Informace z rady Libiš - oficiální profil obce za období 3 týdnů

  • Zřídili jsme komise, přehled o jejich členech naleznete na webu obce. Většina z nich již začala aktivně pracovat.
  • Řešíme nový systém údržby obce.
  • Připravujeme půdní vestavbu ZŠ ke kolaudaci a zároveň s advokátní kanceláří připravujeme podání přihlášky pohledávky obce Libiš do insolvenčního řízení spol. Raeder & Falge.
  • Zabývali jsme se smlouvou o dopravní obslužnosti Integrované dopravy Středočeského kraje.
  • Připravujeme veřejná jednání zastupitelstva dne 21. 11. a 19. 12. 2022. Program bude zveřejněn na úřední desce.
  • Připravujeme advent – v pátek 25. 11. od 16 hod vystoupení dětí z našich škol, živý betlém, jarmark – před sokolovnou. V neděli 27. 11. od 17 hod koncert v evangelickém kostele. Dne 23. 12. betlémské světlo.
  • Jednáme s městem Neratovice a obcí Tišice o zajištění II. stupně ZŠ – zjišťujeme možnosti pronájmu lobkovické školy.
  • Jednáme s firmami FCC a Spolana, podnikající na našem území o jejich rozvoji a vlivu na naše soužití s ohledem na životní prostředí.
  • Podrobnosti z naší činnosti se dočtete v prosincovém zpravodaji.