Knihovna

Knihovna

Obecní knihovna Libiš
Mělnická 579
27711 Libiš

telefon: 725 189 247

e-mail: knihovna@libis.cz
 
pondělí      9:00 – 12:00   a   14:00 – 17:00 hod 
středa        9:00 – 12:00   a   14:00 – 17:00 hod
čtvrtek                                      14:00 – 17:00 hod
 
Registrační poplatek na 1 rok:
50,– Kč dospělí čtenáři
30,– Kč děti mladší 15 let a seniory starší 65 let

https://libis-katalog.koha-system.cz/vufind/ 

Obecní knihovna Libiš

Libišskou knihovnu najdete v těsné blízkosti Obecního úřadu Libiš, přístup je bezbariérový.

„Nová“ knihovna byla otevřena v září 2006 poté, co byl původní objekt na Libušině náměstí zcela zničen při povodních v létě 2002.

V současnosti knihovna čtenářům nabízí více než 4800 knižních titulů a k rozšíření nabídky využívá ve spolupráci s Mladou Boleslaví také meziknihovní výpůjční služby. K dispozici je i několik audioknih, časopisy s volnočasovou tematikou a deskové stolní hry.

V knihovně je nyní registrováno 118 čtenářů (z toho 40 dětí) a další jsou vítáni. Členem se můžete stát po zaplacení registračního poplatku, který činí 50 Kč pro dospělé čtenáře a 30 Kč pro děti mladší 15 let a seniory 65+. V této výši je i platba / členský příspěvek na další výpůjční rok.

V knihovně je umístěna stálá expozice obrazů Milana Špánka.

V prostorách knihovny též probíhá vítání nových občánků obce a svatební obřady.

Další plánované akce: setkávání aktivních seniorů, klub deskových her pro děti, příležitostné výstavy, tvořivé dílny, přednášky a besedy (sledujte stránky obce a knihovny)

V knihovně je přístupný veřejný internet (pro registrované členy knihovny) a zdarma wifi připojení.

-------------------------------------------------------------------------------

Klub aktivních seniorů 3V (3. věk) při Obecní knihovně v Libiši zahájil v pondělí 18. 3. 2024 svou činnost prvním setkáním. Knihovnice paní Mgr. Miroslava Renková moderovala nápady, přání a výzvy účastníků.

fotografie:   123 a 4.

Pravidelná setkání K3V proběhnou každé sudé pondělí od 10:00 do 11:30 hodin v knihovně nebo v přilehlém parku. Program bude mít 2 části: 

1. Beseda s hostem nebo povídání na aktuální téma (viz plán akcí K3V)

2. Trénování paměti, jogging/procvičování mozku 

Po Velikonocích, 2. 4. 2024 (výjimečně v úterý) vás zveme od 10 hod  na procházku za flórou Černínovska. Sraz u Obecního úřadu Libiš.

-------------------------------------------------------------------------------

Desatero osobní bezpečnosti

Publikace senioři v kyberprostoru

-------------------------------------------------------------------------------

Ke stažení
Poslední aktualizace: