Czech POINT

Czech POINT = Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.
 
  Poskytujeme tyto služby 

Výpis z veřejných evidencí:
  • Výpis z katastru nemovitostí – pouze textové výpisy, nikoliv snímky
  • Výpis z obchodního rejstříku
  • Výpis z živnostenského rejstříku
  • Výpis z rejstříku trestů
  • Výpis bodového hodnocení osoby
  • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (veřejné zakázky)
  • Výpis z Insolvenčního rejstříku

U výpisů z těchto veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele.
Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku, kterými jsou:
Katastr nemovitostí – název katastrálního území a list vlastnictví
(LV) nebo číslo parcely, u bytových domů číslo bytu
Obchodní rejstřík – IČ subjektu
Živnostenský rejstřík – IČ subjektu
Seznam kvalifikovaných dodavatelů – IČ subjektu
Insolvenční rejstřík – IČ subjektu nebo jméno a příjmení

Výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstřík trestů (RT)

U vydání ověřeného výpisu z této evidence je ověřována totožnost žadatele.
Z toho vyplývá,že výpis z rejstříku trestů je možné vydat pouze osobě, která o něj žádá, popř. zmocněnci. V případě zmocněnce je však nutné doložit plnou moc, ve které bude úředně ověřený podpis žadatele o výpis z RT. Plnou moc si můžete vyzvednout přímo na obecním úřadě .
Výpis z RT je možné vydat též cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky.
V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z RT elektronicky, zaplatí žadatel dle zákona o správních poplatcích částku 50,–Kč (bez ohledu na to, kolik stran výpis z RT obsahuje) v hotovosti – nevylepuje se žádný kolek.
V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být zpracována pracovištěm Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle § 11 odst.1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů ve znění pozdějších předpisů – tedy formou vyplnění tiskopisu.
Systém Czech POINT umožňuje vytisknout tuto žádost již předvyplněnou jeho osobními údaji.V takovém případě se na žádost vylepí kolek v hodnotě 50,–Kč a žádost úřad zašle ke zpracování na Rejstřík trestů. Výpis z RT obdrží žadatel poštou do max. 30-ti dnů a to na adresu, kterou uvede na žádosti.

  • Bodové hodnocení osoby

U vydání ověřeného výpisu z této evidence je ověřována totožnost žadatele.
Z toho vyplývá, že výpis bodového hodnocení osoby je možné vydat pouze osobě, která o něj žádá, popř.zmocněnci. V případě zmocněnce je však nutné doložit plnou moc, ve které bude úředně ověřený podpis žadatele o výpis. Plnou moc si můžete vyzvednout přímo na obecním úřadě.
Výpis bodového hodnocení osoby je možné vydat též cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky a bylo jim přiděleno rodné číslo.
U tohoto výpisů bodového hodnocení osoby je poplatek stanoven takto:
za první stranu výpisu 100,–Kč, za každou další i započatou stranu výpisu 50,–Kč

 

  Ceník: 

Výpis z Rejstříku trestů 100,– Kč

Výpisy z Katastru nemovitostí 100,– Kč, za každou další stranu 50,– Kč
Výpis z Obchodního rejstříku 100,– Kč, za každou další stranu 50,– Kč
Výpis z Živnostenského rejstříku 100,– Kč, za každou další stranu 50,– Kč
Bodové hodnocení řidiče 100,– Kč
Insolvenční rejstřík 100,– Kč, za každou další stranu 50,– Kč
   
KONVERZE DOKUMENTŮ Pracoviště Czech Point provádí také konverzi dokumentů z elektronické do listinné podoby a naopak; správní poplatek 30,– Kč za každou započatou stránku.
Poslední aktualizace: