Úřední deska

Vyvěšení Název oznámení
13.10.2021 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č_ 10-2021
13.10.2021 Podepsaná smlouva-FVP_OVZ_043273_2020
16.9.2021 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška: OOP (kalamitní poškození lesních porostů - kůrovec)
13.9.2021 Pozvánka na ZO Libiš a MZ Neratovice
19.8.2021 Veřejná vyhláška - Tomáš Trédl
16.7.2021 Záměr pronájmu části nebyt. prostor v nemovitosti čp. 602, ul. Štechova, Libiš
5.7.2021 Oznámení k Závěrečnému účtu obce Libiš za rok 2020 a ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Libiš za rok 2020.
5.7.2021 Schválený závěrečný účet obce Libiš za rok 2020
1.7.2021 Žádost a poskytnutí informace podle z.č. 106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
15.6.2021 Veřejná vyhláška - RD na p.p.č. 576/3 v k.ú. Libiš
31.5.2021 Svazek měst a obcí VKM - Oznámení o zveřejnění
31.5.2021 č.j. 01610/2021 a 01611/2021
31.5.2021 Svazek měst a obcí VKM-Oznámení
11.5.2021 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v r. 2021
16.4.2021 Oznámení o záměru obce prodat pozemky 83/7 a 2008.
8.3.2021 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník).
3.3.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 6-2021 - SH ČMS - SDH Libiš.
3.3.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 4/2021 - Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory.
3.3.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2021 - Charita Neratovice.
3.3.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2021- TJ Sokol Libiš, z.s. na činnost.