Veřejnoprávní smlouvy

 

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Libiš

2024

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 7–2024 – SH ČMS – SDH Libiš          (zveřejněno 21.2.2024)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 6–2024 – SH ČMS – SDH Libiš          (zveřejněno 21.2.2024)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 5–2024 – DKE                                (zveřejněno 28.2.2024)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 4–2024 – Charita Neratovice            (zveřejněno 28.2.2024)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3–2024 – TJ Sokol Libiš, z.s.              (zveřejněno 21.2.2024)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2–2024 – TJ Sokol Libiš, z.s.               (zveřejněno 21.2.2024)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1–2024 JUNÁK – Český skaut            (zveřejněno 28.2.2024)

2023

 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 20–2023 – ZO ČZS Libiš                   (zveřejněno 18.12.2023)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 9–2023 – ZO ČZS Libiš                (zveřejněno 28.3.2023)

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Č.8/2023 – SH ČMS – SDH Libiš            (zveřejněno 6.3.2023)

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Č.7/2023 – SH ČMS – SDH Libiš            (zveřejněno 6.3.2023)

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Č.6/2023 – DKE – domov pro seniory        (zveřejněno 6.3.2023)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 5–2023 – Charita Neratovice                 (zveřejněno 28.3.2023)

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Č.4/2023 – ČSV, z.s., ZO Libiš           (zveřejněno 6.3.2023)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.3/2023 – TJ Sokol Libiš, z.s.   (zveřejněno 15.2.2023)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2/2023 – TJ Sokol Libiš, z.s.  (zveřejněno 15.2.2023)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1–2023 – ZO ČZS Libiš              (zveřejněno 28.3.2023)

2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 7/2022 – SH ČMS sbor dobrovolných hasičů Libiš – dodatek č. 1   (zveřejněno 4.7.2022)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 10–2022 dodatek č. 1 – ZO ČZS Libiš          (zveřejněno 24.5.2022)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 10/2022 – ZO ČZS Libiš                               (zveřejněno 19.4.2022)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 8/2022-SH-ČMS sbor dobrovolných hasičů Libiš       (zveřejněno 19.4.2022)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 7/2022 – SH-ČMS sbor dobrovolných hasičů Libiš     (zveřejněno 19.4.2022) 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 6/2022 – Dům kněžny Emmy domov pro seniory     (zveřejněno 19.4.2022)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 5/2022 charita Neratovice                  (zveřejněno 19.4.2022)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2022 na zajištění oslav 90 let vzniku     (zveřejněno 18.3.2022)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2022 na činnost              (zveřejněno 18.3.2022)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1–2022 dodatek č. 1 – TJ Sokol Libiš, z.s.          (zveřejněno 24.5.2022)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2022 na provoz a údržbu sokolovny a areálu   (zveřejněno 18.3.2022)

22021

 

TJ 2021– VPS č_19–2021– na nákup stavební buňky     (zveřejněno 29.11.2021)

TJ 2021– VPS č_18–2021– na nákup vřetenové sekačky     (zveřejněno 5.11.2021)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP v rámci Tem atického zadání Oblast vzdělávání Oblast podpory a1) Navyšování kapacit mateřských a základních škol Technická studie (zveřejněno 13.10.2021)

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č_ 10–2021  (zveřejněno 13.10.2021)
Dodatek č_1 – úplné znění VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY č_ 10–2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SDH Libiš k přepravě k zásahům. (zveřejněno 5.10.2021)

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č_ 5–2021. (zveřejněno 27.5.2021)

TJ 2021– VPS č_17–2021– na opravu závlah. (zveřejněno 27.5.2021)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 6–2021 – SH ČMS – SDH Libiš. (zveřejněno 3.3.2021)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 4/2021 – Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory. (zveřejněno 3.3.2021)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2021 – Charita Neratovice. (zveřejněno 3.3.2021)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2021– TJ Sokol Libiš, z.s. na činnost. (zveřejněno 3.3.2021)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2021– TJ Sokol Libiš, z.s. na provoz. (zveřejněno 3.3.2021) 

 2020

Domov pro seniory – Dům kněžny Emmy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 6–2020 – Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory

Farní charita Neratovice

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 5–2020 – Charita Neratovice

SDH Libiš

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 7–2020 – SH ČMS-SDH Libiš

 

Veřejnoprávní smlouva č.4–2020 – Nuovodent Mělník s.r.o.. – vyvěšeno 24.8.2020

TJ Sokol Libiš

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.3/2020 – TJ Sokol Libiš, z.s.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2/2020 – TJ Sokol Libiš, z.s.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.1/2020 – TJ Sokol Libiš, z.s.

 

2019

VPS č.14–2019 – Mělnická stomatologická s.r.o.. – vyvěšeno 4.9.2019.

VPS č.4–2019 – SH ČMS-SDH Libiš – vyvěšeno 18.2.2019.pdf

VPS č.3–2019-DKE – domov pro seniory – vyvěšeno 18.2.2019.pdf

VPS č.2–2019 – FCH Neratovice – vyvěšeno 18.2.2019.pdf

VPS č.1–2019 – TJ Sokol Libiš, z.s. – vyvěšeno 18.02.2019.pdf

2018

Farní sbor ČCE Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.14/2018 Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Libiši.
SDH Libiš Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 12/2018 – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Libiš
Domov pro seniory – Dům kněžny Emmy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 04/2018 – Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory
Farní charita Neratovice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 03/2018 – FCH Neratovice
TJ Sokol Libiš Veřejnoprávní smlouva o poskytnutá dotace č.02/2018 pro TJ Sokol Libiš, z.s..pdf
BREG s.r.o.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace ev.č. 1–2018.pdf

Příloha k projektu Zubní pohotovost Mělník.pdf

Seznam účasti na stomatologické pohotovosti.pdf

Doložka k VPS o poskytnutí účelové dotace ev.č. 1–2018.pdf

Projekt zubní pohotovost.pdf

2016

 

Město Neratovice

Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a silničního správního úřadu mezi Městem Neratovice a Obcí Libiš.

Více

Archiv v rekonstrukci – na vyžádání k dispozici na OÚ Libiš

Poslední aktualizace: