Správní úřady

Správní úřady s působností pro obec Libiš
Obecní úřad Libiš
Agentura pro zemědělství a venkov Mělník
Celní úřad Mělník
Celní ředitelství Praha
Česká obchodní inspekce – Inspektorát Středočeský a Hl. město Praha (se sídlem v Praze)
Český statistický úřad Hl.m. Praha
Český statistický úřad Středočeský kraj (sídlo Praha)
Drážní úřad
Finanční úřad v Neratovicích
Finanční ředitelství v Praze
Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze
Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze – Katastrální pracoviště Mělník
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – územní pracoviště Mělník
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj – Inspektorát Mělník
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj – Ústřední pracoviště
Krajské státní zastupitelství v Praze
Krajské vojenské velitelství Praha
Krajský soud v Praze
Krajský úřad – Středočeský kraj
Krajský úřad – Středočeský kraj – Odbor dopravy
Krajský úřad – Středočeský kraj – Odbor školství, mládeže a sportu
Krajský úřad – Středočeský kraj – Odbor vnitřních věcí a Krajský živnostenský úřad
Městský úřad Kostelec nad Labem
Městský úřad Neratovice
Městský úřad Neratovice – Obecní živnostenský úřad
Městský úřad Neratovice – Odbor dopravně-správních agend
Městský úřad Neratovice – Odbor životního prostředí
Městský úřad Neratovice – Správní odbor
Městský úřad Neratovice – Stavební úřad
Obecní úřad Kojetice
Obecní úřad Libiš
Obecní úřad Obříství
Obecní úřad Tišice
Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze
Obvodní báňský úřad v Kladně
Okresní soud v Mělníku
Okresní státní zastupitelství Mělník
OSSZ Mělník
Pozemkový fond ČR – Územní pracoviště Mělník
Pozemkový úřad Mělník
Statutární město Kladno – Odbor správní
Státní energetická inspekce – Územní inspektorát pro Středočeský kraj
Státní oblastní archiv v Praze
Státní okresní archiv Mělník
Státní plavební správa – pobočka Praha
Státní rostlinolékařská správa – Oblastní odbor Praha
Státní zemědělská a potravinářská inspekce – Inspektorát v Praze
Úřad městyse Všetaty
Úřad práce v Mělníku
Úřad práce v Mělníku – Kontaktní místo státní sociální podpory Kralupy nad Vltavou
Úřad práce v Mělníku – Kontaktní místo státní sociální podpory Mšeno
Úřad práce v Mělníku – Kontaktní místo státní sociální podpory Mělník
Úřad práce v Mělníku – Kontaktní místo státní sociální podpory Neratovice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Územní pracoviště Střední Čechy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Územní pracoviště Střední Čechy, odbor Odloučené pracoviště Mělník
Vrchní soud v Praze
Vrchní státní zastupitelství v Praze
Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně

Poslední aktualizace: