Úřední deska

Vyvěšení Název oznámení
7.4.2022 1. rozpočtové opatření rozpočtu r. 2022
18.3.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2022 na zajištění oslav 90 let vzniku
18.3.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2022 na činnost
18.3.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2022 na provoz a údržbu sokolovny a areálu
10.3.2022 Návrh změny stávající lokality CZ0210186 - Úpor - Černínovsko
10.1.2022 Oznámení ke Schválenému rozpočtu obce Libiš na rok 2022
10.1.2022 Střednědobý výhled rozpočtu obce Libiš na léta 2023 - 2025
10.1.2022 Oznámení k Střednědobému výhledu rozpočtu obce Libiš na léta 2023 - 2025
10.1.2022 Oznámení k Střednědobému výhledu rozpočtu obce Libiš na léta 2021-2023 - 1_ úprava
10.1.2022 Střednědobý výhled rozpočtu obce Libiš na léta 2021 - 2023 - 1_ úprava
10.1.2022 Schválený rozpočet obce Libiš na rok 2022
3.1.2022 - 31.12.2022 Svazek měst a obcí VKM – Oznámení o zveřejnění – Rozpočet na r. 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2024
2.12.2021 Správa železnic - Žádost o vyjádření ke zrušení železničního přejezdu P2477
2.12.2021 Správa železnic - Žádost o vyjádření ke zrušení železničního přejezdu P2476
29.11.2021 - 28.11.2024 TJ 2021- VPS č_19-2021- na nákup stavební buňky
5.11.2021 TJ 2021- VPS č_18-2021- na nákup vřetenové sekačky
13.10.2021 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č_ 10-2021
13.10.2021 Podepsaná smlouva-FVP_OVZ_043273_2020
16.9.2021 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška: OOP (kalamitní poškození lesních porostů - kůrovec)
19.8.2021 Veřejná vyhláška - Tomáš Trédl