Úřední deska

Vyvěšení Název oznámení
30.11.2023 MŽP - Oznámení veřejného projednání - PECeN
28.11.2023 Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2024
28.11.2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na roky 2024 - 2026
27.11.2023 KÚ Středočeského kraje - Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými a vybranými schématy na silnicích I. třídy pro rok 2024
23.11.2023 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Libiš na léta 2025 - 2026
23.11.2023 Návrh rozpočtu obce Libiš na rok 2024
15.11.2023 ČEZ - Oznámení o plánované odstávce elektřiny - 6.12.2023 - část ul. Vojtěšská a Za Kostelem
7.11.2023 MŽP - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
3.11.2023 Svazek měst a obcí VKM - oznámení o zveřejnění 2023 RO
1.11.2023 9. rozpočtové opatření rozpočtu r.2023
19.10.2023 ČEZ - Oznámení o plánované odstávce elektřiny - 9.11.2023 - Břízová, Jiskrova, a část ul. Pražská, Mělnická a Lubušino nám.
18.10.2023 MŽP - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
11.10.2023 ČEZ - upozornění k odstranění a okleštění stromoví 2023
11.10.2023 Oprava ul. Spojovací
3.10.2023 8. rozpočtové opatření rozpočtu r.2023
1.9.2023 7. rozpočtové opatření rozpočtu r.2023
1.9.2023 6. rozpočtové opatření rozpočtu r.2023
26.7.2023 5. rozpočtové opatřená rozpočtu r.2023
7.7.2023 4. rozpočtové opatřená rozpočtu r.2023
29.6.2023 ČEZ - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 20.7.2023 - ul. Luční, Na Staré Štaci, Polní a Za Tratí