Další prodej jablek a hrušek proběhne až v listopadu 2024 !!!