Úřední deska

Vyvěšení Název oznámení
31.5.2021 Svazek měst a obcí VKM - Oznámení o zveřejnění
31.5.2021 č.j. 01610/2021 a 01611/2021
31.5.2021 Svazek měst a obcí VKM-Oznámení
11.5.2021 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v r. 2021
16.4.2021 Oznámení o záměru obce prodat pozemky 83/7 a 2008.
8.3.2021 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník).
3.3.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 6-2021 - SH ČMS - SDH Libiš.
3.3.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 4/2021 - Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory.
3.3.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2021 - Charita Neratovice.
3.3.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2021- TJ Sokol Libiš, z.s. na činnost.
3.3.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2021- TJ Sokol Libiš, z.s. na provoz.
26.2.2021 OZNÁMENÍ Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021 O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
29.1.2021 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY, č. j. SVS/2021/013009-G, NAŘÍZENÍ SVS - ptačí chřipka.
8.1.2021 OOP - VV, PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU - oprava a údržba silnic II. a III. tříd v působnosti silničního správního úřadu Neratovice pro rok 2021
8.12.2020 Záměr pronájmu pozemku p.č. 409-2 vč. přílohy.pdf
4.12.2020 VV - Výzva odstranění vozidla, účastník řízení Karel Berousek.
16.11.2020 Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu - rekonstrukce chodníků.
24.8.2020 VPS č.4-2020 - Nuovodent Mělník s.r.o.
13.2.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 7-2020 - SH ČMS-SDH Libiš
13.2.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 6-2020 - Dům Kněžny Emmy - domov pro seniory