Strojové čištění ulic

Nově bude na čištění ulic zpracován týdenní plán, který se občané dozvědí v druhé polovině předcházejícího týdne čištění. V ulicích budou také zavčas umístěny informační cedule. V případě neodstranění překážky bude snaha sehnat majitele, případně bude čištění zrušeno nebo přesunuto na jiný termín. Obec může i z důvodu nepříznivých podmínek, (bude pršet), čištění zrušit nebo přesunout na jiný termín. J.Holinová