Znak a prapor

obrázek

obrázek

V červeném štítu, nad stříbrnou vlnitou patou, stříbrná svatojakubská mušle.

Vlnitá pata symbolizuje řeku Labe, na jejímž rameni byla obec v minulosti založena.
Mušle jako atribut sv. Jakuba Většího se opírá o existenci libišského kostela tomu světci zasvěcenému. Červená barva štítu v kombinaci se stříbrnou ukazuje k barvám rodů,
kteří užívali v minulosti přídomku z Libiše.

Prapor – list tvoří dva vodorovné pruhy, červený zvlněný bílý o třech vrcholech a dvou prohlubních. Nad první prohlubní je bílá svatojakubská mušle.

Tradice dává svatojakubské mušli barvu bílou (v heraldice stříbrnou). S ohledem na heraldická pravidla musí stříbrná figura ležet na barevném poli (nikoliv na zlaté !). Nejpříhodnější barvou
je červená, protože je symbolickou barvou mučedníků, ke kterým je nutné přiřadit sv. Jakuba, který jako první z apoštolů zemřel mučednickou smrtí (popraven mečem).


Návrh znaku: Stanislav Kasík, Heraldická kancelář „Dauphin“, Roudnice nad Labem,
návrh byl schválen Poslaneckou sněmovnou a udělen obci dne 22. dubna 2002.

Poslední aktualizace: