Volby do zastupitelstev obcí - Jak upravit hlasovací lístek - návod

V Libiši máte 15 hlasů.
S hlasy můžete naložit 3 způsoby:
1. Můžete dát všechny své hlasy jedné straně
2. Rozdělíte až 15 hlasů napříč stranami
3. Nebo kombinujete – hlas jedné straně a vyberete i jednotlivce z ostatních stran – těch musí být měně než 15
Jak upravit hlasovací lístek? - video
Pavlína Komeštíková, starostka
Ke stažení