Stanovisko ke schválené směrnici č. 1/2023 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v obci Libiš

Po schválení směrnice o veřejných zakázkách na jednání Zastupitelstva obce Libiš 6. 3. 2023 se vedení obce stalo cílem kritiky za netransparentní jednání. 

Schválená směrnice o veřejných zakázkách ovšem nemá na zvýšení či snížení transparentnosti vlivu ani za mák. Nový stav, že o veřejných zakázkách do 2 mil. Kč rozhoduje rada namísto zastupitelstva, je pouze zjednodušením schvalovacího procesu. Rada obce se schází významně častěji než zastupitelstvo a mnoho věcí je třeba řešit operativně.

Organizační důvod a inflační vývoj v posledních letech jsou jedinými příčinami navržení a posléze schválení směrnice o veřejných zakázkách. 

Za Radu obce Libiš starostka

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v obci Libiš