Zápisy z jednání Zastupitelstva obce Libiš  (Krátké shrnutí pro potřeby Web- stránek)
 
Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 18. září 2017
Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 19. června 2017
Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 24. dubna 2017
Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 27. února 2017
Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 12. prosince 2016
Souhrn usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 12.12.2016
 
 
Krátké shrnutí z 16.jednání ZO Libiš pro potřeby Web- stránek
1/ Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí XII. RO rozpočtu roku 2016,
2/ Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje XIII. RO rozpočtu roku 2016.