Základní info o obci

Základní info o obci
Letecký pohled na část Staré Libiše, v pozadí Spolana a.s. foto: Tomáš Hora THC
Základní statistické údaje
Počet částí 1
Katastrální výměra [ha] 713,3
Počet obyvatel (1.1.2021) 2283
Pošta ano
Škola/školka ano
Zdravotnické zařízení ano
Policie ne
Kanalizace (ČOV) ano
Vodovod ano
Plynofikace ano

 

Poloha

Obec Libiš leží přibližně 12 km severně od hlavního města Prahy a necelých 7 km od města Mělník. Bezprostřední souvislost a provázanost má Libiš se svým sousedním městem Neratovice, jehož byla od r. 1950 až do r. 1990 administrativní součástí. Od 24. listopadu 1990 je Libiš opět samostatnou obcí.

Obec se skládá ze dvou architektonických částí – Staré a Nové Libiše. Libiš má vlastní základní školu, malé zdravotní středisko, podací poštu i obchodní středisko ve stylu venkovského obchodního domu. Přibližně tři desítky podnikatelů přispívají k rozvoji služeb i celkové dynamice života obce.

Dominantní funkční plochou v Libiši je stávající areál chemické výroby podniku Spolana, a.s., nacházející se z větší části na území obce.

Občanská vybavenost

Až do r. 1990, kdy se Libiš osamostatnila, rozvoj obce stagnoval. Nejdůležitější akcí současnosti je výstavba dalších etap kanalizace. Obec však buduje i další občanskou vybavenost, i když velmi pozvolna.

V obci je nově vybudovaná budova obecního úřadu, která se stala novou význačnou dominantou. Autorem projektu je Ing. arch. Květoslav Přibyl. Dominantou budovy je 16 m vysoká věž s 59 schody.

V obci je škola i školka, podací pošta, ordinace praktického lékaře, dětského lékaře i zubaře. Na území obce sídlí přes tři desítky firem.

Prvky občanské vybavenosti

 – Obecní úřad v nově postaveném obecním objektu
 – Obchody se smíšeným zbožím
 – Hostince s restaurací
 – Hasičská zbrojnice
 – Knihovna (cca 7800 knih) – zničena povodní. Nová knihovna je otevřena otevřena každou středu od 13.00 – 17.00 hod, kdy je v knihovně též přístupný veřejný internet.
 – V obci je malé zdravotnické středisko
 – Sportovní zařízení je vyhovující. V obci je hřiště pro fotbal, sokolovna, několik tenisových kurtů.
 – Vlastní ČOV
 – V obci jsou dva kostely, katolický a evangelický.
 – V obci jsou dva hřbitovy, katolický a evangelický.
 – Využití bezdrátového obecního rozhlasu 

Poslední aktualizace:

Podpořené projekty


Obec Libiš získala z Fondu solidarity EU prostřednictvím Středočeského kraje finanční prostředky na krytí povodňových škod z června 2013

v celkové výši 1 346 647,– Kč.