Úřední deska

Vyvěšení Název oznámení
6.2.2023 SVAS - Oznámení o omezení dodávky pitné vody 6.2.2023
26.1.2023 ČEZ - Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů
25.1.2023 VOLBY - informace o přenosných volebních urnách - II. kolo
23.1.2023 VKM_Oznámení 2023_schválení výhledu a rozpočtu
16.1.2023 Střednědobý výhled rozpočtu obce Libiš na léta 2024 - 2025
16.1.2023 Oznámení k Střednědobému výhledu rozpočtu obce Libiš na léta 2024 - 2025
13.1.2023 VOLBY - informace o přenosných volebních urnách
4.1.2023 VOLBY - Informace o zvláštní přenosné volební schránce + tel.číslo
21.12.2022 Oznámení ke schválenému rozpočtu obce Libiš na rok 2023
21.12.2022 Schválený rozpočet obce Libiš na rok 2023
21.11.2022 ČEZ Distribuce - odstávka el. energie dne 8.12.2022
10.11.2022 - 25.11.2023 Oznámení o záměru výpůjčky části pozemku p.č. 589/51, k.ú.Libiš za účelem umístění Z-BOXU
26.8.2022 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
17.8.2022 Spojení řízení - společné řízení
4.7.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 7/2022 - SH ČMS sbor dobrovolných hasičů Libiš - dodatek č. 1
22.6.2022 Časový plán obce Libiš pro provádění opatření uložených v Programu zlepšování kvality ovzduší
24.5.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 10-2022 dodatek č. 1 - ZO ČZS Libiš
24.5.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1–2022 dodatek č. 1 – TJ Sokol Libiš, z.s.
19.4.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 10/2022 - ZO ČZS Libiš
19.4.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 7/2022 - SH ČMS sbor dobrovolných hasičů Libiš