Úřední deska

Vyvěšení Název oznámení
18.4.2024 MŽP - ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - PECEN
15.4.2024 FÚ - veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí pro rok 2024
15.4.2024 KÚ Středočeského kraje - Opatření obecné povahy č. 1/2024 - VLK
4.4.2024 VOLBY - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
4.4.2024 Vyhlášení konkurzu na obsazení ředitele/ ředitelky příspěvkové organizace obce: Základní škola Libiš, okres Mělník
4.4.2024 MěÚ Neratovice - VV Rozhodnutí společné povolení - objekt občanské vybavenosti - Terénní služby a denní stacionář "U Zahrádek" Libiš
3.4.2024 Záměr pronájmu pozemku zahrádky ul. U Zahrádek dílu č. 65
21.3.2024 MěÚ Neratovice - VV přechodná úprava provozu Vojtěšská
18.3.2024 MěÚ Neratovice - Veřejná vyhláška PPO Neratovicko - Výzva k vyjádření k podanému odvolání
14.3.2024 Zápis dětí do 1. třídy ZŠ v Libiši - 10. a 11.4.2024
11.3.2024 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub - 9.4.a 25.6.
6.3.2024 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
6.3.2024 Město Sázava - Výzva k odstranění odstaveného vozidla
28.2.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 5/2024 - DKE
28.2.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1-2024 - JUNÁK - Český skaut
28.2.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 4/2024 - Charita Neratovice
26.2.2024 MŽP - Rozhodnutí Modernizace PVC.pdf
21.2.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 7-2024 - SH ČMS - SDH Libiš
21.2.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 6-2024 - SH ČMS - SDH Libiš
21.2.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3-2024 - TJ Sokol Libiš, z.s.