Elektronická podatelna

Dle nařízení vlády ČR č. 495/2004 kterým se provádí zákon č. 227/200 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

Adresa elektronické podatelny: info@libis.cz

Na tuto adresu je možno zasílat běžné dotazy, informace, stížnosti bez povinnosti připojení zaručeného elektronického podpisu. Rovněž se na tuto adresu e-podatelny mohou zasílat dále uvedená zákonem stanovená podání, která musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem odesílatele založeným na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb:
(http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx).

 

Seznam povolených formátů datových zpráv:

  • dokument Rich Text Format s příponou .RTF
  • Microsoft Word 6.0/95 nebo 97–2000 s příponou .DOC
  • prostý text (CP 1250) s příponou .TXT
  • HTML dokument s příponou .HTM nebo .HTML
  • grafický formát s příponou .JPG, .TIF, .GIF
  • Adobe Acrobat dokument s příponou .PDF

V případě, že je obsah podání tvořen odkazem na webovou stránku, je přijetí takového dokumentu odmítnuto.

Maximální povolená velikost jednoho souboru datové zprávy je 10 MB.

Seznam povolených typů nosičů dat:

CD. DVD.

 

Adresa podatelny:

Obecní úřad Libiš
Mělnická 579, 277 11 Libiš

 

Úřední hodiny podatelny obecního úřadu:

Pondělí:8:00 – 11:00, 12:00 – 16:45
Středa:8:00 – 11:00, 12:00 – 16:45
Poslední aktualizace: