Úřední deska

Vyvěšení Název oznámení
26.9.2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce vč. přílohy č. 1
24.9.2022 Výsledky hlasování ve volebním okrsku Libiš ve volbách do Zastupitelstva obce Libiš
23.9.2022 Volby - informace o přenosných volebních urnách 2022
21.9.2022 ČEZ - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 4.10.2022
19.9.2022 VV- oznámení o vydání ÚP Libiš
8.9.2022 Záměr obce směnit nemovitý majetek ve vlastnictví obce
1.9.2022 Vyrozumění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení
26.8.2022 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
26.8.2022 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
17.8.2022 Spojení řízení - společné řízení
8.8.2022 5. rozpočtové opatření rozpočtu r.2022
4.7.2022 4. rozpočtové opatření rozpočtu r.2022
4.7.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 7/2022 - SH ČMS sbor dobrovolných hasičů Libiš - dodatek č. 1
29.6.2022 Volby 2022 - Oznámení o době a místě konání voleb
29.6.2022 Volby 2022 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
27.6.2022 Schválený závěrečný účet obce Libiš za rok 2021 vč. Oznámení k Závěrečnému účtu obce Libiš za rok 2021 a ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Libiš za rok 2021
27.6.2022 3. rozpočtové opatření rozpočtu r. 2022
22.6.2022 Časový plán obce Libiš pro provádění opatření uložených v Programu zlepšování kvality ovzduší
22.6.2022 VOLBY ZO 2022 - oznámení - Město Neratovice - termín konání voleb do zastupitelstev měst a obcí
27.5.2022 KÚSK - OOP o stanovení změny záplavového území vodního toku Labe, ř. km 826,613 – 861,769