Úřední deska

Vyvěšení Název oznámení
19.1.2022 Záměr obce prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce
19.1.2022 - 3.3.2022 Dražební vyhláška č.j. EX 1180/12-324
13.1.2022 Usnesení o dražebním jednání - elektronické dražebě - Exekutorský úřad Brno-město
10.1.2022 Oznámení ke Schválenému rozpočtu obce Libiš na rok 2022
10.1.2022 16. rozpočtové opatření rozpočtu r. 2021
10.1.2022 Střednědobý výhled rozpočtu obce Libiš na léta 2023 - 2025
10.1.2022 Oznámení k Střednědobému výhledu rozpočtu obce Libiš na léta 2023 - 2025
10.1.2022 Oznámení k Střednědobému výhledu rozpočtu obce Libiš na léta 2021-2023 - 1_ úprava
10.1.2022 Střednědobý výhled rozpočtu obce Libiš na léta 2021 - 2023 - 1_ úprava
10.1.2022 Schválený rozpočet obce Libiš na rok 2022
10.1.2022 MěÚ Neratovice - veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu - ulice Školní
3.1.2022 MěÚ Neratovice - veřejná vyhláška č. j. MěÚN/151591/2021
3.1.2022 - 31.12.2022 Svazek měst a obcí VKM – Oznámení o zveřejnění – Rozpočet na r. 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2024
2.12.2021 Správa železnic - Žádost o vyjádření ke zrušení železničního přejezdu P2477
2.12.2021 Správa železnic - Žádost o vyjádření ke zrušení železničního přejezdu P2476
1.12.2021 Stanovení přech.úpr.provozu - sil. I tř. pro rok 2022
29.11.2021 - 28.11.2024 TJ 2021- VPS č_19-2021- na nákup stavební buňky
16.11.2021 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
5.11.2021 TJ 2021- VPS č_18-2021- na nákup vřetenové sekačky
22.10.2021 Pozvánka na Zastupitelstvo obce Libiš dne 1.11.2021