Datová schránka

Datová schránka

Od 26. 10.2009 jsou (dle zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
ve znění pozdějších předpisů) zprovozněny naším úřadem

Id datové schránky: x5bbgnv

Požadované formáty pro příjem zpráv do IS DS:
Adobe Acrobat Reader® s příponou *.pdf
textový standard RTF-DCA s příponou *.rtf
obrázky s příponou *.jpg

 

Informace o datové schránce:
Jméno: Obec Libiš
IČ: 00662241

Schránka je typu OVM

Poslední aktualizace: