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 01/2017 s účinností od 1.3.2017 s p.V.Čermákem a předávací protokol o svářecí technice
4/ Rada obce Libiš schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 02/2017 s účinností od 1.3.2017s p. L.Voříškem
5/ Rada obce Libiš schvaluje odměnu za práci v inventarizačních komisích
 
 
Krátké shrnutí z 90. jednání RO Libiš pro potřeby Web- stránek

1/ Rada obce Libiš schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
2/ Rada obce Libiš schvaluje prodloužení nájmu bytu v BD čp. 656/2, ul. Švýcarská
3/ Rada obce Libiš schvaluje prodloužení nájmu bytu v BD čp. 656/3, ul .Švýcarská
4/ Rada obce Libiš schvaluje žádost Spolku Libiš z.s. o péči o památník Obce baráčníků Libiš
 
 
Krátké shrnutí z 89. jednání RO Libiš pro potřeby web. stránek

1/ Rada obce Libiš schvaluje prodloužení nájmu obecního bytu v BD čp. 493, ul .Budovatelů
2/ Rada obce Libiš schvaluje prodloužení nájmu obecního bytu v BD čp. 493, ul .Budovatelů
3/ Rada obce Libiš schvaluje prodloužení nájmu obecního bytu v BD čp.656, ul .Švýcarská
4/ Rada obce Libiš schvaluje prodloužení nájmu obecního bytu v BD čp.656, ul .Švýcarská
5/ Rada obce Libiš schvaluje žádost příspěvkové organizace ZŠ Libiš
6/ Rada obce Libiš schvaluje uzavření smlouvy o prodeji reklamní plochy se společností Kompakt spol. s r.o.
7/ Rada obce Libiš bere na vědomí „Rozhodnutí o schválení o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Obříství a v částech k.ú. Úpor a Libiš“
8/ Rada obce Libiš schvaluje Program 18. Zasedání Zastupitelstva obce Libiš dne 27.2.2017 v 18:00 hod.
 
 
Krátké shrnutí z 88. jednání RO Libiš pro potřeby Web- stránek

1/ Rada obce Libiš bere na vědomí oznámení MŠ Libiš o závadách na topení a pověřuje starostu obce jednáním o opravě a vyčištění topného systému
2/ Rada obce Libiš bere na vědomí žádost o pronájem prostor zubní ordinace
3/ Rada obce Libiš schvaluje servisní a materiálovou smlouvu s OFFICE DEPOT a pověřuje starostu obce podpisem
4/ Rada obce Libiš bere na vědomí žádost o přidělení obecního bytu
5/ Rada obce Libiš schvaluje inventarizační zprávu k 31.12.2016 .
6/ Rada obce Libiš bere na vědomí nařízení KVS pro Středočeský kraj
 
 
Krátké shrnutí z 87. jednání RO Libiš pro potřeby Web- stránek

1/ Rada obce Libiš schvaluje uzavření Smlouvy o dílo „Zpracování Územního plánu Libiš“ s panem Ing. Arch. Zd. Kindlem
2/ Rada obce Libiš schvaluje v souladu se schváleným rozpočtem obce Libiš na rok 2017 neinvestiční dotace
3/ Rada obce Libiš schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 6/2017
4/ Rada obce Libiš schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 7/2017
5/ Rada obce Libiš schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 8/2017
6/ Rada obce Libiš schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 9/2017
7/ Rada obce Libiš schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 10/2017
8/ Rada obce Libiš rozhodla, že poskytnutá neinvestiční dotace v roce 2016
Sdružení na podporu, rozvoj a zefektivnění činnosti územních samospráv je bez vypořádání.
9/ Rada obce Libiš schvaluje poskytnutí finančního daru
10 Rada obce Libiš schvaluje Příkazní smlouvu č. 0102/2017
11/ Rada obce Libiš schvaluje Odpisový plán (Přehled odpisů + transferů) za období 1.1.2016 – 31.12.2016
12/ Rada obce Libiš schvaluje Odpisový plán (Přehled odpisů+ transferů) na období 1.1.2017 – 31.12.2017
 
 
Krátké shrnutí z 86.jednání RO Libiš pro potřeby Web- stránek
 
 
Krátké shrnutí z 85. jednání RO Libiš pro potřeby Web- stránek

1/ Rada obce Libiš bere na vědomí doplnění žádosti společnosti Cayman Pharma s.r.o. o změnu integrovaného povolení
2/ Rada obce Libiš schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě č. 1/2017
3/ Rada obce Libiš bere na vědomí předávací protokol „ matematického modelu proudění povrchových a podzemních vod“ v zájmové oblasti PPO Neratovicko (Neratovice, Libiš., Spolana )
4/ Rada obce Libiš schvaluje nákup 15 ks odpadkových košů na psí exkrementy od firmy MEWA – TEC s.r.o.
 
 
Krátké shrnutí z 84. jednání RO Libiš pro potřeby Web- stránek

1/ Rada obce Libiš, na základě pověření Zastupitelstva obce Libiš, schvaluje XV. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016.
Příjmová strana činí 40 306 194,37 Kč, výdajová strana činí 44 312 822,52 Kč a financování je ve výši 4 006 628,15 Kč (změna stavu krátkodobých prostředků na účtech 1 006 628,15 Kč a dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3 000 000,00 Kč).
 
 
Krátké shrnutí z 83. jednání RO Libiš pro potřeby Web- stránek

1/ Rada obce Libiš rozhodla o uzavření Plánovací smlouv mezi f-mou Jacer –CZ, SJM Pazdera Pavel,a Pazderová Zdeńka Libiš(všichni na straně jedné jako vlastníci pozemků a budoucí stavebníci,dále jen „stavebníci“ a obcí Libiš Zdeňkem Mrázem ( na straně druhé dále jen Obec Libiš ). Za účelem stanovení podmínek pro vybudování nové technické a dopravní infrastruktury, a jejího napojení na současnou TDI v obci Libiš.
2/ Rada obce Libiš rozhodla o zapůjčení zasedací místnosti OÚ Libiš spolku Libiš
 
 
Krátké shrnutí z 82. jednání RO Libiš pro potřeby Web- stránek

1/ Rada obce Libiš rozhodla o udělení finančního daru panu Josefu Slámovi
2/ Rada obce Libiš rozhodla o udělení finančního daru panu Miroslavu Krátkému
 
 
Krátké shrnutí z 81.jednání RO Libiš pro potřeby Web- stránek

1/ Rada obce Libiš bere na vědomí ukončení činnosti TJ. Žižka Praha a.s.
2/ Rada obce Libiš schvaluje uzavření servisní služby
3/ Rada obce Libiš schvaluje Dodatek č.10 Struktury obce Libiš
4/ Rada obce Libiš nově stanovuje pro rok 2016 počet zaměstnanců OÚ
5/ Rada obce Libiš rozhodla uzavřít Pachtovní smlouvu
 
 
 Krátké shrnutí z 80.jednání RO Libiš pro potřeby Web- stránek

1/ Rada obce Libiš ruší „Vnitřní organizační směrnici č.1 část 5
2/ Rada obce Libiš schvaluje vyřazení majetku na zdr. Stř. Libiš
3/ Rada obce Libiš schvaluje vyřazení majetku JSDH Libiš
4/ Rada obce Libiš pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy
5/ Rada obce Libiš rozhodla poskytnout fin příspěvek pro ČČK Mělník
6/ Rada obce Libiš rozhodla poskytnout odměnu ředitelce PO ZŠ Libiš
7/ Rada obce Libiš rozhodla poskytnout odměnu ředitelce PO MŠ Libiš
8/ Rada obce Libiš schvaluje cenovou nabídku na výměnu kotlů v BD č. 493
9/ Rada obce Libiš schvaluje dle výsledků výběrového řízení smlouvu o dílo 10/ Rada obce Libiš schvaluje smlouvu o dílo
11/ Rada obce Libiš schvaluje program na 17. VZ obce Libiš
 
 
Krátké shrnutí z 79. jednání RO Libiš pro potřeby Web- stránek

1/ Rada obce Libiš schvaluje fin příspěvek ČČK
2/ Rada obce Libiš schvaluje žádost o udělení licence
3/ Rada obce Libiš schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
4/ Rada obce Libiš schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene
5/ Rada obce Libiš rozhodla předat žádost do jednání ZO
6/ Rada obce Libiš schvaluje program na 16. VZ
7 Rada obce Libiš bere na vědomí zápis školské rady
8/ Rada obce Libiš bere na vědomí Žádost f-my Hanka Mochov s.r.o
9/ Rada obce Libiš schvaluje záměr propachtování pozemků
10/ Rada obce Libiš schvaluje odměnu
11/ Příprava podkladů pro žádost o dotaci na ZŠ Libiš
 
 
Krátké shrnutí z 78. jednání RO Libiš pro potřeby Web- stránek

1/ Rada obce Libiš zamítla žádost o prodej pozemků
2/ Rada obce Libiš zamítla návrhy na zřízení kamerového systému
3/ Rada obce Libiš bere na vědomí stížnost
4/ Rada obce Libiš rozhodla uzavřít Smlouvu o nájmu
5/ Rada obce Libiš rozhodla uzavřít Smlouvu o nájmu
6/ Rada obce Libiš schvaluje žádosti o odměnu
 
 
Krátké shrnutí z 77. jednání RO Libiš pro potřeby Web- stránek

1/ Přijetí finančních darů
2/ Platový výměr – ředitelka PO MŠ Libiš
3/ 2011 Vnitřní platový předpis – Dodatek č.7
4/ Smlouvu o nájmu části pozemku p.č.409/2
5/ Potvrzení ředitelce PO MŠ Libiš – pracovní poměr na dobu neurčitou
6/ Dohoda o provedení práce mezi ředitelkou PO MŠ Libiš a PO MŠ Libiš
7/ Vyhlášení ředitelského volna PO ZŠ Libiš, okres Mělník
8/ Žádost předsedkyně sociální komise
9/ Cayman Pharma s.r.o. - rekonstrukce skladu hořlavin
 
 
Krátké shrnutí z 76. jednání RO Libiš pro potřeby Web- stránek


1/Rada obce Libiš souhlasí se smlouvou o dílo č.18/2016
2/ Rada obce Libiš schvaluje Příkazní smlouvu
3/ Rada obce Libiš bere na vědomí rekonstrukci skladu hořlavin
4/ Rada obce Libiš rozhodla o skončení nájmu pozemku
5/ Rada obce Libiš bere na vědomí Výroční zprávu
6/ Rada obce Libiš schvaluje platový výměr
7/ Rada obce Libiš vydává ředitelce ZŠ Libiš potvrzení
8/ Rada obce Libiš schvaluje 2011 Vnitřní platový předpis
9/ Rada obce Libiš bere na vědomí organizačního schématu ZŠ
10/ Rada obce Libiš schvaluje přijetí fin darů
 
 
Krátké shrnutí z 75. jednání RO Libiš pro potřeby Web- stránek

1/ Rada obce Libiš souhlasí s realizací projektu „První kroky s dvěma roky“.
2/ Rada obce Libiš bere na vědomí Oznámení v exekuční věci
3/ Rada obce Libiš zamítá žádost BD 501 -02-03
 
 
Krátké shrnutí z 74. jednání RO Libiš pro potřeby Web- stránek

1/ Rada obce Libiš Rada obce Libiš bere na vědomí ohlášení veřejné akce Hallween, konané dne 29.10.2016 v době od 16.00 hod. – 22.00 hod. v Hasičárně Libiš, Libušino nám. 555.
2/. Rada obce Libiš Rada obce Libiš stanovuje prodejní cenu kalendářů na rok 2017, 49,- Kč/1 kus.
3/ Rada obce Libiš Rada obce Libiš bere na vědomí stanovisko dopravního inspektorátu Mělník, Bezručova 2796, 276 01 Mělník k osazení svodidel před čp. 444, ul. Mělnická.
4/ Rada obce Libiš Rada obce Libiš schvaluje XII. rozpočtové opatření rozpočtu obce v r. 2016.
5/ Rada obce Libiš bere na vědomí stížnost na volné pobíhající psy.
 
 
Krátké shrnutí z 73. jednání RO Libiš pro potřeby Web- stránek

01/ Rada obce Libiš bere na vědomí předání sociálního auta
02/ Rada obce Libiš bere na vědomí přerušení řízení Spolana a.s .
03/ Rada obce Libiš bere na vědomí Rozhodnutí o zařazení objektu
04/ Rada obce Libiš bere na vědomí projednání zadání ÚP Neratovic
05/ Rada obce Libiš schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
06/ Rada obce Libiš schvaluje Žádost předsedkyně soc.komise
07/ Rada obce Libiš schvaluje darovací smlouvu
08/ Rada obce Libiš schvaluje darovací smlouvu
09/ Rada obce Libiš schvaluje darovací smlouvu
10/ Rada obce Libiš bere na vědomí Návrh změny
11/ Rada obce Libiš rozhodla o ukončení nájmu
12/ Rada obce Libiš schvaluje záměr pronájmu
13/ Rada obce Libiš bere na vědomí 13. změnu ÚP Neratovic
14/ Rada obce Libiš vyhověla požadavku
 
 
Krátké shrnutí z 72. jednání RO Libiš ze dne 14.09.2016 pro potřeby Web- stránek

1. Rada obce Libiš schvaluje Žádost předsedkyně sociální komise.
2. Rada obce Libiš bere na vědomí kontrolu plynových spotřebičů.
3. Rada obce Libiš bere na vědomí žádost o změnu licence pro Jarmes spol. s r.o..
4. Rada obce Libiš bere na vědomí zastavení řízení Spolana a.s..
5. Rada obce Libiš jmenuje inventarizační komise a schvaluje Plán inventur na rok 2016.
6. Rada obce Libiš schvaluje Žádost pí Doležalové.
7. Rada obce Libiš schvaluje servisní smlouvu č. 490160385.
8. Rada obce Libiš bere na vědomí úpravy ÚP Obříství.
 
 

Krátké shrnutí z 71. jednání  RO Libiš ze dne 5.9.2016 pro potřeby Web- stránek

1. Rada obce Libiš přidělila obecní byt č.8 v BD v ulici Budovatelů č.p.493 v Libiši.
2. Rada obce Libiš schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o služebnosti inženýrské sítě č. 6/2016.  
3. Rada obce Libiš schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o služebnosti inženýrské sítě č. 7/2016.
4. Rada obce Libiš vzala na vědomí návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce Kly bez připomínek.
5. Rada obce Libiš schválila návrh dohody o vstupu na pozemky a náhradě škody č. 09/2016 ke stavbě : „Identifikace vad na produktovou DN 200 Hněvice – Mstětice“ – III. etapa mezi obcí Libiš a společností ČEPRO, a.s., Dělnická č.p. 213, č.or. 12, 170 04 a pověřila starostu podpisem.
6. Rada obce Libiš rozhodla ukončit dohodou ke dni 30.08.2016 Smlouvu o pronájmu plochy pro venkovní reklamu ke sloupu č.57 v ulici Mělnická a pověřila starostu podpisem.
7. Rada obce  Libiš rozhodla na základě předložené žádosti ze dne 01.09.2016 Mgr. Švecovou Hanou, ředitelkou školy a na základě § 102, odst.2, písm. b) z.č.128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 23 zák.č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 Vyhlášky MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a § 10 vyhlášky č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciál. vzdělávacími potřebami, povolit výjimku z počtu žáků ve dvou třídách  v PO Mateřská škola Libiš, a to z počtu 24 dětí na 25 dětí ode dne 1.9.2016 na školní rok 2016/2017. Obec se rovněž zavazuje, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, že zvýšený počet dětí není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a rovněž jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
8. Rada obce Libiš bere na vědomí sdělení aktuálních informací od ředitelky Mateřské školy Libiš Mgr. Hany Švecové: rozšíření provozu do 16,30 hodin, přijetí chůvy pro děti do 3 let věku (na základě dotací EU OPVVV), zajištění aktivního zabezpečení proti vstupu cizích osob do budov školy, problém s kunou lesní. ROL osloví deratizátora a problém s kunou lesní bude řešit ve spojení s ním.
9.   Rada obce Libiš rozhodla zahájit výběrového řízení na zhotovitele stavby komunikace ulice Nová.
10. Rada obce Libiš rozhodla zahájit výběrového řízení na zhotovitele stavby: Oprava stávající komunikace ul. Jiskrova.
11. Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva obce Libiš konané dne 19.9.2016 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Libiš:

1/ Kontrola minulého usnesení

2/ Rozpočtový výhled na roky 2016,2017,2018

3/ XI. rozpočtové opatření rozpočtu 2016
4/ Seznámení zastupitelů s IX. a X. rozpočtovým opatřením rozpočtu roku 2016
5/ Různé
6/ Závěr

 

 

Krátké shrnutí z 70. jednání  RO Libiš 29.8.2016 pro potřeby Web- stránek
 

 

1. Rada obce Libiš rozhodla uzavřít  Dodatek č.5 ke smlouvě č.01/16

2. Rada obce Libiš rozhodla stanovit tarif pro tf. Velitele J SDH Libiš

3. Rada obce Libiš bere na vědomí zahájení řízení s GHC INVEST s.r.o.

4. Rada obce Libiš schvaluje návrh Dohody o změně smlouvy č. 9266010013


 
Krátké shrnutí z 69. jednání RO Libiš ze dne 22.8.2016 pro potřeby Web- stránek


1. Rada obce Libiš schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 03/2016 – Rekonstrukce komunikace ul. Dělnická, Libiš
2. Rada obce Libiš schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 04/2016 – Rekonstrukce komunikace ul. Na Blatech, Libiš
3. Rada obce Libiš schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o služebnosti inženýrské sítě č. 5/2016 k pozemku p.č. 285/33, k.ú. Libiš
4. Rada obce Libiš rozhodla neprovádět přeúčtování za období 12.07.2016 – 11.08.2016 u tlf. č. velitele JSDH Libiš
 
 
Krátké shrnutí z 68. jednání  RO Libiš ze dne 15.8.2016 pro potřeby Web- stránek


1. Rada obce Libiš bere na vědomí převod nájemní smlouvy k bytu č.10 /493.
2. Rada obce Libiš rozhodla uzavřít dodatek č.4 předávacího protokolu o převzetí svěřené techniky.
3. Rada obce Libiš schvaluje opravu usnesení č.5/66/2016 – IX. rozpočtové opatření.
4. Rada obce Libiš schvaluje X. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016.