Letní údržba komunikací

Vážení spoluobčané,

vzhledem k tomu, že někteří naši spoluobčané nerespektují dopravní značení pro provádění úklidu a čištění ulic, nebude část obce, a to v ulicích Nová, Průběžná a Na Vinicích vyčištěna a uklizena od náletových travin a nečistot. Z tohoto důvodu, bylo v dostatečném předstihu instalováno dopravní značení upozorňující na tuto činnost. Při mechanickém čištění dochází k odletování kamínků, které mohou poškodit zaparkovaná auta. V těchto ulicích bylo znemožněno provedení letní údržby a následující bude až v podzimním období. Proto Vás ostatní chci požádat, abyste se neobraceli na Obecní úřad s tím, že nejsou uklizeny či odstraněny náletové traviny, nebo, že jsou znečištěné vozovky. Bohužel je to díky nezodpovědným lidem nerespektujícím přenosné značky upozorňující na plánované úklidové práce.

Čištění jednotlivých ulic bude pokračovat a budou občané upozorňovány na čištění vždy v předstihu dopravním značením tak, aby byly auta v době čištění mimo vyznačené ulice.

Obec Libiš, jako vlastník příslušných komunikací umístila příslušné dopravní značení v souladu s ust. §§19a a 19b zákona o pozemních komunikacích v zákonné lhůtě 7 dnů od nabytí jeho účinnosti a je oprávněna vozidla, která nebyla odstraněna jejich provozovateli dočasně odstranit a následně vrátit zpět na náklady jejich provozovatelů. Rozhodli jsme se v tomto případě učinit výjimku a k tomuto kroku nepřistoupit, protože se jedná o první takový případ v naší obci. Musíme ale upozornit všechny naše občany, že v dalších případech ale již budeme postupovat tak, abychom našeho záměru docílili. 

Děkuji a s pozdravem
Marcel Eder
místostarosta