Problémy s veřejným osvětlením v nové Libiši

Informovali jsme Vás o tom, že se předělává veřejné osvětlení v ulici Nová a připojení na přilehlé ulice, kde byly staré rozvody. Do úterý 14.6. je naplánováno zapojení všech těchto přilehlých ulic.
Dále na Mělnické byl problém s připojením přilehlých ulic se starými rozvody. Ty měla do 9.6. ještě i ulice Za Lesem. V ulici Pod Silnicí ještě problém může přetrvávat. Ke konečnému řešení dojde plánovanou rekonstrukcí celé ulice.
Pokud uvidíte, že se ve dne svítí, je to tím, že se zde provádí zkouška nebo oprava.
Nově v oblasti u Vojtěcha, tedy od ulice Za Kralupkou až k ulici Boženy Němcové pravděpodobně někdo úmyslně vypíná spínací skříňky. Zde nebyla nalezena jiná příčina. Spínací skříňky se zajistit více již nedají.
Žádáme občany, aby do sloupů VO v žádném případě nesahali a neotvírali je! Jsou pod proudem!
Děkujeme za pochopení.