Charita Neratovice - Tříkrálová sbírka 2023 - poděkování

obrázek

Vážení občané Libiše,

dovolte nám tímto poděkovat za Vaši pomoc a aktivitu během Tříkrálové sbírky. Velké poděkování patří především Vám všem, kdo jste naše koledníky s láskou přijali a do Tříkrálové sbírky přispěli jakýmkoliv finančním obnosem. Pomáháte tím, nejen nám, šířit dobro a lásku, které není nikdy dost.

V letošním roce se podařilo v Libiši vybrat částku 12 196 Kč. Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2023, zajišťovaný Charitou Neratovice, byl ve výši 170 103 Kč. Tato částka bude použita na vybudování bezbariérových chodníků kolem Domu s pečovatelskou službou Sv. Jakuba v Libiši, abychom našim klientům lépe zpřístupnili velkou část zdejší zahrady, také budeme pokračovat v projektu Adopce na dálku.

Velice si vážíme Vaší podpory a účasti. Máme velkou radost, že jsme se letos mohli znovu osobně setkávat a uspořádat tradiční koledu Tří králů, na rozdíl od předchozích let plných omezení. Vstupujeme do nového roku 2023 s optimistickou vizí a přejeme si, ať je pro nás všechny tento rok ještě lepší a bohatší na společné zážitky, než rok předchozí.

Děkujeme za Vaši štědrost.

obrázek